HOTĂRÂRE nr. 209 din 7 aprilie 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizarea centralei termice 3 T Zarnesti, județul Brașov"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 14 aprilie 1995  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizarea centralei termice 3 T Zarnesti, județul Brașov", prevăzuți în anexa*) la prezenta hotărâre.*) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiție.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație și, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Secretar de stat, șeful
  Departamentului pentru Administrație
  Publică Locală,
  Octav Cozmanca
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
  -----