HOTĂRÂRE nr. 200 din 31 martie 1995privind prelungirea valabilității Hotărârii Guvernului nr. 70/1994 și a Hotărârii Guvernului nr. 363/1994
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 5 aprilie 1995  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul UNICSe prelungește, până la 30 iunie 1995, valabilitatea Hotărârii Guvernului nr. 70 din 24 februarie 1994 privind sistemul de prețuri de referința și taxe de compensație la importul de vinuri și a Hotărârii Guvernului nr. 363 din 27 iunie 1994 privind sistemul de prețuri de referința și taxe de compensație la importul de produse agroalimentare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și alimentației,
  Iulian Pusca,
  secretar de stat
  Ministrul comerțului,
  Cristian Ionescu
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
  -----