ORDIN nr. 420 din 11 mai 2005pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 638 din 12 mai 2005
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Nr. 420 din 11 mai 2005
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 30 mai 2005    Având în vedere dispoziţiile art. 21 lit. b) şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul mediului şi gospodăririi apelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 înlocuieşte Regulamentul de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 13 august 1999, a cărui aplicare a încetat prin intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi a Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă.  +  Articolul 3Structurile de la nivel central şi local implicate în gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina Barbu  +  AnexăREGULAMENT 11/05/2005