HOTĂRÂRE nr. 85 din 23 ianuarie 2003 (*actualizata*)pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice(actualizata până la data de 21 octombrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 31 ianuarie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 21 octombrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 931 din 14 august 2003; HOTĂRÂREA nr. 890 din 3 iunie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.690 din 14 octombrie 2004.În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 117 alin. (2) şi al art. 118 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Anexa la ordonanţa de urgenţă mentionata la art. 1 se modifica şi se completeaza potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 2003. (2) Pe aceeasi data Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 772/1966 privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sanctionarea contraventiilor în acest sector, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministru de interne,Ioan Rusp. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Traian Panait,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul educatiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 23 ianuarie 2003.Nr. 85.  +  Anexa 1REGULAMENT 23/01/2003  +  Anexa 2