ORDIN nr. 4.925 din 8 septembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar(actualizat până la data de 22 noiembrie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 noiembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 4.106 din 11 iunie 2010; ORDINUL nr. 5.619 din 11 noiembrie 2010; ORDINUL nr. 4.607 din 28 iunie 2012; ORDINUL nr. 6.152 din 7 noiembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală managementul resurselor umane, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi unităţile de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.747/2001 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002.  +  Articolul 4Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaBucureşti, 8 septembrie 2005.Nr. 4.925.  +  AnexăREGULAMENT 08/09/2005