HOTĂRÎRE Nr. 237 din 14 aprilie 1995privind aprobarea deschiderii temporare, în anul 1995, a unor puncte de control pentru trecerea frontierei în judeţul Arad
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 14 aprilie 1995  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă deschiderea temporară a punctelor de control pentru trecerea frontierei, în anul 1995, în judeţul Arad, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel MelescanuMinistru de interne,Doru Ioan TaracilaSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  Anexa Punctele de control pentru trecerea frontierei, care se deschid temporar în judeţul Arad - Calendarul pe anul 1995 -
           
    Nr. crt.Denumirea punctului de controlData şi orele deschiderii punctului de controlSărbătoarea cu prilejul căreia se deschide punctul de control
    1.Variaşul Mic - Dombegyhaza16 şi 17.04.1995 orele 7,00-19,00Sfintele Paşti Catolic
    28 şi 29.06.1995 orele 7,00-19,00Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
    3 şi 4.09.1995 orele 7,00-19,00Sărbătoare locală a comunei Iratoşu
    31.10. şi 1.11.1995 orele 7,00-19,00Ziua Morţilor
    2.Turnu-Battanya16 şi 17.04.1995 orele 7,00-19,00Sfintele Paşti Catolic
    20 şi 21.04.1995 orele 7,00-19,00Sfintele Paşti Ortodox
    4-7.06.1995 orele 7,00-19,00Rusaliile Catolice
    10 şi 11.06.1995 orele 7,00-19,00Rusaliile Ortodoxe şi Hramul Bisericii Turnu
    28 şi 29.06.1995 orele 7,00-19,00Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
    15.08.1995 orele 7,00-19,00Sfânta Maria
    15.09.1995 orele 7,00-19,00Ruga de la Turnu
  -------