HOTĂRÎRE Nr. 198 din 31 martie 1995privind Programul de cercetare-dezvoltare pentru materiale DURREF
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă includerea în Programul naţional de cercetare-dezvoltare pe anul 1995 a Programului de cercetare-dezvoltare pentru materiale DURREF.  +  Articolul 2Pentru urmărirea şi sprijinirea măsurilor de promovare şi dezvoltare a programului prevăzut la art. 1 se înfiinţează, sub coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, un colectiv interdisciplinar format din specialişti din cadrul tuturor factorilor implicaţi în realizarea acestuia.  +  Articolul 3Finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică-dezvoltare tehnologică desfăşurată în cadrul Programului de cercetare-dezvoltare pentru materiale DURREF - cuprinzând studii, documentaţii de execuţie şi tehnologice, executii de modele, prototipuri sau piloti, inclusiv utilaje specializate, testări şi verificări de calificare şi agrementare tehnica şi construcţii experimentale - va fi asigurata din bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, destinat Programului naţional de cercetare-dezvoltare, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 27/1994.  +  Articolul 4Colectivul interdisciplinar prevăzut la art. 2 se constituie prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 27/1994 privind aprobarea Programului naţional de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 bis din 3 martie 1994, se completează cu poziţia 25, intitulata "Program de cercetare-dezvoltare pentru materiale DURREF". PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministrul cercetării şi tehnologiei,Doru Dumitru Paladep. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat---------------------