HOTĂRÂRE nr. 788 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 9 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 65 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Mircea Miclea
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 788.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept deliberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor dinRomânia