HOTĂRÂRE nr. 817 din 14 iulie 2005pentru aprobarea Planului privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii şi în vederea modernizării şi reînnoirii infrastructurii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 15 august 2005    În vederea realizării recomandarii Comisiei Europene din Raportul de ţara pe anul 2004, referitoare la adoptarea unui plan privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii şi în vederea modernizării şi reînnoirii infrastructurii,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Planul privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii şi în vederea modernizării şi reînnoirii infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 817.  +  AnexăPLAN 14/07/2005