ORDIN nr. 708 din 20 iunie 2005privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor produse pe teritoriul României şi convocarea, după caz, a structurilor privind gestionarea riscului la cutremure
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 708 din 20 iunie 2005
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Nr. 923 din 9 iunie 2005
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 1 iulie 2005    În scopul asigurării funcţiei de sprijin privind gestionarea riscului la cutremure,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor, preşedinte al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, şi ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, preşedinte al Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă, emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, denumit în continuare INCDFP, comunică operativ principalele caracteristici ale cutremurelor intermediare (de adâncime), având magnitudinea M > 4 grade, şi ale cutremurelor crustale (de suprafaţă), având magnitudinea M ≥ 3 grade, produse pe teritoriul României. (2) Comunicarea INCDFP se transmite prin telefon/TO, e-mail şi prin fax, conform modelului prevăzut în anexa la prezentul ordin, către: a) Centrul Operaţional Naţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) Centrul operativ al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumit în continuare Centrul operativ; c) Inspectoratul de Stat în Construcţii, aflat în subordinea Guvernului; d) mass-media.  +  Articolul 2În cazul producerii unui cutremur puternic, cu potenţiale pierderi umane şi pagube materiale, prefecţii judeţelor/municipiului Bucureşti din zonele potenţial afectate, prin specialiştii din inspectoratele teritoriale şi judeţene în construcţii, procedează în regim de urgenţă la constatarea efectelor cutremurului asupra construcţiilor, dotărilor şi reţelelor tehnico-edilitare şi comunică operativ situaţia din teritoriu către structurile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b).  +  Articolul 3 (1) Centrul operativ primeşte comunicatele din partea INCDFP şi a prefecturilor astfel:- în timpul programului normal de lucru, la cabinetul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi la cabinetul ministrului delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului;- în afara programului normal de lucru, la ofiţerul de serviciu de la cabinetul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (2) Informaţiile primite potrivit alin. (1) se transmit imediat ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrului delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului. (3) În funcţie de situaţia creată, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului convoacă Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă şi solicită, după caz, întrunirea acestuia în şedinţă comună cu Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Articolul 4Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe Dobre  +  Anexa NOTĂ TELEFONICĂLaboratorul reţea naţională a staţiilor seismice din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) transmite următorul comunicat:"În ziua de ........, la ora .... (ora României), s-a produs în zona ....... un cutremur cu magnitudinea ....... pe scara Richter, la adâncimea de ........ km şi cu intensitatea în zona epicentrală ...... pe scara Mercalli.Cutremurul s-a simţit/nu s-a simţit la Bucureşti."Alte date comunicate:..............................................................................................................................................................................................................................Din partea INCDFP, am transmis comunicatul:Ziua ...........................Ora ............................Numele şi prenumele ......................Funcţia ..................................Din partea Centrului Operaţional Naţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, am primit comunicatul:Ziua ...........................Ora ............................Numele şi prenumele .......................Funcţia ...................................Din partea Centrului operativ al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, am primit comunicatul:Ziua ...........................Ora ............................Numele şi prenumele.........................Funcţia .........................................Din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC, am primit comunicatul:Ziua ...........................Ora ............................Numele şi prenumele.........................Funcţia .........................................____________