HOTĂRÎRE Nr. 108 din 27 februarie 1995pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 370/1994 privind introducerea experimentala a unui nou sistem de acordare a asistenţei medicale şi de alocare a resurselor în acest domeniu, republicată
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 8 martie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 370/1994 privind introducerea experimentala a unui nou sistem de acordare a asistenţei medicale şi de alocare a resurselor în acest domeniu, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 27 decembrie 1994, se completează după cum urmează: 1. Articolul 4 se completează cu 4 alineate noi, care vor avea următorul cuprins: "(3) Medicii care acorda asistenţa medicală primara din judeţele cuprinse în experimentare au obligaţia să-şi organizeze activitatea în asa fel încât să poată acorda asistenţa medicală curenta şi de urgenta pentru pacientii înscrişi pe lista, ori de cîte ori este necesar, atât ziua cît şi noaptea, inclusiv în zilele de sâmbăta şi duminica sau sarbatori legale. (4) Fondul total, alocat celor 8 judeţe cuprinse în experimentare, care se ia în calcul la determinarea valorii unui punct stabilit potrivit art. 7 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, se majorează cu 15% pentru plata activităţii necesare asigurării continuităţii asistenţei medicale primare conform prevederilor alin. (3), cu încadrarea în fondurile bugetare alocate Ministerului Sănătăţii pentru cheltuieli de personal. (5) În situaţiile în care, în mod temporar, unii medici nu au condiţii de asigurare a asistenţei medicale în sensul celor prevăzute la alin. (3), numărul de puncte stabilit în raport cu numărul şi structura pe virste a pacientilor înscrişi pe lista proprie se reduce cu 5% în cazul în care nu se asigura asistenţa medicală pe timp de noapte şi cu 10%, dacă aceasta nu se asigura nici în zilele de sâmbăta, duminica sau sarbatori legale. (6) Prevederile alin. (5) se aplică de către direcţiile sanitare judeţene care urmăresc asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare." 2. Articolul 13 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins: "(2) În condiţiile alin. (1), Ministerul Sănătăţii este împuternicit sa completeze sau sa modifice şi structura serviciilor medicale şi a activităţilor sanitare prevăzute la art. 3 şi 4 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, precum şi numărul de puncte pe persoana sau, după caz, pe acţiune." 3. Articolul 2 din anexa nr. 1 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins: "(5) Persoanele care nu au împlinit vârsta de 60 de ani şi care au fost pensionate din motive de sănătate se punctează cu 4 puncte în plus faţă de punctajul prevăzut la grupa de vârsta în care se încadrează." 4. Articolul 4 din anexa nr. 1 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins: "(3) În situaţia în care, trimestrial, numărul de puncte rezultat pentru serviciile medicale şi activităţile sanitare reprezintă mai mult de 65% din numărul de puncte rezultat în raport cu numărul şi structura pe virste a populaţiei înscrise pe lista proprie, depăşirea numărului de puncte peste aceasta valoare va fi luată în calcul diminuat cu 50%. Procentul de 50% poate fi redus până la anulare de către Ministerul Sănătăţii, în situaţii deosebite: epidemii, inundaţii sau alte situaţii asemănătoare, la propunerea motivată a direcţiilor sanitare judeţene." 5. Articolul 10 din anexa nr. 1 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins: "(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi medicilor care îşi încep activitatea la cabinetul medical respectiv, în primele 3 luni de activitate." PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul Sănătăţii,prof. dr. doc. Iulian MincuMinistru de stat, ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu--------------------