HOTARARE nr. 111 din 14 aprilie 1997 (*actualizată*)privind forma si continutul cartii de identitate, ale cartii de imobil si ale fisei de evidenta a populatiei(actualizată până la data de 5 mai 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------In temeiul art. 42 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate,Guvernul Romaniei hotaraste:  +  Articolul 1 (1) Actele de identitate care se elibereaza cetatenilor romani domiciliati in Romania sunt cartea de identitate sau, dupa caz, cartea de identitate provizorie. (2) Cartea de identitate cuprinde urmatoarele date: a) denumirea tarii; b) denumirea documentului; c) seria (doua litere) si numarul (sase cifre); d) codul numeric personal; e) numele; f) prenumele; g) prenumele parintilor; h) locul nasterii; i) sexul; j) domiciliul; k) formatiunea de evidenta a populatiei, emitenta (textul in clar, initialele judetului, codul formatiunii); l) termenul de valabilitate. (3) Forma si continutul cartii de identitate sint cele prevazute in modelul prezentat in anexa nr. 1. (4) Informatiile privind stabilirea resedintei se inscriu intr-o eticheta autocolanta, aplicata pe versoul cartii de identitate, avind forma si continutul prezentate in anexa nr. 2.-------------Alin. (1), (2) si (3) ale art. 1 au fost renumerotate, devenind alin. (2), (3) si, respectiv, (4), prin pct. 1 al art. I din HOTARAREA nr. 318 din 14 aprilie 2005 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 mai 2005.Alin. (1) al art. 1 a fost introdus prin pct. 2 al art. I din HOTARAREA nr. 318 din 14 aprilie 2005 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 mai 2005.  +  Articolul 1^1 (1) Cartea de identitate provizorie este un document cu denumirile rubricilor pretiparite, acestea fiind completate manual, cu majuscule, de catre personalul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor. (2) Pe fata documentului sunt tiparite urmatoarele date: a) denumirea tarii; b) denumirea documentului; c) seria (doua litere) si numarul (sase cifre). (3) Pe verso documentul cuprinde fotografia titularului, marime 30 x 40 mm, cu banda alba la baza de 7 mm, precum si urmatoarele date: a) codul numeric personal; b) numele; c) prenumele; d) prenumele parintilor; e) locul nasterii; f) domiciliul; g) serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor emitent; h) perioada de valabilitate; i) motivul eliberarii; j) seria (doua litere) si numarul (sase cifre); k) semnatura sefului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor emitent. (4) Forma si continutul cartii de identitate provizorii sunt prevazute in modelul prezentat in anexa nr. 1^1.-------------Art. 1^1 a fost introdus prin pct. 3 al art. I din HOTARAREA nr. 318 din 14 aprilie 2005 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 mai 2005.  +  Articolul 2Forma si continutul cartii de imobil pentru imobilele tip locuinta sint cele prevazute in modelul prezentat in anexa nr. 3.  +  Articolul 3Forma si continutul cartii de imobil pentru unitatile de cazare in comun sint cele prevazute in modelul prezentat in anexa nr. 4.  +  Articolul 4Forma si continutul fisei de evidenta a populatiei sint cele prevazute in modelul prezentat in anexa nr. 5.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarire.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemneaza:---------------Ministru de interne,Gavril DejeuMinistru de stat,ministrul finantelor,Mircea Ciumara  +  Anexa 1CARTE DE IDENTITATE- Fata ----^||||74 mm||||v---|<-------------------- 105 mm ----------------------->|- Format tip cartela, tiparita pe o singura fata, cu dimensiunile: 105 mm lungime; 74 mm latime, 0,7 mm grosime si structura formata din doua straturi exterioare transparente, intre care se introduce suportul pentru fotografie, text si alte inscriptionari; cele 3 straturi sint asamblate tehnologic, formind un tot unitar.- Fotografia: color, avind dimensiunile de 38 x 30 mm, executata cu mijloace informatice, direct pe suportul cartii de identitate.- Elemente de particularizare a cartii de identitate: a) Drapelul: realizat in culorile nationale, avind dimensiunile de 45 x 7 mm si pozitionarea in partea superioara a cartii de identitate. b) Stema: realizata color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992, avind dimensiunile de 35 x 25 mm, pozitionata in centrul spatiului rezervat textului. c) Sigla: desen geometric oval, continind initialele evidentei populatiei - evp -, pozitionat sub fotografie si incadrat la stinga de codul formatiunii de evidenta a populatiei emitente si de simbolul judetului, la dreapta.- Fond - fonta de siguranta, asemanatoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinatia de culori si procedeul de imprimare, asigura protectia impotriva falsificarii.- Zona de citire automata cu caractere identificabile optic: a) Pozitionare: partea inferioara a cartii de identitate. b) Dimensiuni: lungime - 102 mm; latime - 17 mm. c) Continut: tipul documentului, codul tarii emitente, numele si prenumele, numarul documentului, cetatenia, data nasterii, sexul, valabilitatea, codul numeric personal (fara data nasterii).- Textul tiparit la imprimanta laser color, cu caracterele alfabetului latin.  +  Anexa 1^1-------------Anexa nr. 1^1 a fost introdusa prin pct. 4 al art. I din HOTARAREA nr. 318 din 14 aprilie 2005 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 mai 2005.                                    - fata -     ─── ┌──────────────────────────────────┐      ^ │ │      │ │ ROMANIA │      │ │ CARTE DE IDENTITATE │      │ │ PROVIZORIE │74 mm │ │ │      │ │ │      │ │ │      │ │ │      │ │ │      │ │ │      V │ SERIA C.P. Nr. 947432 │     ─── └──────────────────────────────────┘         │<────────────────────────────────>│                     105 mm                                  - verso -    ─── │<────────────────────────────────────────────>│     ^     │ ┌──────────────────────────────────────────────┐     │ │ │     │ │ ┌─┬───┬───┬───┬───┬───┬─┬─┐│     │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│     │ │ S A A L L Z Z N N N N N C │     │ │┌──────────┐ │74 mm│ ││ │ Nume _________________________ │     │ ││ ┼ Prenume_______________________ │     │ ││ |│| Prenume parinti_______________ │     │ ││ |│| Loc nastere___________________ │     │ ││ ┼ Domiciliul____________________ │     │ ││ │ ______________________________ │     │ │├──────────┤ Emitent Valabilitate │     │ │└───┬───┬──┘ _____________ ______________ │     │ │ L.S. Motivul eliberarii____________ │     │ │ Completat de__________________ │     │ │ ___________ │     │ │ │     │ │Semnatura emitentului │     │ │ │     │ │ SERIA C.P. Nr. 947432 │     V │ │    ─── └──────────────────────────────────────────────┘Elementele de particularizare a cartii de identitate provizorii: a) materialul din care este confectionata: hartie speciala, de culoare bleu, cu filigran reprezentand un model geometric pe care este imprimata in zona centrala stema Romaniei; b) dimensiuni: 105 mm lungime, 74 mm latime; c) indicativele serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, care se aplica prin stantarea fotografiei pe latura din partea dreapta si prin stampilarea fotografiei pe banda alba de 7 mm, dupa completarea documentului.  +  Anexa 2------------Anexa 2 a fost inlocuita cu anexa la HOTARAREA nr. 560 din 3 iulie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 iulie 2000, conform art. 1 din acelasi act normativ.ETICHETA AUTOCOLANTApentru inscrierea informatiilor privind stabilirea resedintei           ───┬──────────────────────────────────────────────────────────┐             ^│ STABILIT RESEDINTA in: ................................. │             ││ ........................................................ │       35 mm ││ ........................................................ │             ││ pana la: ............ Data: ................. │             ││ Semnatura ........................ L.S. │             v│ CNP: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │           ───├──────────────────────────────────────────────────────────┤              │ 90 mm │              │ <──────────────────────────────────────────────────────>  +  Anexa 3CARTE DE IMOBILpentru imobile tip locuintaAPARTAMENTUL Nr. .......... -----------------------------------------------------------------------------|Numele |Prenume-| Data | | | |Data |Domi- |Data || de |le pa- | nasterii | | B.I. | |intra- |ciliul |pleca- ||familie|rintilor|locatarului| | sau | |rii in |persoa-|rii din || si | | | Locul | C.I. | |imobil |nici |imobil ||prenu- | | |nasterii | | |si fe- |flotan-|si locul||mele |--------|---|---|---|---------|---|-- | |lul do-|te, | unde ||(cu | Tata | Z | L | A | Locali- | S | N | Ocu- |micili-|inscris|s-a ||litere |--------| i | u | n | tatea | e | u | patia|erii |in car-| mutat || de | Mama | u | n | u |---------| r | m |si lo-|(stabil|tea de | ||tipar) | | a | a | l | Judetul | i | a |cul de|, tem- |iden- | || | | | | | | a | r | munca|porar) |titate | ||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||------------------------------------------------------------------------------||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------||-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--------| ------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 4CARTE DE IMOBILpentru imobile cu unitati de cazare in comun ------------------------------------------------------------------------------| |Numele |Prenu-|Data | |Domi- | | | | | | || |si pre-|mele |nas- | |ciliul| B.I. | | | | |Data || |numele |parin-|terii|Locul |per- | sau | | | | |expi- || |(cu |tilor | |nas- |soanei| C.I. | | | | |rarii || |litere | | |terii |flo- | | |Sco- | | |vizei ||Nr.|de |------|-|-|-|-------|tante,|---|-- | |pul |Data|Data |de ||ca-|tipar) | Tata |Z|L|A|Loca- |in- | S | N | Ocu- |sosi-|in- |ple- |flo- ||me-| |------|i|u|n|lita- |scris | e | u | patia|rii |tra-|carii|tant ||rei| | Mama |u|n|u|tea |in | r | m |si lo-|in |rii |din |(in || | | |a|a|l|-------|cartea| i | a |cul de|loca-|in |imo- |cre- || | | | | | |Judetul|de | a | r | munca|lita-|imo-| bil |ion) || | | | | | | |iden- | | u | |te |bil | | || | | | | | | |titate| | l | | | | | ||---|-------|------|-----|-------|------|-------|------|-----|----|-----|------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||---|-------|------|-----|-------|------|-------|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||---|-------|------|-|-|-|-------|------|---|---|------|-----|----|-----|------||___|_______|______|_|_|_|_______|______|___|___|______|_____|____|_____|______|  +  Anexa 5FISA DE EVIDENTA A POPULATIEI- fata -  ___________________________________________________________________________ | CONFIDENTIAL (dupa completare) | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | CNP | | | | Starea civila | | | | | | | | | | | | | | | | | | |________________________|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______________| | | | necasatorit | | A |s|a|a|l|l|z|z|n|n|n|n|n|c| | | | |___________________|____| N |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | | | casatorit | |N T | | | | |___________________|____|U E |______________________________________| | | | divortat | |M R |______________________________________| | | |___________________|____|E I |______________________________________| | | | vaduv | | O |______________________________________| | | |___________________|____|__R___|______________________________________| | | | NUME DE FAMILIE | PRENUME | | | | | | | | |____________________________________|_________________________________| | | | TATA | MAMA | | | | | | | | |- - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | | | | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | | | |s|a|a|l|l|z|z|n|n|n|n|n|c| | |s|a|a|l|l|z|z|n|n|n|n|n|c| | | | |----------------------------------------------------------------------| | | | Locul si data | | | | | | | nasterii | | | | | | |__________________________________________|[ ][ ][ ] | [ ][ ] | [ ][ ]| | | | Judetul |[A][A][A] | [L][L] | [Z][Z]| | | |__________________________________________|__________|________|_______| | | | ------ | | | | Nationalitatea: romana | | alta .............................| | | | ------ | | | |______________________________________________________________________| | | | |prega- | | | | | |tire |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | | | | (ultima scoala absolvita) | | | | Categorie |-------|--------------------------------------------------| | | | |socio- | | | | | |profe- |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | | |sionala| (domeniu, ocupatia) | | | |___________|_______|__________________________________________________| | | | | | | | DOMICILIUL | | | |______________________________________________________________________| | | | | | | Et. | | | | | | Localitatea | Strada / satul | Nr.| --- | Data | Cod | | | | | | | Ap.| | | | | |_____________|____________________|____|______|_________|_____________| | | | | | |------| | | | | |_____________|____________________|____|______|_________|_____________| | | | | | |------| | | | | |_____________|____________________|____|______|_________|_____________| | | | | | |------| | | | | |_____________|____________________|____|______|_________|_____________| | | | | | |------| | | | | |_____________|____________________|____|______|_________|_____________| | | | | | |------| | | | | |_____________|____________________|____|______|_________|_____________| | | | | | |------| | | | | |_____________|____________________|____|______|_________|_____________| | | | | | |------| | | | | |_____________|____________________|____|______|_________|_____________| | | __________________________________________________________________________|- verso -  ___________________________________________________________________________ | ACTE DE IDENTITATE ELIBERATE | | ______________________________________________________________________ | | | | | | | | | | | | | | | Formatiunea | | | | Seria | Numarul | Motivul | Data eliberarii | care | | | | | | | | l-a eliberat | | | |___________|___________|_________|___________________|________________| | | | | | |-------------------| | | | |-----------|-----------|---------|-------------------|----------------| | | | | | |-------------------| | | | |-----------|-----------|---------|-------------------|----------------| | | | | | |-------------------| | | | |-----------|-----------|---------|-------------------|----------------| | | | | | |-------------------| | | | |-----------|-----------|---------|-------------------|----------------| | | | | | |-------------------| | | | |___________|___________|_________|___________________|________________| | | | Acte de stare civila (1 - nastere; 2 - casatorie.) | | | |______________________________________________________________________| | | | Tip | | | | | | | 1/2 | Nr. act | Anul | Localitatea/Judetul | | | |___________|___________|_________|____________________________________| | | |___________|___________|_________|____________________________________| | | |___________|___________|_________|____________________________________| | | |___________|___________|_________|____________________________________| | | |___________|___________|_________|____________________________________| | | | RESEDINTA | | | | |_____________________________________________________| | | | |_____________________________________________________| | | | |_____________________________________________________| | | | |_____________________________________________________| Fotografie | | | |_____________________________________________________| | | | |_____________________________________________________| | | | |_____________________________________________________| | | | |_____________________________________________________|________________| | | | CNP SOT / SOTIE | | | | | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | | | | |s|a|a|l|l|z|z|n|n|n|n|n|c| | | | | |_____________________________________________________| | | | | COMUNICARI - AUTORITATI PUBLICE | | | | | | Fotografie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_____________________________________________________|________________| | |___________________________________________________________________________|Fisele de evidenta a populatiei sint tiparite la dimensiunile de 160/100 mm, in culori diferite - fond alb cu liniatura si text negru pentru barbati, fond alb cu liniatura si text rosu pentru femei.--------