ORDIN nr. 221 din 16 iunie 2005privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 23 iunie 2005    În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi ale Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale, prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile normelor tehnice şi metodologice cuprinse în anexă vor fi duse la îndeplinire prin grija Direcţiei generale pentru tehnologia informaţiei.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 16 iunie 2005.Nr. 221.  +  AnexăNORMA 16/06/2005