HOTĂRÎRE Nr. 177 din 27 martie 1995privind aprobarea unui amendament la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 3 iulie 1991
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 5 aprilie 1995    În baza prevederilor art. 2 din Legea nr. 57/1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama şi de acordul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă amendamentul la Acordul de Împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 3 iulie 1991, în sensul reformularii paragrafului B3 (c) din cadrul anexei nr. 5 la acord, după cum urmează: "(c) pentru o perioadă de cel mult 10 ani, incluzind o perioadă de graţie de cel mult 5 ani,"PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat, ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel Melescanu--------------------------------