HOTĂRÎRE Nr. 271 din 28 aprilie 1995privind numirea în funcţia de prefect al judeţului Arges
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 2 mai 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICDomnul Nicolescu Constantin se numeşte în funcţia de prefect al judeţului Arges, începând cu data de 2 mai 1995.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Secretar de stat, şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca