ORDIN nr. 401 din 31 octombrie 2005pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi stingerea incendiilor în cadrul Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 noiembrie 2005    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Avizului nr. 3/2005 acordat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind prevenirea şi stingerea incendiilor în cadrul Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.--------- Notă *) Anexa va fi comunicată instituţiilor interesate după intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 2Serviciul asigurarea continuităţii comunicaţiilor poştale din cadrul Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 31 octombrie 2005.Nr. 401.---------