HOTĂRÎRE Nr. 195 din 31 martie 1995privind stabilirea preţului de referinţa la importul de făina
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 5 aprilie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1La importul de făina de grîu sau meslin, poziţia tarifara 1101.00.00, se stabileşte preţul de referinţa de 307 dolari S.U.A. pe tona, în condiţia de livrare franco frontiera română, aplicabil până la data de 30 iunie 1995.  +  Articolul 2În cazul în care valoarea în vama a fainii de grîu sau meslin, la care se adauga cuantumul taxelor vamale aferente, este mai mica decît acest preţ de referinţa transformat în lei la acelaşi curs valutar utilizat la determinarea valorii în vama, se va percepe o compensaţie egala cu diferenţa rezultată.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se aplică începând cu a 16-a zi calendaristică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Iulian Pusca,secretar de statMinistrul comerţului,Cristian IonescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------------------------