HOTĂRÎRE Nr. 235 din 10 aprilie 1995privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale, în limita unui contingent tarifar, a importului de lapte praf destinat copiilor în vârsta de 0-1 an
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 27 aprilie 1995  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se exceptează temporar de la plata taxelor vamale importul de lapte praf destinat copiilor în vârsta de 0-1 an, în limita unui contingent tarifar de 43.400.000 dolari, conform anexei.Administrarea contingentului tarifar se efectuează prin licenţe eliberate de Ministerul Comerţului, avizate de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri se aplică până la 31 decembrie 1995.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Iulian MincuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul comerţului,Cristian Ionescup. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Alexandru Lapusan,secretar de stat  +  Anexa LISTAproduselor exceptate temporar de la plata taxelor vamale
         
    Poziţia tarifarăDenumirea produsuluiValoarea - mii $ -
    ex. 0402.29.11----Lapte special aşa-zis "pentru sugari", în recipiente închise ermetic, cu un conţinut net care să nu depăşească 500 g şi cu un conţinut de grăsimi care să depăşească 10% din greutate17.000
      ---- Altele:  
    ex. 0402.29.15-----În ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu depăşească 2,5 kg26.400
      TOTAL:43.400
  -------