ORDIN nr. 318 din 22 august 2005privind modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 184/2004 pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 29 august 2005    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IDocumentul de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 184/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 7 iunie 2004, se modifică după cum urmează:1. La punctul 4.3.2 "Obiectivele pe termen scurt", teza a doua a părţii introductive a literei b) va avea următorul cuprins:"Astfel, familiile, inclusiv persoanele singure, al căror venit net mediu lunar pe membru de familie este mai mic de 310 lei (RON) vor putea beneficia, în limita resurselor disponibile, de:".2. Alineatul 1 al punctului 4.3.3 "Finanţarea acţiunilor întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivelor de serviciu universal" va avea următorul cuprins:"În vederea compensării costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ANRC va stabili un mecanism de finanţare bazat pe contribuţiile furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice."3. Alineatele 5-7 ale punctului 4.3.3 se abrogă.4. Alineatul 8 al punctului 4.3.3 va avea următorul cuprins:"Alocarea fondurilor destinate compensării costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, în vederea atingerii obiectivelor de politică şi strategie, se va realiza de ANRC, în funcţie de priorităţile de implementare a serviciului universal, asigurându-se o utilizare eficientă a acestor fonduri."  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 22 august 2005.Nr. 318.___________