CRITERII din 29 iunie 2005pentru, stabilirea uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule
EMITENT
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 15 iulie 2005   +  Articolul 1 (1) Pentru stabilirea valorii autovehiculelor la data producerii evenimentului asigurat, din valoarea de nou a acestora se scade uzura valorică. Prin uzură valorică se înţelege acea parte din valoarea autovehiculului ce se pierde prin vechime, întrebuinţare sau stare de întreţinere. (2) Uzura valorică se calculează prin aplicarea unui coeficient de uzură asupra valorii de nou a autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat. (3) Coeficientul de uzură se stabileşte în funcţie de gradul de întrebuinţare - parcurs - a autovehiculului, exprimat în kilometri, precum şi de vechimea în exploatare, exprimată în unităţi de timp - ani -, diferenţiată pe categorii de autovehicule, potrivit tabelelor coeficienţilor de uzură nr. 1 şi 2. (4) Pentru stabilirea coeficientului de uzură a unui autovehicul sunt necesare: a) data introducerii în exploatare de nou a autovehiculului respectiv, menţionată în documentele de identificare a acestuia - carte de identitate, certificat de înmatriculare etc. - sau, în lipsă, anul de fabricaţie de pe placa de origine a autovehiculului; b) parcursul în kilometri realizat de autovehiculul respectiv de la data introducerii lui în exploatare de nou şi până la data producerii evenimentului asigurat.  +  Articolul 2 (1) Pentru autovehiculele la care se cunosc datele menţionate la art. 1 alin. (4), pentru stabilirea coeficientului de uzură a autovehiculului avariat se caută în tabelul coeficienţilor de uzură linia corespunzătoare vechimii în exploatare, în ani, şi coloana corespunzătoare stării de întreţinere medie - coeficienţii de uzură din aceasta coloană au fost determinati pentru un parcurs mediu anual de 10.000 km -, la intersecţia cărora se va găsi coeficientul de uzură respectiv. (2) În cazul în care există diferenţe între parcursul real şi cel rezultat utilizându-se media anuală, coeficientul corespunzător stării de întreţinere medie se va corecta cu 0,5% pentru fiecare 1.000 km*), fără a se putea depăşi coeficienţii corespunzători stărilor de întreţinere bună sau satisfăcătoare._____________ Notă *) Corecţia se va face prin adunare, dacă parcursul real este mai mare de 10.000 km/an, ori prin scădere, dacă parcursul real este mai mic.  +  Articolul 3 (1) Pentru autovehiculele la care nu se cunoaşte parcursul - km -realizat până la data producerii evenimentului asigurat sau acesta nu este în concordanţă cu starea tehnică a autovehiculului respectiv, coeficientul de uzură a autovehiculului avariat se stabileşte în funcţie de vechimea în exploatare şi de starea de întreţinere a acestuia, prevăzute în tabelele coeficienţilor de uzură nr. 1 şi 2. (2) Starea de întreţinere a unui autovehicul se clasifică în: bună, medie şi satisfăcătoare. (3) Stabilirea stării de întreţinere a autovehiculului se face potrivit stării acestuia dinainte de producerea evenimentului asigurat, pe baza criteriilor de mai jos: a) stare de întreţinere bunăAutovehiculul prezintă: integritatea elementelor caroseriei, barelor de protecţie şi capacelor de roţi; vopseaua intactă, fără exfolieri sau urme aparente de rugină a tablei; tapiţeria, fără pete, urme de uzură prematură sau rupturi; cauciucuri uzate uniform, fără să prezinte uzuri accentuate pe flancuri ca urmare a unui reglaj necorespunzător al direcţiei; motorul fără scurgeri de ulei pe părţile laterale sau pe capotajele interioare ale spaţiului afectat acestuia; b) stare de întreţinere medieAutovehiculul prezintă: deformări ale caroseriei, barelor de protecţie sau capacelor de roţi până la 10 dmp însumat pe întreaga suprafaţă exterioară; degradări ale vopselei în ceea ce priveşte luciul, cu urme de rugină aparentă pe o suprafaţă totală până la 10 dmp, cu exfolieri pe o suprafaţă totală până la 1 cmp; pete pe tapiţeria scaunelor; c) stare de întreţinere satisfăcătoareAutovehiculul prezintă: deformări ale caroseriei, barelor de protecţie şi capacelor de roţi mai mari de 10 dmp însumat pe întreaga suprafaţă exterioară: degradări ale vopselei, pierderea totală a luciului, cu exfolieri pe o suprafaţă totală mai mare de 1 cmp, cu urme pronunţate de rugină aparentă şi zgârieturi; tapiţeria deteriorată şi murdară; cauciucurile uzate neuniform, cu accentuări pe unul dintre flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzător al direcţiei; motorul cu urme de ulei pe părţile superioare şi laterale ca urmare a scurgerilor la capacul distribuţiei, al chiulasei sau pe lângă garniturile de etanşare; joc mare la volanul direcţiei. (4) Cunoscându-se data introducerii în exploatare de nou şi starea sa de întreţinere justificată tehnic, pentru stabilirea coeficientului de uzură a autovehiculului avariat se caută în tabelul coeficienţilor de uzură linia orizontală corespunzătoare vechimii în exploatare, în ani, a acestuia şi se stabileşte un coeficient de uzură cuprins între cei corespunzători stării de întreţinere bună şi satisfăcătoare.  +  Articolul 4 (1) Pentru autovehiculele care aveau executate înainte de data producerii evenimentului asigurat reparaţii curente, inclusiv înlocuiri ale părţilor componente sau ale pieselor originale, stabilirea coeficientului de uzură se face pe baza relaţiei:Ur = U x K, în care:Ur = coeficientul de uzură recalculat al autovehiculului;U = coeficientul de uzură rezultat din tabelele coeficienţilor de uzură, în baza datelor menţionate mai sus;K = coeficientul de corecţie a uzurii (A-a)/A,în care:A = valoarea de nou a autovehiculului avariat;a = costul total al reparaţiilor curente, inclusiv al înlocuirilor de părţi componente sau de piese originale executate înainte de data producerii evenimentului asigurat, exclusiv cele efectuate ca urmare a unor accidente sau a unor defecte de fabricaţie, pentru menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice corespunzătoare a autovehiculului, în baza documentaţiilor privind costul efectiv al acestora, (2) Nu se pot lua în calcul coeficienţi de uzură (U) inferiori coeficienţilor minimali sau superiori, celor maximali, pentru vechimea în exploatare, parcursul realizat şi starea de întreţinere a autovehiculului avariat, prevăzuţi în tabelele coeficienţilor de uzură nr. 1 şi 2.TABELUL COEFICIENŢILOR DE UZURĂ Nr. 1pentru autovehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 t şi pentru cele al căror număr de locuri pe scaune nu este mai mare de 9
  Coeficient de uzură (%)
  Ani Stare de întreţinere buna Stare de întreţinere medie Stare de întreţinere satisfăcătoare
  1 0 4 6
  4 9 13
  2 10 18 28
  15 28 35
  3 20 33 40
  24 37 45
  4 28 42 50
  32 45 53
  5 35 48 56
  41 52 59
  6 45 55 62
  48 58 65
  7 51 62 69
  53 65 72
  8 56 67 75
  58 70 78
  9 60 72 80
  61 73 82
  10 62 74 84
  63 75 85
  peste 10 63 75 85
  NOTĂ: Coeficienţii de uzură din tabel, corespunzători anilor de vechime, sunt stabiliţi diferenţiat, pe aceşti ani, pentru jumătate de an şi pentru un an întreg de vechime.TABELUL COEFICIENŢILOR DE UZURĂ Nr.2pentru autovehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 3,5 t şi pentru cele al căror număr de locuri pe scaune este mai mare de 9
  Coeficient de uzură (%)
  Ani Stare de întreţinere buna Stare de întreţinere medie Stare de întreţinere satisfăcătoare
  1 0 5 7
  4 10 15
  2 10 20 27
  18 25 34
  3 23 30 39
  28 35 44
  4 33 40 48
  37 45 52
  5 41 49 56
  44 52 60
  6 47 55 63
  50 58 65
  7 53 60 68
  55 64 70
  8 58 66 72
  60 68 74
  9 63 70 76
  65 71 77
  10 66 73 79
  67 74 80
  11 68 75 82
  69 76 83
  12 70 77 84
  71 78 85
  peste 12 71 78 85
  NOTĂ: Coeficienţii de uzură din tabel, corespunzători anilor de vechime, sunt stabiliţi diferenţiat, pe aceşti ani, pentru jumătate de an şi pentru un an întreg de vechime.___________