HOTĂRÎRE Nr. 238 din 17 aprilie 1995privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 1995
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 27 aprilie 1995    În temeiul art. 17 din Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă majorarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 1995 cu suma de 400 milioane lei, cu acoperire din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, suma care se va repartiza ca subvenţie Operei Naţionale Române în vederea realizării unor lucrări de reparaţii şi achiziţii de bunuri care să asigure desfăşurarea în bune condiţii a Festivalului "George Enescu", precum şi participarea instituţiei respective la festivalurile organizate în anul 1995, la sediu şi în străinătate.  +  Articolul 2Se autorizeaza Opera Naţionala Română sa repartizeze subvenţia suplimentară acordată potrivit art. 1, pe cheltuieli materiale şi de capital, cu avizul Ministerului Culturii. Ministerul Finanţelor va introduce modificările ce decurg din aceasta suplimentare în bugetul Ministerului Culturii şi al Operei Naţionale Române, aprobate prin anexa nr. 3/13 din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Marin SorescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu--------------------