HOTĂRÎRE Nr. 236 din 14 aprilie 1995privind stabilirea zilei a doua de Pasti ca zi nelucrătoare
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 14 aprilie 1995    În vederea sarbatoririi Pastelui în anul 1995,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Ziua a doua de Pasti se stabileşte ca zi nelucrătoare, în funcţie de calendarul religios al fiecărui cult. (2) Agenţii economici cu profil de alimentaţie publică şi de desfacere a produselor petroliere vor avea program de lucru de duminica; unităţile sanitare pentru asigurarea asistenţei sanitare a populaţiei vor lucra potrivit unui program stabilit de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 2Nu beneficiază de prevederile art. 1 unităţile cu foc continuu, precum şi alte unităţi a căror activitate nu poate fi întreruptă.  +  Articolul 3Recuperarea timpului de muncă lucrat de către salariaţii unităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 2 urmează a se face potrivit reglementărilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Viorel Hrebenciuc--------------------