HOTĂRÎRE Nr. 181 din 27 martie 1995privind finanţarea celei de-a III-a Conferinţe sub titlul "U.S. ELECTRIC TECHNOLOGIES CONFERENCE", ce va avea loc la Bucureşti în perioada 2-5 aprilie 1995
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 5 aprilie 1995  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Devizul estimativ privind cheltuielile necesare desfăşurării celei de-a III-a Conferinţe sub titlu "U.S. ELECTRIC TECHNOLOGIES CONFERENCE" este prevăzut în anexa nr. 1. Cheltuielile din devizul estimativ se suporta de regiile autonome prevăzute în anexa nr. 2 şi se acordă în condiţiile art. 39 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, în cadrul cheltuielilor de protocol, reclama şi publicitate ce vor fi prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, în limita sumei de 296 milioane lei.  +  Articolul 2Se împuterniceşte Ministerul Industriilor pentru colectarea sumelor în lei, de la regiile autonome, prin cont de disponibil pentru sume de mandat deschis în acest scop, din care se vor efectua cheltuielile respective.  +  Articolul 3Cu sumele ce se vor incasa, de la partea americana, de către Centrul Internaţional de Conferinţe se vor diminua corespunzător cheltuielile efectuate de partea română.  +  Articolul 4La încheierea acţiunii, Ministerul Industriilor va întocmi un decont de cheltuieli, pe bază de documente justificative, iar contul de disponibil pentru sume de mandat se va închide.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul industriilor,Dumitru PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1DEVIZ ESTIMATIVprivind cheltuielile necesare desfăşurării celei de-a III-a Conferinţe sub titlu "U.S. ELECTRIC TECHNOLOGIES CONFERENCE"
       
    - mii lei -
    1. Închirierea sălilor de la Centrul Internaţional de Conferinţe (7 săli, prin rotaţie sau concomitent, în funcţie de programul desfăşurării lucrărilor în plen sau pe secţiuni71.800
    2. Închirierea mijloacelor de transport necesare deplasării participanţilor străini11.000
    3. Manifestări culturale româneşti, recepţii, mesele de prânz şi de seară96.500
    4. Asigurare sonorizare şi vizualizare la Centrul Internaţional de Conferinţe28.400
    5. Mape, ecusoane, cadouri pentru participanţii străini şi conducătorii de delegaţii din cele 16 ţări, activităţi complementare (vizite tehnice etc.)42.100
    6. Expoziţie cu prezentarea realităţilor româneşti în domeniu, prezentarea proiectelor de colaborare, cooperare pentru atragerea capitalului străin46.200
    TOTAL:296.000
  Din cheltuielile de mai sus se recuperează, de la partea americană, în timpul desfăşurării conferinţei, următoarele sume:1. Închirierea sălilor de la Centrul Internaţional de Conferinţe2.500 $/zi x 4 zile = 10.000 $2. Contravaloarea meselor de prânz şi de seară 200 persoane (inclusiv 50 persoane din România)30 $/persoană x 5 mese = 30.000 $TOTAL: 40.000 $Organizatorii americani suportă în totalitate cheltuielile de cazare pentru 150 participanţi străini, în care sunt incluse mesele de dimineaţă.150 participanţi x 200 $/zi x 5 zile = 150.000 $.
   +  Anexa 2DEFALCAREApe regii autonome a cheltuielilor de protocol, reclama şi publicitate pentru "U.S. ELECTRIC TECHNOLOGIES CONFERENCE"
     
    - mil. lei -
         
    Nr. crt.Denumirea regiei autonomeSuma
    1."Renel" Bucureşti112
    2."Romgaz" Mediaş20
    3."Petrom" Bucureşti62
    4."R.A.L." Oltenia41
    5."R.A.H." Petroşani47
    6."R.A.C." Ploieşti14
      TOTAL:296
  -------