HOTĂRÎRE Nr. 208 din 7 aprilie 1995privind organizarea, de către Academia Română, a Conferintei internaţionale "Academiile naţionale din ţările aflate în tranzitie"
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 14 aprilie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă organizarea, de către Academia Română, în perioada 24-27 aprilie 1995, a Conferintei internaţionale "Academiile naţionale din ţările aflate în tranzitie", cu participare interna şi internationala.  +  Articolul 2Cheltuielile ocazionate de realizarea acţiunii prevăzute la art. 1 se suporta, în condiţiile prevederilor legale privind organizarea acţiunilor de protocol, din bugetul Academiei Române pe anul 1995, în limita sumei de 38 milioane lei.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuPreşedintele Academiei Române,acad. Virgiliu Niculae Constantinescu--------------------