HOTĂRÂRE nr. 924 din 11 august 2005privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 5 septembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6^3 lit. d) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1^1 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulile generale pentru igiena produselor alimentare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, controlează modul de îndeplinire a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2002 privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare şi ia măsurile ce se impun.  +  Articolul 3Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, în colaborare cu autorităţile abilitate implicate, prevăzute în Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare, controlează modul de îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri şi ia măsurile ce se impun, conform limitelor de competenţa legale.  +  Articolul 4 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2002 privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 2 decembrie 2002. (3) Prezenta hotărâre transpune prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 139 din 30 aprilie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturPreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şipentru Siguranţa Alimentelor,Razvan ŢiruMinistrul sănătăţii,Mircea CintezaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 11 august 2005.Nr. 924.  +  AnexăREGULI 11/08/2005