HOTĂRÂRE nr. 377 din 18 aprilie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora(actualizată până la data de 23 iunie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 10 mai 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 23 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 octombrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 95 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina Andronescu  +  AnexăPROCEDURA 18/04/2002