HOTĂRÎRE Nr. 174 din 27 martie 1995privind reorganizarea unor unităţi sanitare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 14 aprilie 1995  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se reorganizează Institutul de Neurologie şi Psihiatrie din Bucureşti, sub denumirea de "Institutul de Boli Cerebro-Vasculare", unitate în subordinea Ministerului Sănătăţii, finanţată de la bugetul de stat, având personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucureşti. (2) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Boli Cerebro-Vasculare se aproba de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 2Secţia clinica de cardiologie a Spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi se reorganizează prin desprinderea din structura organizatorică a acestuia, devenind Centrul de Cardiologie Iaşi, unitate sanitară cu personalitate juridică şi cu sediul în Iaşi, în subordinea Direcţiei sanitare a judeţului Iaşi.  +  Articolul 3Secţia clinica de cardiologie a Spitalului Judeţean Tirgu Mures se reorganizează prin desprinderea din structura acestuia, devenind Centrul de Cardiologie Tirgu Mures, unitate sanitară cu personalitate juridică şi cu sediul în Tirgu Mures, în subordinea Direcţiei sanitare a judeţului Mures.  +  Articolul 4Se reorganizează staţiile de salvare judeţene, care se desprind din structura organizatorică a spitalelor judeţene, sub denumirea de servicii de ambulanta judeţene, unităţi sanitare cu personalitate juridică în subordinea direcţiilor sanitare judeţene, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Personalul preluat de Institutul de Boli Cerebro-Vasculare, de centrele de cardiologie Iaşi şi Tirgu Mures, precum şi de serviciile de ambulanta judeţene, se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 6Lista unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, cuprinsă în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 460/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, se modifica şi se completează după cum urmează: - La capitolul A, subcapitolul "Institute, centre medicale", se introduce o noua poziţie cu următorul cuprins: "Institutul de Boli Cerebro-Vasculare Bucureşti." - Poziţia nr. 45 din capitolul B "Unităţi finanţate extrabugetar" se abroga.  +  Articolul 7 (1) Creşele nr. 19 şi 21, cu sediul în municipiul Bucureşti, unităţi sanitare cu personalitate juridică în subordinea Direcţiei sanitare a municipiului Bucureşti, se desfiinţează. (2) Imobilele în care au funcţionat creşele desfiinţate vor fi folosite pentru alte activităţi cu caracter sanitar.  +  Articolul 8Reorganizarea unităţilor sanitare prevăzute în prezenta hotărâre se realizează în cadrul fondurilor bugetare alocate Ministerului Sănătăţii şi al numărului de personal aprobat. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul sănătăţii,Iulian MincuMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa LISTAserviciilor de ambulanta judeţene, unităţi sanitare cu personalitate juridică în subordinea direcţiilor sanitare judeţene
             
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSediulDirecţia sanitară în subordinea căreia funcţionează
    LocalitateaJudeţul
    01234
    1.Serviciul de AmbulanţăAlba IuliaAlbaAlba
    2.Serviciul de AmbulanţăAradAradArad
    3.Serviciul de AmbulanţăPiteştiArgeşArgeş
    4.Serviciul de AmbulanţăBacăuBacăuBacău
    5.Serviciul de AmbulanţăOradeaBihorBihor
    6.Serviciul de AmbulanţăBistriţaBistriţa-NăsăudBistriţa-Năsăud
    7.Serviciul de AmbulanţăBotoşaniBotoşaniBotoşani
    8.Serviciul de AmbulanţăBraşovBraşovBraşov
    9.Serviciul de AmbulanţăBuzăuBuzăuBuzău
    10.Serviciul de AmbulanţăBrăilaBrăilaBrăila
    11.Serviciul de AmbulanţăReşiţaCaraş-SeverinCaraş-Severin
    12.Serviciul de AmbulanţăCălăraşiCălăraşiCălăraşi
    13.Serviciul de AmbulanţăCluj-NapocaClujCluj
    14.Serviciul de AmbulanţăConstanţaConstanţaConstanţa
    15.Serviciul de AmbulanţăSfântu GheorgheCovasnaCovasna
    16.Serviciul de AmbulanţăTârgovişteDâmboviţaDâmboviţa
    17.Serviciul de AmbulanţăCraiovaDoljDolj
    18.Serviciul de AmbulanţăGalaţiGalaţiGalaţi
    19.Serviciul de AmbulanţăGiurgiuGiurgiuGiurgiu
    20.Serviciul de AmbulanţăTârgu JiuGorjGorj
    21.Serviciul de AmbulanţăMiercurea-CiucHarghitaHarghita
    22.Serviciul de AmbulanţăDevaHunedoaraHunedoara
    23.Serviciul de AmbulanţăSloboziaIalomiţaIalomiţa
    24.Serviciul de AmbulanţăIaşiIaşiIaşi
    25.Serviciul de AmbulanţăBaia MareMaramureşMaramureş
    26.Serviciul de AmbulanţăDrobeta- Turnu SeverinMehedinţiMehedinţi
    27.Serviciul de AmbulanţăTârgu MureşMureşMureş
    28.Serviciul de AmbulanţăPiatra-NeamţNeamţNeamţ
    29.Serviciul de AmbulanţăSlatinaOltOlt
    30.Serviciul de AmbulanţăPloieştiPrahovaPrahova
    31.Serviciul de AmbulanţăSatu MareSatu MareSatu Mare
    32.Serviciul de AmbulanţăZalăuSălajSălaj
    33.Serviciul de AmbulanţăSibiuSibiuSibiu
    34.Serviciul de AmbulanţăSuceavaSuceavaSuceava
    35.Serviciul de AmbulanţăAlexandriaTeleormanTeleorman
    36.Serviciul de AmbulanţăTimişoaraTimişTimiş
    37.Serviciul de AmbulanţăTulceaTulceaTulcea
    38.Serviciul de AmbulanţăVasluiVasluiVaslui
    39.Serviciul de AmbulanţăRâmnicu VâlceaVâlceaVâlcea
    40.Serviciul de AmbulanţăFocşaniVranceaVrancea
  -------