HOTĂRÂRE nr. 1.172 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor(actualizata până la data de 19 iulie 2002*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 21 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale (comisii locale), sub indrumarea comisiilor judetene şi a municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, vor urmări şi vor lua masurile necesare pentru respectarea şi aplicarea intocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor şi Ministerul Apelor şi Protectiei Mediului vor asigură realizarea atribuţiilor şi responsabilitatilor stabilite prin Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi vor propune Guvernului masurile necesare.  +  Articolul 4Acoperirea cheltuielilor necesare pentru tipărirea titlurilor de proprietate se asigura, prin grija Ministerului Administraţiei Publice, de la bugetul de stat.  +  Articolul 5Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 19 ianuarie 1993, astfel cum a fost modificata şi completata prin Hotărârea Guvernului nr. 180/2000.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentatiei şi pădurilor,
  Ovidiu Natea,
  secretar de stat
  Ministrul apelor
  şi protectiei mediului,
  Aurel Constantin Ilie
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
   +  AnexăREGULAMENT 21/11/2001