HOTĂRÂRE nr. 145 din 26 aprilie 2005pentru aprobarea Codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 6 mai 2005    În temeiul art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,având în vedere dispoziţiile art. 94 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cuprins în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Codul prevăzut la art. 1 se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,judecător dr. Dan LupaşcuBucureşti, 26 aprilie 2005.Nr. 145.  +  AnexăMotto: Rolul unui cod deontologic este acela de a formaconduite, de a înfăţişa ce înseamnă onoare şi respectîn profesie. A-ţi respecta profesia înseamnă a te respectape tine însuţi, respectându-i pe ceilalţi. De aceea, orice coddeontologic se adresează în primul rând omului şi conştiinţeilui, iar acceptarea lui trebuie să fie liber consimţită.COD ETICA 26/04/2005