ORDIN nr. 833 din 14 noiembrie 2005privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea lianţilor şi azbocimentului
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 29 noiembrie 2005    În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 2 pct. 5 la aceeaşi lege,în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 12 din 21 septembrie 2005,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea lianţilor şi azbocimentului, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Începând cu aceeaşi dată se abrogă Normele specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea lianţilor şi a azbocimentului, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 161/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 10 aprilie 1997.  +  Articolul 3Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea lianţilor şi azbocimentului sunt obligatorii pentru activităţile cu acest profil şi se difuzează celor interesaţi, prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" Bucureşti.Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 14 noiembrie 2005.Nr. 833.---------------