HOTĂRÎRE Nr. 239 din 17 aprilie 1995privind normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 27 aprilie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă deţinerea şi utilizarea de către Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale a unui număr total de 27 de autoturisme pentru desfăşurarea activităţilor specifice.Numărul de autoturisme prevăzut la alin. 1 se repartizează, pentru Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale şi unităţile teritoriale subordonate, prin ordin al secretarului de stat al acesteia.Fondurile aferente procurării autoturismelor până la nivelul necesarului de 27 se vor asigura eşalonat de la capitolul "Cheltuieli de capital", poziţia "Dotări", în limita bugetelor anuale alocate Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale.  +  Articolul 2Consumul lunar normat de carburanţi aferent autoturismelor pentru activităţi specifice desfăşurate de Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale şi unităţile teritoriale subordonate se stabileşte la nivelul aprobat prin anexa nr. 2, pct. II prima liniuţa, la Ordonanţa Guvernului nr. 63/1994.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de statla Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale,general-locotenent Constantin Dinca----------------------