HOTĂRÂRE nr. 909 din 29 decembrie 1997 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997(actualizată până la data de 27 ianuarie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 27 ianuarie 2003, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 568 din 3 iulie 2000; HOTĂRÂREA nr. 22 din 16 ianuarie 2003.În temeiul prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 29 martie 1994, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Daniel Daianu  +  AnexăNORMA 29/12/1997