HOTĂRÎRE Nr. 197 din 31 martie 1995privind aprobarea Acordului dintre Departamentul pentru Administraţie Publică Locală din România şi Ministerul Administraţiei Locale din Republica Arabă Egipt privind colaborarea în domeniul administraţiei publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Acordul dintre Departamentul pentru Administraţie Publică Locală din România şi Ministerul Administraţiei Locale din Republica Arabă Egipt privind colaborarea în domeniul administraţiei publice locale, semnat la Cairo la 14 martie 1995. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel MelescanuSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca------------------------