HOTĂRÂRE nr. 781 din 14 iulie 2005privind deschiderea unor puncte de trecere a frontierei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 3 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă deschiderea unor puncte de trecere a frontierei pe aerodromurile militare şi în zona militară a aeroporturilor şi porturilor prevăzute în anexa nr. 1, pentru executarea cu aeronave/nave militare şi civile, române şi/sau străine a transportului: a) eşaloanelor militare; b) delegaţiilor militare şi civile, la nivel înalt; c) armamentului, muniţiei, tehnicii şi efectelor militare; d) donaţiilor şi ajutoarelor umanitare oferite/primite de România; e) echipelor de intervenţie la dezastre şi pentru căutare-salvare; f) personalului în caz de evacuare medicală sau serviciu medical de urgenţă; g) produselor strategice care sunt exportate sau importate. (2) Punctele de trecere a frontierei prevăzute la alin. (1) sunt deschise numai transporturilor coordonate sau executate de către Ministerul Apărării Naţionale. (3) Punctele de trecere a frontierei prevăzute la alin. (1) funcţionează temporar numai în intervalele de timp prevăzute în solicitările Ministerului Apărării Naţionale, formulate şi transmise structurilor Poliţiei de Frontieră Române, respectiv structurilor Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu cel puţin 24 de ore înainte de sosirea sau plecarea aeronavei/navei.  +  Articolul 2Spaţiile şi utilităţile necesare pentru desfăşurarea activităţii de control pentru trecerea frontierei de stat şi pentru activitatea vamală se asigură de către Ministerul Apărării Naţionale, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 3Necesarul de personal pentru desfăşurarea activităţii de control pentru trecerea frontierei va fi asigurat în cadrul numărului de posturi aprobat pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Autorităţii Naţionale a Vămilor.  +  Articolul 4 (1) Controlul efectuat la trecerea frontierei de stat de către Poliţia de Frontieră Română se asigură de către structurile prevăzute în anexa nr. 3. (2) La solicitarea Ministerului Apărării Naţionale, transmisă cu cel puţin 24 de ore înainte de sosirea sau plecarea aeronavei/navei, biroul vamal cel mai apropiat de punctul de trecere a frontierei de stat va asigura un reprezentant care să efectueze controlul vamal necesar. (3) Deplasarea personalului prevăzut la alin. (1) şi (2) la/de la punctul de trecere a frontierei de stat se asigură de Ministerul Apărării Naţionale cu mijloace de transport proprii.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 711/1995 privind deschiderea temporară a unui punct de control pentru trecerea frontierei în zona militară a Aeroportului Internaţional Otopeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 13 septembrie 1995, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────Ministrul apărării naţionale,Teodor Atanasiup. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul afacerilor externe,Mihai Răzvan UngureanuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 781.  +  Anexa 1 Aerodromurile militare, aeroporturile şi porturileîn care se deschid puncte de trecere a frontierei de statA. Zona militară a aeroporturilor internaţionale:- "Henri Coandă" - Bucureşti;- Timişoara;- Constanţa;- Bacău.B. Aerodromuri militare:- Câmpia Turzii;- Feteşti;- Boboc.C. Zona militară a porturilor:- Constanţa;- Mangalia;- Brăila.  +  Anexa 2 Spaţiile şi dotările necesare Poliţiei de Frontieră Române în punctele de trecere a frontierei de stat deschise pe aerodromurile militare şi în zona militară a aeroporturilor şi porturilorA. În aerodromuri şi în zona militară a aeroporturilor: a) săli pentru efectuarea controlului de frontieră cu un singur flux, folosit alternativ la plecări sau la sosiri, prevăzute cu grup sanitar, cu următoarele dotări:- un calculator;- un post de lucru prevăzut cu racord la reţeaua electrică de 220 V; b) încăpere pentru personalul poliţiei de frontieră, cu următoarele dotări:- două mese tip birou şi 4 scaune;- un dulap metalic tip fişet;- un telefon/fax cuplat la reţeaua publică;- un telefon cuplat la reţeaua interurbană de cooperare I.C.B. În zona militară a porturilor, dotările prevăzute la lit. A se asigură la bordul navelor.Spaţiile şi dotările necesare Autorităţii Naţionale a Vămilor în punctele de trecere a frontierei de stat deschise pe aerodromurile militare şi în zona militară a aeroporturilor şi porturilorA. În aerodromuri şi în zona militară a aeroporturilor: a) o încăpere pentru personalul Autorităţii Naţionale a Vămilor; b) o încăpere pentru bunuri reţinute sau confiscate; c) un calculator; d) un telefon/fax cuplat la reţeaua publică; e) un telefon cuplat la reţeaua interurbană de cooperare I.C; f) mese şi scaune pentru încăperi.B. În zona militară a porturilor, dotările prevăzute la lit. A se asigură la bordul navelor.  +  Anexa 3 Structurile Poliţiei de Frontieră Române care asigură personal pentru controlul de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat deschise pe aerodromurile militare şi în zona militară a aeroporturilor şi porturilor
       
    Punctul de trecere a frontierei de statStructura Poliţiei de Frontieră Române care asigură personal pentru controlul de frontieră
    Zona militară a Aeroportului "Henri Coandă" BucureştiPunct Poliţie de Frontieră Aeroport "Henri Coandă" - Bucureşti
    Zona militară a Aeroportului TimişoaraInspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş - Punct Poliţie de Frontieră Aeroport Timişoara
    Zona militară a Aeroportului ConstanţaInspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa - Punct Poliţie de Frontieră Aeroport Constanţa
    Zona militară a Aeroportului BacăuInspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bacău - Punct Poliţie de Frontieră Aeroport Bacău
    Aerodromul militar Câmpia TurziiPunct Poliţie de frontieră Aeroport Cluj-Napoca
    Aerodromul militar FeteştiInspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Ialomiţa - Punct Poliţie de Frontieră Cernavodă
    Aerodromul militar BobocInspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Brăila - Punct Poliţie de Frontieră Brăila
    Zona militară a Portului ConstanţaInspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa - Punct Poliţie de Frontieră Port Constanţa
    Zona militară a Portului MangaliaInspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa - Punct Poliţie de Frontieră Mangalia
    Zona militară a Portului BrăilaInspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Brăila - Punct Poliţie de Frontieră Brăila
                                       _____________