HOTĂRÂRE nr. 485 din 26 mai 2005 (*actualizată*)privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile(actualizată până la data de 4 ianuarie 2017*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Funcţiile militare din cadrul unităţilor Ministerului Apărării Naţionale se echivalează cu funcţii civile potrivit anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Echivalarea se face în raport cu natura atribuţiilor prevăzute în fişele posturilor militare şi potrivit actelor normative în care sunt prevăzute funcţiile din sistemul bugetar şi din cel privat. (3) Anexele nr. 1-3 vor fi completate şi actualizate permanent, în concordanţă cu evoluţia structurii de personal a Ministerului Apărării Naţionale şi cu modificările intervenite la nivel naţional în acest domeniu. (4) Se abilitează ministrul apărării naţionale, ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei şi cercetării ca, prin ordin comun, să completeze şi să actualizeze prezenta hotărâre în sensul celor prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 2 (1) Metodologia şi competenţele privind eliberarea documentelor de echivalare a funcţiilor militare cu funcţii civile se aprobă prin ordin al ministrului apărării naţionale. (2) Centrele militare vor elibera adeverinţe din care să rezulte durata pentru care se realizează echivalarea prevăzută la art. 1, la cererea cadrelor militare în rezervă aflate în evidenţă, în baza verificării datelor din dosarul personal.  +  Articolul 3Dispoziţiile prezentei hotărâri sunt aplicabile ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor angajaţi pe bază de contract, care au încetat sau urmează să înceteze activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 4Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cadrelor militare în rezervă, provenite din Ministerul Apărării Naţionale, nu li se mai aplică dispoziţiile Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 779/1961 privind echivalarea stagiului efectuat în funcţii militare de către ofiţerii şi subofiţerii de rezervă, proveniţi din activitate, cu stagiul specific funcţiilor administrative, tehnice şi economice din economia naţională, nepublicată.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul apărării naţionale,

  Teodor Atanasiu

  Ministrul educaţiei şi cercetării,

  Mircea Miclea

  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

  Gheorghe Barbu
  Bucureşti, 26 mai 2005.Nr. 485.  +  Anexa 1TABEL privind echivalarea funcţiilor militare de conducere, comandă şi stat major cu funcţii civile────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐Nr. │ Functii militare │ │crt.├────────┬──────────────────────────────────────────────────┤ Functii │    │Nivelul │ Titulatura funcţiei │ civile │    │de │ │ │    │studii │ │ │    │necesar │ │ │    │funcţiei│ │ │────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘                              A. OFIŢERI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 S Şeful Statului Major General Secretar de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 S Locţiitor al şefului Statului Major General 3 S Director al Statului Major General 4 S Director adjunct al Statului Major General Director general 5 S Director general instituţie 6 S Şef stat major al categoriei de forţe ale armatei publică 7 S Locţiitor şef departament──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8 S Şef direcţie Director                                                                instituţie                                                                publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9 S Locţiitor şef direcţie 10 S Secretar general adjunct al Ministerului Apărării             Naţionale 11 S Director al statului major al categoriei de forte Director adjunct             ale armatei instituţie 12 S Locţiitor al şefului statului major al categoriei publică             de forţe ale armatei 13 S Comandant al comandamentului categoriei de forţe             ale armatei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14 S Comandant al comandamentului operaţional întrunit,             de armă, corpului de armata teritorial Director de 15 S Şef resurse, şef instrucţie şi doctrină la statul program             major al categoriei de forţe ale armatei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16 S Comandant unitate, mare unitate (similare) Director 17 S Comandant al Comandamentului Garnizoanei Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18 S Şef de stat major şi locţiitor al comandantului             comandamentului categoriei de forte, operaţional             întrunit, de armă, corpului de armată teritorial Director adjunct 19 S Locţiitor al comandantului şi şef stat major la             unitate, mare unitate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20 S Şef cabinet ministru Director de                                                                cabinet──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21 S Comandant de unitate, mare unitate aviaţie Comandant                                                                aviaţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22 S Loctiitor al comandantului de unitate, mare Comandant             unitate aviaţie adjunct aviaţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23 S Comandant de unitate, mare unitate Forţe Navale Comandant port,                                                                flotă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24 S Şef secţie coordonare zbor 25 S Locţiitor pentru zbor Director zbor 26 S Director operaţiuni zbor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27 S Inspector general Inspector 28 S Inspector şef şef in 29 S Şeful corpului de control administraţia 30 S Locţiitor al şefului corpului de control publică───────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────                       │al ministrului │Consilier al                       │ │ministrului                       ├───────────────────────────────────────┼──────────────── 31 S Consilier:│al şefului Statului Major General │Consilier                       ├───────────────────────────────────────┤instituţie                       │al secretarului de stat │publică───────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────── 32 S Ataşat al apărării Consilier 33 S Adjunct al ataşatului apărării diplomatic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 34 S Comandant al instituţiei militare de învăţământ             superior Rector──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 35 S Locţiitor al comandantului instituţiei militare de             învăţământ superior Prorector──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 36 S Şef facultate (colegiu) în instituţii militare de             învaţamant superior Decan──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 37 S Comandant spital, institut sau centru medical Medic director──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 38 S Locţiitor al comandantului spitalului Medic director                                                                adjunct──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 39 S Şef agenţie (similare) Director 40 S Şef centru de cercetări ştiinţifice ştiinţific                                                                cercetare -                                                                dezvoltare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 41 S Şef centru management Director                                                                societate                                                                comercială──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 42 S Locţiitor şef centru, agenţie Director adjunct                                                                societate                                                                comercială──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 43 S Şef serviciu, secţie din structurile centrale Şef serviciu                                                                instituţie                                                                publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 44 S Şef modul Şef serviciu 45 S Şef asigurare resurse──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 46 S Şef al personalului Manager resurse 47 S Ofiţer cu personalul umane──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 48 S Şef birou, compartiment din structurile centrale Şef birou 49 S Reprezentant militar (şi şef comisie) instituţie                                                                publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 50 S Reprezentant militar Consilier, 51 S Ofiţer specialist expert 52 S Ofiţer 1, 2 şi 3 administraţie                                                                publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 53 S Şef depozit (formaţiune) Şef unitate 54 S Funcţii de ofiţer de conducere, comanda şi stat elementară de             major din unităţi şi mari unităţi (similare) lucru──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 55 S Director general adjunct Director general                                                                adjunct instituţie 56 S Locţiitor al directorului general publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 57 S Consilier al şefului direcţiei Consilier                                                                instituţie                                                                 publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 58 S Ataşat militar Consilier 59 S Ataşat aero diplomatic 60 S Ataşat naval 61 S Ataşat militar şi/sau aero şi/sau naval──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 62 S Director al Biroului Naţional de Codificare Director program──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 63 S Şef structură centrală Director general                                                                instituţie                                                                publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 64 S Locţiitorul şefului structurii centrale Director general                                                                adjunct                                                                instituţie                                                                publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 65 S Şef direcţie, alta decât cea centrală Director                                                                instituţie                                                                publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 66 S Locţiitor şef direcţie, alta decât cea centrală Director adjunct                                                                instituţie                                                                publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 67 S Şef serviciu/secţie din structura financiar- Şef serviciu/              contabilă centrală secţie                                                                financiar-                                                                contabilitate                                                                Şef serviciu/secţie                                                                circumscripţie                                                                financiară──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 68 S Şef birou,compartiment din structura financiar- Şef birou/bancă              contabilă centrală societate/                                                                leasing──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 69 S Director financiar-contabil Contabil-şef/                                                                Director                                                                financiar/bancă/                                                                societate                                                                leasing──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 70 S Şef Centru de coordonare a mişcării Şef divizie căi                                                                ferate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 71 S Locţiitor al comandantului (medic primar)              director general adjunct medical Medic director                                                                adjunct──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 72 S Locţiitor al şefului de stat major pentru Director adjunct              operaţii/sprijin instituţie                                                                publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 73 S Şef al cercului militar Director                                                                aşezământ                                                                cultural──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 74 S Şef secţie învăţământ Şef secţie şi                                                                asimilaţi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 75 S Şef birou/structuri de domenii şi infrastructuri Şef birou în                                                                construcţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 76 S Şef serviciu, secţie din cadrul structurilor Şef serviciu              militare, altele decât cele centrale administrativ                                                                Şef serviciu                                                                instituţie                                                                publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 77 S Şef birou, compartiment din cadrul structurilor Şef birou             militare, altele decât cele centrale administrativ                                                                Şef birou                                                                instituţie                                                                publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 78 S Şef secţie/birou proceduri de codificare, Referent de             instrumente de catalogare şi codificare materiale specialitate,                                                                statistician──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 79 S Şef al instrucţiei/operaţiilor/instrucţiei şi             operaţiilor Şef serviciu 80 S Şef al logisticii administrativ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 81 S Locţiitor tehnic Director tehnic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 82 S Locţiitor şef modul Şef serviciu                                                                administrativ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 83 S Şef birou meteorologie Meteorolog                                                                previzionist──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 84 S Şef centru conducere aviaţie Director zbor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 85 S Comandant complex militar Şef complex                                                                hotelier──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 86 S Şef serviciu, secţie din statele majore ale Şef serviciu             categoriilor de forţe ale armatei şi instituţie             comandamentele de armă publică                                                                Şef serviciu                                                                administrativ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 87 S Şef birou, compartiment din statele majore ale Şef birou             categoriilor de forţe ale armatei şi instituţie             comandamentele de armă publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 88 S Şef secţie/birou operaţiuni de mişcare şi Şef secţie/             transport, ADAMS, planificare şi evaluare adjunct (sector)             capabilităţi de mişcare şi transport transporturi                                                                şi asimilaţi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 89 S Ofiţer cu protecţia fizică Coordonator 90 S Ofiţer cu protecţie personal şi securitate în protecţie şi             industrială securitate 91 S Ofiţer cu protecţia documentelor clasificate privată 92 S Ofiţer cu organizarea şi administrarea securităţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 93 S Şef al informaţiilor Şef serviciu                                                                administrativ 94 S Şef al CIMIC──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 95 S Şef structură de securitate Coordonator                                                                în protecţie şi                                                                securitate                                                                privată                                                                Şef serviciu                                                                administrativ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 96 S Ofiţer cu cifrul Consilier/expert                                                                în administraţia                                                                publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 97 S Locţiitor ştiinţific Director                                                                ştiinţific                                                                cercetare-                                                                dezvoltare şi                                                                asimilaţi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 98 S Şef ambulatoriu de specialitate Medic şef                                                                policlinică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 99 S Şef secţie/birou INFOSEC, COMPUSEC, COMSEC, Coordonator în             ofiţer specialist, 1, 2, 3 în biroul INFOSEC, protecţie             COMPUSEC, COMSEC, ofiţer cu evidenţa COMSEC şi securitate                                                                privată                                                                Inginer sisteme                                                                de securitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────100 S Şef al comunicaţiilor şi informaticii/Şef birou în Şef birou             domeniul comunicaţiilor şi informaticii radiotelecomunicaţii                                                                Şef centru                                                                telecomunicaţii şi                                                                asimilaţi                                                                Şef centru                                                                radiodifuziune şi                                                                asimilaţi                                                                Şef centru control                                                                calitate emisie                                                                radiofonică────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────101 S Ofiţer specialist în domeniul comunicaţiilor şi Şef centru local             informaticii comunicaţii                                                                Şef formaţie                                                                comunicaţii                                                                Şef laborator                                                                măsurători                                                                telecomunicaţii                                                                Şef laborator                                                                telecomunicaţii                                                                Şef serviciu                                                                radiocomunicaţii                                                                şi asimilaţi                                                                Şef staţie                                                                comunicaţii prin                                                                satelit────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────102 S Şef centru de informatică Şef oficiu de                                                                calcul────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────103 S Ofiţer cu evidenţa efective Specialist                                                                resurse umane────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────104 S Şefi de armă (şeful aviaţiei, şeful geniului,             şeful protecţie N.B.C. etc.) Consilier,                                                                 expert105 S Ofiţer specialist/operativ principal administraţie                                                                 publică106 S Ofiţer analist/operativ principal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────107 S Funcţii de ofiţer din structuri de mobilizare şi Şef unitate             asigurare materială elementară de                                                                 lucru────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────108 S Funcţii de ofiţer din structuri de informare- Consilier             recrutare sau managementul carierei individuale, orientare             inclusiv cele din secretariatele tehnice ale privind             comisiilor de selecţie cariera────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────109 S Funcţii de ofiţer din structuri de reconversie Consultant             profesională reconversie                                                                 -mobilitate                                                                  personal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│110 │ S │Director general al Direcţiei generale de │Secretar de ││ │ │informaţii a apărării │stat │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│111 │ S │Locţiitor director general al Direcţiei generale │Director ││ │ │de informaţii a apărării │general ││ │ │ │instituţie ││ │ │ │publică │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│112 │ S │Director la structurile centrale │Director ││ │ │ │instituţie ││ │ │ │publică │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│113 │ S │Director adjunct la structurile centrale │Director ││ │ │ │adjunct ││ │ │ │instituţie ││ │ │ │publică │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│114 │ S │Comandant al componentei operaţionale la statul │Director de ││ │ │major al categoriei de forţe │program │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│115 │ S │Şef oficiu din Direcţia generală de informaţii a │Director ││ │ │apărării │instituţie ││ │ │ │publică │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│116 │ S │Şef oficiu în structuri centrale/mari unităţi/ │Şef serviciu ││ │ │unităţi │ │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│117 │ S │Şef secţie din structuri de resurse umane │Şef serviciu ││ │ │ │resurse umane │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│118 │ S │Şef birou din structuri de resurse umane │Şef birou ││ │ │ │resurse umane │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│119 │ S │Locţiitor şef resurse, locţiitor şef instrucţie │Director de ││ │ │şi doctrină, locţiitor al comandantului │program ││ │ │componentei operaţionale la statul major al │ ││ │ │categoriei de forţe │ │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│120 │ S │Director Autoritatea Aeronautică Militară │Director ││ │ │Naţională, comandant secţie │instituţie ││ │ │ │publică │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│121 │ S │Şef de stat major al componentei operaţionale la │Director ││ │ │statul major al categoriei de forţe │adjunct │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│122 │ S │Comandant şi locţiitor al comandantului la şcoala│Director ││ │ │militară de maiştri militari şi subofiţeri │unitate de ││ │ │ │învăţământ │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│123 │ S │Şef de stat major la şcoala militară de maiştri │Şef serviciu ││ │ │militari şi subofiţeri │ │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│124 │ S │Şef centru de comandă, locţiitor şef centru de │Şef birou ││ │ │comandă │instituţie ││ │ │ │publică │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│125 │ S │Şef centru principal/secundar │Şef birou ││ │ │ │instituţie ││ │ │ │publică │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│126 │ S │Şef formaţie, şef tură în centrul de comandă │Şef unitate ││ │ │ │elementară de ││ │ │ │lucru │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│127 │ S │Şef oficiu naval de informaţii │Şef serviciu │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│128 │ S │Comandant al comenduirii de garnizoană │Şef birou ││ │ │ │instituţie ││ │ │ │publică │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ ││129 │ S │Locţiitor şef oficiu naval de informaţii │ │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│130 │ S │Şef al instrucţiei şi educaţiei │Şef serviciu │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│131 │ S │Ajutor comandant serviciu de luptă (exclusiv │Ofiţer punte ││ │ │electromecanic) │ │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│132 │ S │Ajutor comandant serviciu de luptă electromecanic│Ofiţer mecanic│└────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘                      B. MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 PL, L Consilier al comandantului (şefului) Consilier                                                                orientare                                                                privind cariera──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 PL, L Ajutor pentru evidenţă Funcţionar                                                                documentare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 PL, L Subofiţer (maistru militar) de stat major             nivel 1, 2 şi 3 4 PL, L Subofiţer de administraţie nivel 1,2 şi 3 Referent 5 PL, L Funcţii de subofiţer de stat major din unităţi şi             mari unitaţi (similare)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6 S Secretar militar Secretar                                                                economic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7 S Subofiţer (maistru militar) din structurile de Coordonator             securitatea informaţiilor în protecţie                                                                şi securitate                                                                privată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────8 S Consilier al comandantului (şefului) Consilier                                                                îndrumare                                                                şi orientare                                                                profesională────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────9 S Subofiţer (maistru militar) de stat major Referent de             nivel 1 şi 2 specialitate                                                                în                                                                administraţia                                                                publică────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 S Subofiţer (maistru militar) de stat major Referent de             nivel 1 şi 2 în domeniul învăţământului militar specialitate                                                                în învăţământ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 S Subofiţer (maistru militar) de administraţie Referent de             nivel 1 şi 2 specialitate                                                                marketing                                                                Referent de                                                                specialitate                                                                în                                                                administraţia                                                                publică                                                                Referent de                                                                specialitate                                                                financiar-                                                                contabilitate                                                                Expert achiziţii                                                                publice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 PL, L Referent relaţii Secretar                                                                administrativ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 PL Şef cerc militar Director aşezământ                                                                cultural────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14 PL Şef complex, cămin militar Administrator                                                                hotel────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15 PL, L Funcţii de subofiţer din structuri de informare- Agent informare             recrutare sau managementul carierei individuale privind cariera────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│16 │ S │Şef compartiment documente clasificate │Documentarist ││ │ │ │(studii ││ │ │ │superioare) │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│17 │ PL, L │Şef compartiment documente clasificate │Funcţionar ││ │ │ │documentare │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│18 │ S │Subofiţer stat major nivel 1, 2 şi 3 în modulul │Specialist în ││ │ │personal │resurse umane │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│19 │ PL, L │Subofiţer stat major nivel 1, 2 şi 3 în modulul │Tehnician de ││ │ │personal │resurse umane │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│20 │ PL, L │Instructor sportiv nivel I │Preparator ││ │ │ │sportiv │└────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘NOTĂ:1. Stagiul efectuat în funcţiile militare, ale căror denumiri nu sunt specifice structurilor militare, se echivalează cu stagiul în funcţiile civile prevăzute în Clasificarea Ocupaţiilor din România (C.O.R.).2. Semnificaţia simbolurilor utilizate în rubrica "Nivelul studiilor" este:S - studii superioare civile sau militare;PL - studii postliceale;L - studii liceale cu bacalaureat;CIL - Ciclu inferior liceal----------Anexa 1 a fost completată conform pct. 1 din anexa la ORDINUL nr. M.114 din 29 septembrie 2016/ORDINUL nr. 2.221 din 28 noiembrie 2016/ORDINUL nr. 6.074 din 13 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2017.  +  Anexa 2TABEL privind echivalarea funcţiilor militare de execuţie cu funcţii civile────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐Nr. │ Functii militare │ │crt.├────────┬──────────────────────────────────────────────────┤ Functii │    │Nivelul │ Titulatura functiei │ civile │    │de │ │ │    │studii │ │ │    │necesar │ │ │    │functiei│ │ │────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘                              A. OFIŢERI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 S Comandant companie (similare) Consilier, 2 S Şef formaţiune expert, 3 S Locţiitor comandant companie (similare) referent de 4 S Comandant pluton, grup specialitate în 5 S Ofiţer 4 şi 5 administraţia 6 S Funcţii de ofiţer de execuţie din unităţi publică             şi mari unităţi (similare)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7 S Comandant companie (pluton) transport Şef autobază──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8 S Comandant patrulă, escadrilă, detaşament zboruri Comandant             speciale detaşament zbor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9 S Instructor zbor Inspector                                                                pilotaj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10 S Pilot Pilot aeronave──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11 S Pilot încercare Pilot încercare                                                                Pilot recepţie                                                                şi control                                                                aeronave──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12 S Navigator Navigator de                                                                trafic aerian──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13 S Navigator cu dirijarea Navigator                                                                dirijare zbor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14 S Şef staţie, sistem, complex (similare) aviaţie Controlor                                                                dirijare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15 S Şef staţie radio (similare) 16 S Şef sistem (similare) Şef staţie 17 S Şef grup, complex (similare) radiorelee──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18 S Şef centru operaţional, punct comandă Şef centru                                                                dirijare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19 S Şef tură Controlor trafic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20 S Comandant serviciu (unitate) de luptă Şef echipaj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21 S Ofiţer de cart Ofiţer punte 22 S Ofiţer cu navigaţia, cu armamentul, cu logistica──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23 S Ofiţer (ajutor) mecanic pe navă Ofiţer mecanic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24 S Comandant nava, comandant secund, ofiţer secund Căpitan navă                                                                maritimă şi                                                                fluviala──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 25 S Şef curs scafandri Scafandru şef                                                                grup──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 26 S Instructor scafandri Scafandru──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27 S Şef sector (similare) Şef atelier 28 S Şef poligon──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 29 S Ofiţer în domeniul operaţiilor, instrucţiei, Consilier/expert             întrebuinţării în luptă în administraţia                                                                publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 30 S Navigator echipaj/patrulă/escadrilă Inspector pentru                                                                pilotaj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31 S Comandant echipaj Pilot comandant                                                                avion──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32 S Operator controlor trafic aerian Controlor trafic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 33 S Ofiţer meteorolog Meteorolog                                                                aeronautic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 34 S Funcţii de ofiţer 2, 3 şi 4 din domeniul             hărţilor de navigaţie Cartograf──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 35 S Funcţii de ofiţer 2, 3 şi 4 din domeniul             topogeodeziei Inginer topograf──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 36 S Comandant serviciu de luptă (exclusiv             electromecanic)             Comandant/grup de luptă             (exclusiv electromecanic) Ofiţer punte             Ofiţer cu navigaţia, cu armamentul,             cu logistica, cu operaţiile,             cu comunicaţiile, cu aviaţia,             cu poliţia militară la navă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 37 S Comandant serviciu de luptă electromecanic                                                                Ofiţeri mecanici 38 S Comandant grup de luptă electromecanic de nave────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│39 │ S │Ofiţer 1, 2, 3, 4, 5, ofiţer specialist, ofiţer │Consilier, ││ │ │de stat major │expert, ││ │ │ │referent de ││ │ │ │specialitate ││ │ │ │în ││ │ │ │administraţia ││ │ │ │publică │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ ││40 │ S │Comandant detaşament/instalaţie, locţiitor │ ││ │ │comandant detaşament din Forţele Navale │ │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│41 │ S │Ofiţer specialist în domeniul sportului │Consilier ││ │ │ │sportiv │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│42 │ S │Navigator, navigator cu dirijarea, │Inginer/ ││ │ │Operator/controlor de trafic aerian operaţional │inspector de ││ │ │(ajutor/asistent) │specialitate/ ││ │ │ │referent de ││ │ │ │specialitate/ ││ │ │ │expert în ││ │ │ │serviciile de ││ │ │ │trafic aerian │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│43 │ S │Instructor cu paraşutajul şi mijloace de salvare │Şef echipă ││ │ │ │intervenţii şi││ │ │ │supraveghere ││ │ │ │echipamente în││ │ │ │serviciile de ││ │ │ │trafic aerian │└────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘                    B. MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 PL, L Subofiţer cu cazarmarea Maistru con- 2 PL, L Administrator cazarmă tip 1,2 şi 3 strucţii civile, 3 PL, L Ajutor administrator cazarma tip 1,2 şi 3 industriale şi                                                                agricole──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 PL, L Subofiţer de administraţie Secretar 5 PL, L Administrator, plutonier de subunitate administrativ 6 PL, L Subofiţer de companie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7 PL, L Ajutor pentru evidenţă, arhivă, exploatare, Funcţionar             administraţie administrativ, 8 PL, L Furier funcţionar                                                                documentare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9 PL, L Şef depozit (similare) Gestionar 10 PL, L Ajutor şef depozit (magazie) depozit──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11 PL, L Şef popotă Şef restaurant──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12 PL, L Şef laborator (similare) Şef laborator──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13 PL, L Îndrumător artistic Maistru                                                                instructor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14 PL, L Comandant pluton, grup 15 PL, L Locţiitor comandant pluton 16 PL, L Ajutor comandant pluton Şef formaţie 17 PL, L Comandant grupă paza şi ordine 18 PL, L Ajutor comandant grupă 19 PL, L Şef echipaj, post, obiectiv──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20 PL, L Şef stafie radar Şef formatie 21 PL, L Şef cabină, sistem radar (similare) sisteme radiante 22 PL, L Operator şef staţie radar (antene)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23 PL, L Operator staţie radar Operator radar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24 PL, L Şef staţie (autostaţie) radio Şef staţie                                                                radiorelee──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 25 PL, L Şef centru comunicaţii Maistru                                                                electronica,                                                                poştă şi                                                                telecomunicaţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 26 PL, L Şef echipaj navă Şef echipaj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27 PL, L Funcţii de subofiţer de execuţie din unităţi şi             mari unităţi (similare) Referent──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 28 PL, L Controlor trafic aerian operaţional Controlor trafic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 29 PL, L Radiotelegrafist meteo Radiotelegrafist──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 30 PL, L Subofiţer cu evidenţa D.C. Funcţionar                                                                documentare                                                                Inspector                                                                documente                                                                secrete──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31 PL, L Şef compartiment documente clasificate Funcţionar                                                                administrativ                                                                Inspector                                                                documente                                                                secrete──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32 PL, L Şef formaţie transport Şef coloană                                                                auto──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 33 PL, L Subofiţer de stat major arhiva medicală Funcţionar                                                                documentare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 34 PL, L Funcţii de specialist 1, 2, 3, subofiţer de stat Operator             major de nivel 1, 2, 3, dispeceri, în secţii/ circulaţie             birouri de mişcare şi transport, ADAMS, mişcare             planificare şi evaluare capabilităţi de mişcare             şi transport──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 35 PL, L Funcţiile de maiştri militari de comunicaţii şi Maistru             informatică (specialist principal, specialist electronică,             1,2,3,4 şi 5) din specialităţile militare "tehnică transporturi,             de comunicaţii" şi "tehnică de calcul" poştă                                                                şi telecomunicaţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 36 PL, L Specialist 1, 2, 3 EOD Artificier                                                                la lucrări                                                                de suprafaţă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│37 │ PL, L │Administrator depozit │Gestionar ││ │ │ │depozit │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│38 │ PL, L │Şef sală │Şef atelier ││ │ │ │şcoală │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│39 │ PL, L │Responsabil radiofar │Şef staţie ││ │ │ │radiorelee │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│40 │ PL, L │Maistru militar cu evidenţa D.C. │Funcţionar ││ │ │ │documentare ││ │ │ ├──────────────┤│ │ │ │Inspector ││ │ │ │documente ││ │ │ │secrete │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│41 │ PL, L │Comandant serviciu de luptă operaţii │Şef echipaj ││ │ │ │maritim/ ││ │ │ │fluvial │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ ││42 │ PL, L │Comandant serviciu de luptă senzori şi armamente │ │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│43 │ PL, L │Subofiţer specialist în domeniul sportului │Instructor ││ │ │ │sportiv │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│44 │ PL, L │Administrator cazarmă │Maistru ││ │ │ │construcţii ││ │ │ │civile, ││ │ │ │industriale şi││ │ │ │agricole │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│45 │ PL, L │Şef complex/bază sportivă │Administrator │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│46 │ PL, L │Şef formaţiune deservire │Şef echipă ││ │ │ │specializată │└────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘                   C. SOLDAŢI ŞI GRADAŢI VOLUNTARI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 CIL,L,PL Ajutor comandant pluton Şef formaţie 2 CIL,L,PL Comandant grupă paza şi ordine 3 CIL,L,PL Comandant piesă 4 CIL,L,PL Ajutor comandant grupă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5 CIL,L,PL Mecanic conductor Şofer──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6 CIL,L,PL Electromecanic Electromecanic 7 CIL,L,PL Mecanic instalaţii electrice auto──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8 CIL,L,PL Planşetist Trasator──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9 CIL,L,PL Operator staţie radio Operator radio──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10 CIL,L,PL Operator staţie radar Operator radar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11 CIL,L,PL Şef staţie (autostaţie) radio Şef staţie                                                                radiorelee──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12 CIL,L,PL Operator staţie multiplexare Radiotelegrafist──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13 CIL,L,PL Mecanic utilaj geniu Maşinist la 14 CIL,L,PL Constructor de drumuri şi poduri maşini fixe şi                                                                mobile──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15 CIL,L,PL Mecanic celulă motor Mecanic aviaţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16 CIL,L,PL Comandant şalupă Conducător                                                                şalupă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17 CIL,L,PL Ajutor şef depozit Magaziner──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18 CIL,L,PL Pistolar (puşcaş, lunetist) Agent securitate 19 CIL,L,PL Cercetaş 20 CIL,L,PL Servant 21 CIL,L,PL Funcţii de militari angajaţi pe bază de contract             din unităţi şi mari unităţi (similare)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22 CIL,L,PL Militar pază 23 CIL,L,PL Comandant grupă pază 24 CIL,L,PL Militar supraveghere-monitorizare Agent de 25 CIL,L,PL Militar serviciu operativ securitate 26 CIL,L,PL Militar serviciu permanenţă 27 CIL,L,PL Operator control tehnic antiterorist──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 28 CIL,L,PL Operator/operator specialist HUMINT Şef tură 29 CIL,L,PL Ajutor comandant grupă pază──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 30 CIL,L,PL Militar pază şi control acces Agent control                                                                acces──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31 CIL,L,PL Operator intervenţie E.O.D. Artificier la                                                                lucrări de                                                                suprafaţă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32 CIL,L,PL Militar transport corespondenţă clasificată Agent transport                                                                valori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 33 CIL,L,PL Şef grup/echipă scafandri EOD Scafandru şef                                                                grup──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 34 CIL,L,PL Scafandru de luptă EOD Scafandru                                                                autonom────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Stagiul efectuat în funcţiile militare, ale căror denumiri nu sunt specifice structurilor militare, se echivalează cu stagiul în funcţiile civile prevăzute în Clasificarea Ocupaţiilor din România (C.O.R,).2. Semnificaţia simbolurilor utilizate în rubrica "Nivelul studiilor" este:S - studii superioare civile sau militare;PL - studii postliceale;L - studii liceale cu bacalaureat;CIL - Ciclu inferior liceal----------Anexa 2 a fost completată conform pct. 2 din anexa la ORDINUL nr. M.114 din 29 septembrie 2016/ORDINUL nr. 2.221 din 28 noiembrie 2016/ORDINUL nr. 6.074 din 13 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2017.  +  Anexa 3TABEL privind echivalarea funcţiilor militare de logistică şi specialitate cu funcţii civile────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐Nr. │ Functii militare │ │crt.├────────┬──────────────────────────────────────────────────┤ Functii │    │Nivelul │ Titulatura functiei │ civile │    │de │ │ │    │studii │ │ │    │necesar │ │ │    │functiei│ │ │────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘                              A. OFIŢERI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 S Şef lucrări Lector                                                                universitar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 S Şef catedră Profesor in 3 S Instructor superior învăţământul 4 S Instructor şef liceal, 5 S Instructor postliceal, 6 S Profesor militar profesional şi                                                                de maiştri──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7 S Şef cursuri Referent de                                                                specialitate în                                                                învăţământ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8 S Jurist Consilier                                                                juridic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9 S Şef al muzicii (similare) Dirijor                                                                Maestru cor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10 S Ofiţer specialist în domeniul istoriei militare Istoric──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11 S Comandant club sportiv Preşedinte                                                                complex, club                                                                sportiv──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12 S Medic şef 13 S Medic Medic medicină 14 S Şef cabinet medical generală────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Inginer de 15 S Ofiţer specialist în domeniul informaticii sistem în                                                                informatică                                                                Administrator                                                                de reţea de                                                                calculatoare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16 S Ofiţer cu activitatea de audit intern sau control Auditor intern             financiar de gestiune──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17 S Ofiţer cu activitatea de achiziţii Manager                                                                achiziţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18 S Ofiţer cu activitatea de aprovizionare Manager                                                                aprovizionare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19 S Ofiţer cu activitatea de valorificări, marketing Manager                                                                marketing──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20 S Cercetător ştiinţific principal gr. I-III Cercetător──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21 S Asistent de cercetare ştiinţifică Asistent de                                                                cercetare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     Artilerie şi Rachete Inginer mecanic                                    ────────────────────────────────────────────                                     Rachete şi Artilerie Inginer                                     Antiaeriana electromecanic                                    ────────────────────────────────────────────                                     Radiolocaţie Inginer                                                                electronist                                    ──────────────────────────────────────────── 22 S Inginer Tancuri şi Auto Inginer                                                                autovehicule                                                                rutiere                                    ────────────────────────────────────────────                                     Geniu Inginer mecanic                                                                pentru utilaj                                                                tehnologic                                                                pentru                                                                construcţii                                    ────────────────────────────────────────────                                     Transmisiuni Inginer                                                                electronist,                                                                transporturi şi                                                                telecomunicaţii                                    ────────────────────────────────────────────                                     Căi Ferate Inginer căi                                                                ferate drumuri                                                                şi poduri                                    ────────────────────────────────────────────                                     Informatică Inginer de                                                                sistem în                                                                informatică                                    ────────────────────────────────────────────                                     Chimie Militară Inginer chimist                                    ────────────────────────────────────────────                                     Topogeodeze Inginer geodez                                    ────────────────────────────────────────────                                     Aviaţie Inginer aviaţie                                    ────────────────────────────────────────────                                     Marina Inginer nave                                    ────────────────────────────────────────────                                     Construcţii Inginer                                                                construcţii                                                                civile,                                                                industriale                                                                şi agricole────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                      Artilerie şi Rachete Subinginer                                                                mecanic                                    ──────────────────────────────────────────── 23 S Subinginer (inginer Tancuri şi Auto Subinginer                       colegiu) mecanic                                                                automobile                                    ────────────────────────────────────────────                                      Aviaţie Subinginer                                                                mecanic motoare                                                                de aviaţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24 S Ofiţer specialist în domeniul informaţiilor Consilier,             militare expert 25 S Funcţii de ofiţer specialist din unităţi şi administraţie             mari unităţi (similare) publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 26 S Inginer de bord Inginer aeronave──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27 S Ofiţer specialist principal/Ofiţer specialist/ Expert financiar             Ofiţer 2 în structura financiar-contabilă bancar             centrală──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 28 S Medic specialist Medic de                                                                specialitate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 29 S Lector Profesor în                                                                învăţământul                                                                liceal,                                                                postliceal,                                                                profesional 30 S Lector-şef şi de maiştri──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31 S Preparator universitar Preparator în                                                                învăţământul                                                                universitar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32 S Ofiţer cu cazarmarea Conducător de                                                                lucrări civile──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 33 S Ofiţer de informare şi relaţii publice Specialist în                                                                relaţii publice 34 S Ofiţer cu relaţii publice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 35 S Ofiţer cu activitatea financiară Manager                                                                financiar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 36 S Ofiţer cu planificarea bugetară Consultant                                                                bugetar                                                                Contabil                                                                bugetar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 37 S Responsabil cu protecţia muncii Inspector de                                                                specialitate                                                                protecţia                                                                muncii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 38 S Responsabili cu securitatea şi sănătatea în muncă Specialist în                                                                domeniul                                                                securităţii                                                                şi sănătăţii                                                                în muncă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 39 S Responsabil cu supravegherea şi verificarea Operator             tehnică a instalaţiilor responsabil                                                                cu                                                                supravegherea                                                                tehnică a                                                                instalaţiilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 40 S Funcţii de ofiţer din structuri de învăţământ, Expert/instructor             lecţii învăţate, dezvoltare şi reglementare pregătire             în armă profesională──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 41 S Responsabil cu supravegherea tehnică şi Inspector ISCIR             metrologie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│42 │ S │Subinginer │Radiolocaţie │Subinginer ││ │ │ │ │electronist ││ │ │ │ │transporturi, ││ │ │ │ │telecomunica- ││ │ │ │ │ţii │├────┼────────┼────────────────────┴────────────────────────────┼──────────────┤│43 │ S │Contabil-şef │Şef serviciu ││ │ │ │financiar- ││ │ │ │contabilitate │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│44 │ S │Ofiţer 1, 2, 3, 4, 5, ofiţer specialist în │Specialist ││ │ │structuri de resurse umane │resurse umane │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│45 │ S │Responsabil cu protecţia mediului │Inspector de ││ │ │ │specialitate ││ │ │ │ecolog │└────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘                   B. MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Şef orchestra 1 PL, L Subşef al muzicii Concert maestru──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 PL, L Şef partidă (similare) Şef orchestră                                                                Solist                                                                instrumentist────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Solist                                                                instrumentist 3 PL, L Instrumentist şef (similare) Corist──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 PL, L Instrumentist (similare) Instrumentist, 5 PL, L Instrumentist secund (similare) corist──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6 PL, L Instructor 1, 2,3,4 şi 5 Maistru                                                                instructor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7 PL, L Financiar Contabil──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8 PL, L Sanitar şef Asistent medical 9 PL, L Sanitar generalist 10 PL, L Ajutor sanitar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                      Artilerie şi Rachete Maistru mecanic                                    ────────────────────────────────────────────                                     Rachete şi Artilerie Maistru 11 PL, L Subofiţer tehnic, Antiaeriana electromecanic             specialist (principal) ───────────────────────────┼────────────────             1, 2, 3, 4 şi 5 Tancuri Maistru mecanic                                                                auto                                    ────────────────────────────────────────────                                     Auto Maistru mecanic                                                                auto                                    ────────────────────────────────────────────                                     Transmisiuni Maistru                                                                electronică,                                                                poştă şi                                                                telecomunicaţii                                    ────────────────────────────────────────────                                     Informatica Tehnician                                                                echipamente de                                                                calcul şi reţele                                    ────────────────────────────────────────────                                     Radiolocaţie Tehnician                                                                radiolocaţie                                    ────────────────────────────────────────────                                     Geniu Maistru mecanic                                                                maşini şi                                                                utilaje pentru                                                                construcţii                                    ────────────────────────────────────────────                                     Căi Ferate Maistru mecanic                                                                maşini şi                                                                utilaje pentru                                                                construcţii                                    ────────────────────────────────────────────                                     Chimie Militară Tehnician                                                                chimist                                    ────────────────────────────────────────────                                     Aviaţie Maistru aviaţie                                    ────────────────────────────────────────────                                     Marină Maistru                                                                instalaţii                                                                navale                                    ────────────────────────────────────────────                                     Topogeodezie Tehnician                                                                topometrist                                    ────────────────────────────────────────────                                     Construcţii Maistru                                                                construcţii                                                                civile,                                                                industriale şi                                                                agricole                                    ────────────────────────────────────────────                                     Serviciu medical Asistent medical                                                                generalist                                    ────────────────────────────────────────────                                     Logistică Maistru în                                                                industria                                                                alimentară──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12 PL, L Tehnic de bord Tehnician                                                                instalaţii de                                                                bord (avion)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13 PL, L Subofiţer informaţii 14 PL, L Subofiţer analist Referent 15 PL, L Funcţii de subofiţer specialist din unităţi şi             mari unităţi (similare)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16 S Subofiţer/maistru militar de informare şi Specialist în             relaţii publice relaţii publice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17 PL, L Specialist în centraj şi încărcare Tehnician                                                                aviaţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18 PL, L Şef farmacie Farmacist                                                                diriginte──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19 PL, L Şef poligon/şef poligon de specialitate Maistru mecanic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20 PL, L Şef magazie Magaziner──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21 PL, L Şef grupă întreţinere şi manipulare muniţii Delaborator 22 PL, L Şef grupă mobilă reparaţii muniţii muniţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│23 │ S │Subofiţer care exercită activităţi de audit │Auditor intern││ │ │public intern │ │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│24 │ PL, L │Comandant nava şcoală "Matelotul", comandant │Conducător de ││ │ │cuter "Tomis", comandant bac/cazarmă plutitoare/ │şalupă ││ │ │ceam/atelier nepropulsat/şalupă remorcaj salvare │maritimă/ ││ │ │şi scafandri/remorcher/şalupă/tanc fluvial/doc │fluvială ││ │ │plutitor/navă de comandament "Fortuna" │ │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│25 │ PL, L │Operator principal/patrula elicoptere ambarcate │Tehnician ││ │ │ │instalaţii de ││ │ │ │bord (avion) │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│26 │ PL, L │Comandant serviciu de luptă electromecanic │Maistru ││ │ │ │electromecanic│├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│27 │ PL, L │Comandant serviciu de luptă logistic │Tehnician/ ││ │ │ │tehnician ││ │ │ │responsabil ││ │ │ │afacere, ││ │ │ │metode ││ │ │ │logistică │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│28 │ PL, L │Comandant serviciu de luptă scafandri │Scafandru şef ││ │ │ │grup │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│29 │ PL, L │Specialist în domeniul apărării împotriva │Cadru tehnic ││ │ │incendiilor, subofiţer de stat major nivel 1, 2 │cu atribuţii ││ │ │şi 3 cu apărarea împotriva incendiilor │în domeniul ││ │ │ │prevenirii şi ││ │ │ │stingerii ││ │ │ │incendiilor │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│30 │ PL, L │Specialist în domeniul sănătăţii în muncă, │Tehnician în ││ │ │subofiţer de stat major nivel 1, 2 şi 3 cu │securitate şi ││ │ │securitatea şi sănătatea în muncă │sănătate în ││ │ │ │muncă │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│31 │ PL │Specialist în domeniul protecţiei mediului │Inspector ││ │ │ │protecţia ││ │ │ │mediului │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│32 │ PL │Subofiţer de administraţie nivel 1/subofiţer de │Referent ││ │ │administraţie nivel 2 din cadrul microstructurii │casier ││ │ │"Contabil şef" │ │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│33 │ PL, L │Subofiţer de stat major nivel 1, 2 şi 3 cu │Inspector ││ │ │supravegherea tehnică şi metrologia legală │ISCIR │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│34 │ PL, L │Şef grupă mobilă reparaţii muniţii │Artificier ││ │ │ │lucrări de ││ │ │ │suprafaţă │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│35 │ PL, L │Administrator depozit │Gestionar ││ │ │ │depozit │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│36 │ PL, L │Administrator magazie │Magaziner │└────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘                   C. SOLDAŢI ŞI GRADAŢI VOLUNTARI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 CIL,L,PL Sanitar Asistent medical                                                                generalist──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 CIL,L,PL Meteorolog Tehnician                                                                meteorolog──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 CIL,L,PL Topogeodez Desenator tehnic 4 CIL,L,PL Cartograf────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│5 │CIL, L, │Bucătar │Bucătar ││ │ PL │ │ │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│6 │ PL, L │Armurier armament infanterie/artilerie │Armurier │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│7 │ PL, L │Artificier │Artificier ││ │ │ │lucrări de ││ │ │ │suprafaţă │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│8 │ PL, L │Şofer autospeciale pentru stingerea incendiilor │Şofer ││ │ │ │autocamion │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│9 │ PL, L │Mecanic maşini pentru stingerea incendiilor şi │Mecanic auto ││ │ │şofer autospeciale │ │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│10 │ L │Comandant grupă (şef de maşină)/apărare împotriva│Şef formaţie ││ │ │incendiilor │intervenţie, ││ │ │ │salvare şi ││ │ │ │prim-ajutor │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│11 │ PL, L │Servant/apărare împotriva incendiilor │Servant ││ │ │ │pompier │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│12 │ PL, L │Pompier │Servant ││ │ │ │pompier │├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│13 │ CIL │Sanitar │Infirmier │└────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘NOTĂ:1. Stagiul efectuat în funcţiile militare, ale căror denumiri nu sunt specifice structurilor militare, se echivalează cu stagiul în funcţiile civile prevăzute în Clasificarea Ocupaţiilor din România (C.OR.).2. Semnificaţia simbolurilor utilizate în rubrica "Nivelul studiilor" este:S - studii superioare civile sau militare;PL - studii postliceale;L - studii liceale cu bacalaureat.CIL - Ciclu inferior liceal----------Anexa 3 a fost completată conform pct. 3 din anexa la ORDINUL nr. M.114 din 29 septembrie 2016/ORDINUL nr. 2.221 din 28 noiembrie 2016/ORDINUL nr. 6.074 din 13 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2017.-------