HOTĂRÎRE Nr. 232 din 10 aprilie 1995privind aprobarea garantarii de către stat a unui import efectuat de Ministerul Sănătăţii pentru dotarea centrelor de cardiologie
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 25 aprilie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă garantarea de către stat a unui import efectuat de Ministerul Sănătăţii pentru echipamente medicale specifice cardiologiei, cardiologiei interventionale şi chirurgiei cardiace, în vederea dotării centrelor de cardiologie din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Tirgu Mures, pe baza unui credit furnizor în limita sumei de 35.000.000 dolari S.U.A.  +  Articolul 2Contractarea creditului va avea loc pe bază de licitaţie organizată conform legii, în limita intrărilor de credite externe aprobate Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 3Rambursarea ratelor de capital, plata dobinzilor, precum şi a altor costuri aferente creditului extern se asigura din fondurile alocate anual prin bugetul Ministerului Sănătăţii cu aceasta destinaţie.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul sănătăţii,Iulian Mincup. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat----------------------