HOTĂRÎRE Nr. 176 din 27 martie 1995privind aprobarea Înţelegerii dintre Departamentul pentru Administraţie Publică Locală din România şi Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul administraţiei publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 5 aprilie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Înţelegerea dintre Departamentul pentru Administraţie Publică Locală din România şi Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul administraţiei publice locale, semnată la Chişinău la 21 februarie 1995.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav CozmancaMinistru de stat, ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel Melescanu------------------------------