ORDIN nr. 94 din 29 ianuarie 2001 (*actualizat*)pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate(actualizat până la data de 2 august 2002*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 20 februarie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 2 august 2002, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1.879 din 27 septembrie 2001; ORDINUL nr. 990 din 26 iulie 2002**).**) Conform art. 1 din ORDINUL nr. 990 din 26 iulie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 2 august 2002, reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 se aplică începând cu anul 2002 de către persoanele juridice care, pe baza informaţiilor cuprinse în bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2000, îndeplinesc cumulativ doua dintre următoarele criterii:- cifra de afaceri - peste 9 milioane euro;- total active - peste 4,5 milioane euro;- număr mediu de salariaţi - 250.Ministrul finanţelor publice,în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilităţii nr. 82/1991,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. (2) Prezentele reglementări se aplică împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.  +  Articolul 2 (1) Reglementările prevăzute la art. 1 se aplică începând cu situaţiile financiare ale anului 2000 de societăţile comerciale cotate la Bursa de Valori Bucureşti, unele regii autonome, companii şi societăţi naţionale, alte întreprinderi de interes naţional, precum şi de unele categorii specifice de societăţi ce operează pe piaţa de capital, conform listei anexate care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Pentru perioada 2001-2005 programul de implementare a prezentelor reglementări este prevăzut mai jos. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Sfârşitul Cifra de afaceri Total active Numărul mediu   exerciţiului a anului anterior pentru anul anterior de salariaţi ai     financiar (euro) (euro) anului anterior ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    31/12/2001 peste 9 milioane peste 4,5 milioane 250    31/12/2002 peste 8 milioane peste 4,0 milioane 200    31/12/2003 peste 7 milioane peste 3,5 milioane 150    31/12/2004 peste 6 milioane peste 3,0 milioane 100    31/12/2005 peste 5 milioane peste 2,5 milioane 50 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Articolul 3 (1) În primul an de aplicare situaţiile financiare ale agenţilor economici care intra sub incidenţa acestor reglementări se întocmesc în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu regulamentul pentru aplicarea acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, şi vor fi depuse la organele în drept până la data de 15 aprilie a anului următor, în conformitate cu prevederile legale. (2) Totodată aceşti agenţi economici au obligaţia de a retrata situaţiile financiare întocmite potrivit prevederilor alineatului precedent, în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1, urmând să le depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până la data de 30 septembrie a anului următor celui de raportare*).------------*) Conform art. 1 din ORDINUL nr. 1.879 din 27 septembrie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 12 octombrie 2001, termenul de depunere a situaţiilor financiare retratate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut la art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001, se prelungeşte până la data de 31 octombrie 2001.  +  Articolul 4 (1) Societăţile comerciale care vor intra sub incidenţa prezentelor reglementări au obligaţia sa auditeze situaţiile financiare potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. (2) Fac obiectul auditarii de către auditori financiari, potrivit legii, şi situaţiile financiare prevăzute la art. 3 alin. (2), obţinute prin retratare în primul an de aplicare a prezentelor reglementări.  +  Articolul 5 (1) Societăţile comerciale care nu se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 2 alin. (2) pot aplica prezentele reglementări după aprobarea prealabilă din partea Ministerului Finanţelor Publice pe baza solicitării adresate Direcţiei de reglementări contabile. (2) Societăţile comerciale care intra sub incidenţa prezentelor reglementări, pe baza îndeplinirii criteriilor de mărime sau ca urmare a opţiunii acestora, au obligaţia să asigure continuitatea aplicării acestor reglementări şi auditarea situaţiilor financiare conform reglementărilor naţionale în domeniu.  +  Articolul 6Administratorilor societăţilor comerciale, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, care vor aplica Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate potrivit programului aprobat prin prezentul ordin, le revine răspunderea conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, de a adopta programe proprii prin care să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestor reglementări.  +  Articolul 7Direcţia de reglementări contabile va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finanţelor nr. 403/1999 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele de Contabilitate Internaţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 4 octombrie 1999, precum şi Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.660/2000 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.Ministrulfinanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  AnexăLISTAcuprinzând agenţii economici care aplica prevederileOrdinului ministrului finanţelor publice nr. 94/2001I. LISTA CUPRINZÂND SOCIETĂŢILE COMERCIALE COTATE LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI1. Aerostar - S.A. Bacau2. Alro - S.A. Slatina3. Amep American Packaging - S.A. Tecuci4. Apsa - S.A. Baia Mare5. Arctic - S.A. Gaesti6. Armatura - S.A. Cluj-Napoca7. Artrom - S.A. Slatina8. Agras - S.A. Bucureşti9. Rafinaria Astra - S.A. Ploiesti10. Astra Vagoane - S.A. Arad11. Antibiotice - S.A. Iaşi12. Aurora Targu Frumos - S.A. Iaşi13. Azomures - S.A. Targu Mures14. Berceni - S.A. Bucureşti15. Bermas - S.A. Suceava16. Compa - S.A. Sibiu17. Cos - S.A. Targoviste18. Chimopar - S.A. Bucureşti19. Automobile Dacia - S.A. Pitesti20. Dorobantul - S.A. Ploiesti21. Electroaparataj - S.A. Bucureşti22. Allied Deals Elcond - S.A. Zalau23. Energopetrol - S.A. Campina24. Ema - S.A. Piatra-Neamt25. Electroputere - S.A. Craiova26. Electrotehnica - S.A. Bucureşti27. Excelent - S.A. Bucureşti28. Faur - S.A. Bucureşti29. Feleacul - S.A. Cluj-Napoca30. Frial - S.A. Constanta31. Fortuna - S.A. Bucureşti32. Hitrom - S.A. Vaslui33. Impact - S.A. Bucureşti34. Imsat - S.A. Bucureşti35. Internaţional - S.A. Sinaia36. Oţel Inox - S.A. Targoviste37. Mefin - S.A. Sinaia38. Mopan - S.A. Targu Mures39. Mopariv - S.A. Ramnicu Valcea40. Nicolina - S.A. Iaşi41. Navol - S.A. Oltenita42. Navrom - S.A. Galaţi43. Oil Terminal - S.A. Constanta44. Oltchim - S.A. Ramnicu Valcea45. Policolor - S.A. Bucureşti46. Petrolexportimport - S.A. Bucureşti47. Prodplast - S.A. Bucureşti48. Petros - S.A. Ploiesti49. Petrolsub - S.A. Suplacu de Barcau50. Rulmentul - S.A. Braşov51. Rocar - S.A. Bucureşti52. Robinete Industriale - S.A. Bacau53. Sicomed - S.A. Bucureşti54. Sidertrans - S.A. Calarasi55. Silcotub - S.A. Zalau56. Şantierul Naval - S.A. Constanta57. Şantierul Naval - S.A. Orşova58. Aker - S.A. Tulcea59. Sofert - S.A. Bacau60. Siretul - S.A. Pascani61. Sinteza - S.A. Oradea62. Turbomecanica - S.A. Bucureşti63. Terapia - S.A. Cluj-Napoca64. Turism Transilvania - S.A. Cluj-Napoca65. U.C.M - S.A. Resita66. Upsom - S.A. Ocna Mures67. Uton - S.A. Onesti68. Uztel - S.A. Ploiesti69. Prodvinalco - S.A. Cluj-Napoca70. Rolast - S.A. Pitesti71. Ves - S.A. Sighisoara72. Zimtub - S.A. ZimniceaII. LISTA CUPRINZÂND COMPANIILE/SOCIETĂŢILE NAŢIONALE ŞI ALTE SOCIETĂŢI COMERCIALE1. Societatea Naţionala "Transgaz" - S.A. Medias2. Societatea Comercială "Exprogaz" - S.A. Medias3. Societatea Comercială "Distrigaz-Nord" - S.A. Targu Mures4. Societatea Comercială "Distrigaz-Sud" - S.A. Bucureşti5. Societatea Naţionala "Depogaz" - S.A. Ploiesti6. Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. Bucureşti7. Regia Autonomă "Monitorul Oficial" Bucureşti8. Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. Bucureşti9. Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti10. Compania Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A.11. Regia Autonomă de Transport - Bucureşti12. Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A. Bucureşti13. Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" - Bucureşti14. Compania Naţionala "Transelectrica" - S.A. Bucureşti15. Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti16. Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti17. Societatea Comercială "Electrica" - S.A. Bucureşti18. Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. Bucureşti19. Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" - Bucureşti20. Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. BucureştiIII. LISTA CUPRINZÂND SOCIETĂŢILE COMERCIALE COTATE PE PIATA RASDAQ1. Alprom - S.A. Slatina2. Socep - S.A. Constanta3. Ana-Imep - S.A. Pitesti4. Brau Union - S.A. Reghin5. Generalcom - S.A. Bucureşti6. Titan - S.A. Bucureşti7. Sanex - S.A. Cluj-Napoca8. Cimentul - S.A. Turda9. Romarc Fuel - S.A. Otopeni10. Desfacere Mărfuri Alimentare şi Industriale "Unirea" - S.A. Bucureşti11. Lido - S.A. Bucureşti12. Avicola - S.A. Buzau13. Metex - S.A. Targoviste14. Romportmet - S.A. Galaţi15. ONT Carpaţi - S.A. Bucureşti16. Timken-România - S.A. Ploiesti17. Palace - S.A. Sinaia18. Braiconf - S.A. Brăila19. Danubiana - S.A. Bucureşti20. Mobitex - S.A. Bucureşti21. Mangalia - S.A. Constanta22. Şantierul Naval - S.A. Brăila23. Uzinexport - S.A. Bucureşti24. Grandemar - S.A. Cluj-Napoca25. Napolact - S.A. Cluj-Napoca26. Victoria Prahova - S.A. Floresti27. Practic - S.A. Bucureşti28. Umeb - S.A. Bucureşti29. Construcţii Bihor - S.A. Oradea30. Electroprecizia - S.A. Sacele31. Iame - S.A. Sfîntu Gheorghe32. Nord - S.A. Bucureşti33. Morarit Panificatie Ialomita - S.A. Slobozia34. Cariere Ilsom - S.A. Bistrita-Nasaud35. Intfor - S.A. Galaţi36. Energia - S.A. Constanta37. Diham - S.A. Bucureşti38. Metecom - S.A. Satu Mare39. Asco - S.A. Bacau40. Altur - S.A. Slatina41. Geromed - S.A. Medias42. Spicul - S.A. Buzau43. Feroneria - S.A. Arad44. Samobil - S.A. Satu Mare45. Bere Grivita - S.A. Bucureşti46. Cemacon - S.A. Zalau47. Comautosport - S.A. Bucureşti48. Bucur - S.A. Bucureşti49. Delfincom - S.A. Bucureşti50. Robinson - S.A. Predeal51. Alcom - S.A. Zalau52. Coremar - S.A. Constanta53. Omnia - S.A. Ploiesti54. Phoenix - S.A. Satu Mare55. Comintex - S.A. Craiova56. Norvea - S.A. Braşov57. Nutricom - S.A. Oltenita58. Comcereal Vrancea - S.A. Focsani59. Componente Auto - S.A. Topoloveni60. Comcereal - S.A. Constanta61. Fam - S.A. Galaţi62. Elpreco - S.A. Craiova63. Flora - S.A. Bucureşti64. Romcarbon - S.A. Buzau65. Construcţii Feroviare Moldova - S.A. Iaşi66. Dunarea - S.A. Galaţi67. Biofarm - S.A. Bucureşti68. Farmacom - S.A. Braşov69. Comalta - S.A. Sfîntu Gheorghe70. Trefo - S.A. Galaţi71. Olanesti - S.A. Baile Olanesti72. Grivita - S.A. Bucureşti73. Atric - S.A. Bucureşti74. Stisom - S.A. Poiana Codrului - Satu Mare75. Hepites - S.A. Galaţi76. Galfinband - S.A. Galaţi77. Litoral - S.A. Mamaia78. Vitrometan - S.A. Medias79. Barreco - S.A. Ramnicu Valcea80. Alutus - S.A. Ramnicu Valcea81. Comcereal - S.A. Calarasi82. Comaliment - S.A. Resita83. Unic - S.A. Targu Mures84. Comcereal - S.A. Brăila85. Sut Carpaţi - S.A. Comuna Voluntari86. Cristiro - S.A. Bistrita87. Ilefor - S.A. Targu Mures88. Farmaceutice Arcatim - S.A. Timişoara89. Roti-Auto - S.A. Dragasani90. Rafor - S.A. Campulung Moldovenesc91. Romfelt - S.A. Bucureşti92. Vincon - S.A. Focsani93. Sidex - S.A. Galaţi94. Petromidia - S.A. Constanta95. Fortus - S.A. Iaşi96. Roman - S.A. Braşov97. Tractorul - S.A. Braşov98. Romcim - S.A. Bucureşti99. Combinatul Siderurgic - S.A. Resita100. Aro - S.A. Campulung101. Aversa - S.A. Bucureşti102. Upetrom 1 Mai - S.A. Ploiesti103. Rafinaria Vega - S.A. Ploiesti104. Republica - S.A. Bucureşti105. Griro - S.A. BucureştiREGLEMENTARI 29/01/2001