HOTĂRÎRE Nr. 178 din 27 martie 1995pentru aprobarea propunerii de concesionare şi a caietelor de sarcini ale concesionarii valorificării resurselor stuficole existente pe teritoriul domeniului public de interes naţional al Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 5 aprilie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă propunerea de concesionare şi caietele de sarcini ale concesionarii, având ca obiect valorificarea resurselor stuficole existente pe teritoriul domeniului public de interes naţional al Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" în zonele stuficole: Erenciuc; Gorgova - Uzlina; Holbina - Dranov; Magearu; Matita - Merhei; Sontea - Fortuna; Roşu - Puiu şi Zmeica - Golovita, pe bază de licitaţie publică organizată în condiţiile legii, unor agenţi economici autorizaţi.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, Aurel Constantin Iliep. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat-----------------------------