HOTĂRÎRE Nr. 211 din 7 aprilie 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea centralei termice din cartierul lt; lt;Ştefan cel Mare gt; gt; din oraşul Sacele, judeţul Braşov"
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 14 aprilie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea centralei termice din cartierul lt; lt;Ştefan cel Mare gt; gt; din oraşul Sacele, judeţul Braşov", prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav CozmancaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.--------------------