HOTĂRÎRE Nr. 187 din 31 martie 1995privind transmiterea unor construcţii şi a lucrărilor tehnico-edilitare aferente, situate în oraşul Simeria, judeţul Hunedoara, în administrarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a construcţiilor şi a lucrărilor tehnico-edilitare aferente, reprezentind organizarea de şantier din oraşul Simeria, judeţul Hunedoara, identificate potrivit planului de situaţie, din patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" - Filiala electrocentrale Hateg, în administrarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara, din subordinea Ministerului Învăţământului, în vederea amenajării acestora în spaţii adecvate protejării şi pregătirii persoanelor handicapate din cadrul Centrului de Pedagogie Curativă şi Terapie Socială Simeria.  +  Articolul 2Predarea-preluarea construcţiilor şi a lucrărilor tehnico-edilitare aferente prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între cele doua părţi interesate.  +  Articolul 3Patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" se diminuează, în mod corespunzător cu activul şi pasivul construcţiilor şi lucrărilor tehnico-edilitare transmise potrivit art. 1 din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul industriilor,Dumitru Popescup. Ministrul învăţământului,Romulus Pop,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat----------------------