ORDIN nr. 410 din 3 noiembrie 2005privind experimentarea tehnologiei de comunicaţii electronice Personal Handyphone System (PHS)
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 14 noiembrie 2005    În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte condiţiile de experimentare a tehnologiei de comunicaţii electronice Personal Handyphone System (PHS).  +  Articolul 2Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei vor stabili de comun acord aria geografică pentru care se vor putea elibera licenţe experimentale atât în vederea evaluării în teren a caracteristicilor acestei tehnologii, cât şi a posibilităţii de a coexista cu tehnologiile DECT şi UMTS în zona de suprapunere cu DECT, precum şi în vecinătatea zonei inferioare pentru banda alocată pentru UMTS.  +  Articolul 3Sistemele de comunicaţii PHS vor utiliza pentru o perioadă determinată, nu mai mare de 6 luni de la data stabilirii ariei geografice, şi pentru funcţionare experimentală blocul de 5 Mhz între 1895 Mhz şi 1900 Mhz, coexistând cu sistemul DECT în cadrul acestei benzi de frecvenţe; în acest sens se completează temporar Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă.  +  Articolul 4La apariţia unor interferenţe prejudiciabile, licenţa experimentală de utilizare a frecvenţelor radioelectrice eliberată în vederea utilizării sistemului de comunicaţii PHS va fi retrasă imediat, ducând automat la sistarea activităţii desfăşurate în temeiul acesteia.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 3 noiembrie 2005.Nr. 410.---------