ANEXĂ nr. 27 din 5 ianuarie 2000COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE ŞI PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA ACESTORA; MATERIALE BITUMINOASE; CEARA MINERALA
EMITENT
  • DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 bis din 14 ianuarie 2000    COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE ŞI PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA ACESTORA; MATERIALE BITUMINOASE; CEARA MINERALANote de Capitol.1. - Capitolul nu cuprinde: a) produsele organice cu o compozitie chimica definita, prezentate separat; aceasta excludere nu se aplică metanului pur şi propanului pur, care sunt clasificate la pozitia nr. 27.11; b) medicamentele de la pozitia nr. 30.03 sau 30.04; c) hidrocarburile nesaturate amestecate, de la pozitiile nr. 33.01, 33.02 sau 38.05.2. - Termenii uleiuri petroliere şi uleiuri obtinute din minerale bituminoase folosit la pozitia nr. 27.10 se aplică nu numai uleiurilor petroliere şi uleiuri obtinute din minerale bituminoase, ci şi uleiurilor similare, precum şi acelora ce constau în principal din hidrocarburi nesaturate amestecate, în care constituentii nearomatici predomina în greutate în raport cu constituentii aromatici oricare ar fi procedeul de obtinere.Totusi, termenii nu se aplică poliolefinelor sintetice lichide la sub 60% din volum se distileaza la 300° C, raportate la 1013 milibari, în cazul folosirii unei metode de distilare cu presiune redusa (Capitolul 39).** *Note de subpozitii.1. - În sensul prevederilor subpozitiei nr. 2701.11, prin antracit se înţelege huila cu un continut-limita de substante volatile (calculat pe produsul uscat, fără substante minerale) de maximum 14%.2. - În sensul prevederilor subpozitiei nr. 2701.12 prin huila bituminoasa se înţelege o huila cu un continut limita de substante volatile (calculat pe produsul uscat, fără substante minerale) de peste 14% şi a carei valoare calorica limita (calculată pe produsul umed, fără substante minerale) este de maximum 5.833 Kcal./kg.3. - În sensul prevederilor subpozitiilor 2707.10. 2707.20, 2707.30. 2707.40 şi 2707.60 prin benzoli, toluoli, xiloli, naftalena şi fenoli se înţeleg produsele care conţin peste 50% din greutate benzen, toluen, xilen, naftalena şi respectiv fenol.CONSIDERATII GENERALEAcest Capitol cuprinde carbunii şi ceilalti combustibili minerali naturali şi uleiurile din petrol şi uleiurile obtinute din minerale bituminoase, ca şi produsele rezultate din distilarea acestor substante şi produsele similare obtinute prin orice alt procedeu. Cuprinde de asemenea ceara minerala şi substantele bituminoase naturale. Toate aceste produse se clasifica în acest Capitol, chiar dacă sunt brute sau rafinate; dacă prezinta caracterul de produsi organici cu compozitie chimica definita, izolati în stare pura sau comercial pura, se clasifica la Capitolul 29 cu excepţia metanului şi propanului chiar pure care se clasifica la pozitia 27.11. Pentru unele din aceste produse (de exemplu etan, benzen, fenol, piridina) exista criterii specifice de puritate, care sunt indicate în Notele explicative ale pozitiilor nr. 29.01, 29.07 şi 29.33.Metanul şi propanul se clasifica la pozitia nr. 27.11, chiar când sunt puri. Expresia "constituentii aromatici", care figurează în Nota 2 a Capitolului 27 şi în definitia pozitiei nr. 27.07, trebuie interpretata ca vizand moleculele intregi cu o parte aromatica, indiferent de numărul şi lungimea catenelor laterale şi nu numai la părţile aromatice ale acestor molecule.Acest Capitol nu cuprinde: a) Medicamentele de la pozitia nr. 30.03 sau 30.04. b) Produsele de parfumerie sau de toaleta preparate şi preparatele cosmetice cuprinse la pozitiile de la nr. 33.03 până la 33.07. c) Combustibilii lichizi şi gazele combustibile lichefiate în recipiente de tipul celor utilizate la alimentarea sau reincarcarea brichetelor sau aprinzatoarelor şi având o capacitate maxima de 300 cmc (pozitia nr. 36.06).27.01 - HUILA; BRICHETE ŞI COMBUSTIBILI SOLIZI IN FORME SIMILARE OBTINUTI DIN HUILA.- Huila, chiar pulverizata, dar neaglomerata:2701.11 -- Antracit2701.12 -- Huila bituminoasa2701.19 -- Alta huila2701.20 - Brichete şi combustibili solizi în forme similare obtinuti din huilaPozitia cuprinde diversele varietati de huila (antracit, huila bituminoasa etc.), chiar pulverizata (praf de huila) sau aglomerata (ovoizi, brichete etc.), ca şi brichetele şi combustibilii aglomerati similari, care au fost carbonizati pentru a arde fără fum.Pozitia cuprinde, de asemenea, huila pulverizata în dispersie apoasa (slurry coal) conţinând cantitati mici de agent de dispersie, în special agent tensioactiv.Gagatul, huila bruna (lignit) şi huila carbonizata (cocs şi semicocs) se clasifica la pozitiile nr. 25.30, 27.02 şi respectiv la 27.04.27.02 - LIGNIT, CHIAR AGLOMERAT, CU EXCEPŢIA GAGATULUI.2702.10 - Lignit, chiar pulverizat, dar neaglomerat2702.20 - Lignit aglomeratAceasta pozitie cuprinde lignitul (huila bruna), combustibil intermediar între huila şi turba, chiar deshidratat, pulverizat sau aglomerat.Gagatul, varietate de lignit se clasifica la pozitia nr. 25.3027.03 - TURBA (INCLUSIV TURBA PENTRU ASTERNUT), CHIAR AGLOMERATA.Turba, constituita din produse vegetale parţial carbonizate, este un material în general usor şi fibros.Pozitia cuprinde toate sortimentele de turba, incluzând turba uscata sau aglomerata utilizata drept combustibil sau turba maruntita şi turba litiera folosita pentru asternutul animalelor, ca amendament pentru ameliorarea solului sau pentru alte scopuri.Amestecurile de turba cu nisip sau cu argila, a caror caracter esential este conferit de turba, se clasifica de asemenea la aceasta pozitie, chiar dacă conţin cantitati mici de elemente fertilizante: azot, fosfor sau potasiu. Aceste produse sunt utilizate în general ca pamanturi pentru olarit.Pozitia nu cuprinde însă: a) Fibrele de turba (numite berandin), tratate pentru utilizarea ca textile, care trebuie să fie clasificate la Secţiunea XI. b) Ghivecele de flori şi alte articole din turba decupate sau mulate ca şi placile de turba imprimata utilizate ca izolanti în constructii (Capitolul 68).27.04 - COCS ŞI SEMICOCS DE HUILA, DE LIGNIT SAU DE TURBA, CHIAR AGLOMERATE; CARBUNE DE RETORTA.Cocsurile sunt reziduuri solide de la distilarea (sau carbonizarea sau gazeificarea), în vase închise a huilei, a lignitului sau a turbei.Sunt obtinute în furnale de cocs, pornind de la diverse calităţi de huila bituminoasa. Semicocsul rezultă de la distilarea huilei sau a lignitului la temperatura joasa.Cocsurile şi semicocsurile din aceasta pozitie pot fi pulverizate sau aglomerate.Carbunele de retorta (grafit de retorta) este o formă de carbon negru, dur, casant şi care atunci când este lovit emite un sunet metalic. Este un subprodus al uzinelor de producere a gazelor sau al cocseriilor, care se depune pe peretii furnalelor sau retortelor. Din aceasta cauza se prezinta sub forma unor bucăţi neregulate având o suprafaţa plana sau usor curbata după forma retortei.Carbunele de retorta este denumit uneori impropriu grafit artificial, dar în sensul acestei Nomenclaturi, acest din urma termen nu poate desemna decat grafitul obţinut artificial de la pozitia nr. 38.01.Pozitia exclude: a) Cocsul de smoala din gudron de huila şi cocsul de petrol (clasificate la pozitia nr. 27.08 şi respectiv 27.13). b) Piesele şi obiectele din carbune pentru uz electric sau electrotehnic (pozitia nr. 85.45).27.05 - GAZ DE HUILA, GAZ DE APA, GAZ DE GENERATOR ŞI GAZE SIMILARE, EXCLUZAND GAZUL DE SONDA ŞI ALTE HIDROCARBURI GAZOASE.Gazul de huila este obţinut prin distilarea huilei, în absenta aerului în uzinele de gaz sau în cocserii. Este un amestec complex de hidrogen, metan, oxid de carbon etc. utilizat la incalzire sau iluminare.Pozitia include gazul produs prin carbonizarea (gazeificarea) filoanelor în sol, ca şi gazul de apa, gazul de generator şi gazele similare, ca şi gazul de furnal de exemplu. Sunt incluse, de asemenea, şi amestecurile de gaze cu o compozitie analoga cu cea a gazului de huila, utilizate, de asemenea, pentru incalzire sau iluminat şi pentru sinteza produselor chimice, cum ar fi metanolul şi amoniacul. În acest ultim caz se vorbeste despre "gaz de sinteza". Aceste amestecuri sunt obtinute printr-un procedeu special de cracare sau reformare a uleiurilor minerale, gazelor de petrol sau gazelor naturale, de obicei în prezenta aburului. Pozitia nu cuprinde gazele specificate la pozitia nr. 27.11.27.06 - GUDRON DE HUILA, DE LIGNIT SAU DE TURBA ŞI ALTE GUDROANE MINERALE, CHIAR DESHIDRATATE SAU PARTIAL DISTILATE, INCLUSIV GUDROANE RECONSTITUITE.Gudroanele cuprinse la aceasta pozitie sunt amestecuri complexe, în proportii variabile de constituenti aromatici şi alifatici proveniti în general de la distilarea huilei, a lignitului sau a turbei.Printre aceste produse, se disting:1) Gudroanele obtinute prin distilarea huilei la temperatura înaltă, care conţin în mod principal produsi aromatici (produse benzenice, fenolice, naftalenice, antracenice, piridinice, etc.).2) Gudroanele rezultate de la distilarea huilei, la temperatura joasa, sau de la distilarea lignitului sau turbei, similare celor precedente, dar care conţin o proportie mai mare de compusi alifatici, naftenici şi fenolici.3) Alte gudroane minerale obtinute în cursul gazeificarii carbunelui în generatoarele de gaz de apa în special.Pozitia cuprinde toate aceste gudroane, chiar dacă au fost deshidratate sau distilate parţial, şi de asemenea gudroanele de huila reconstituite, obtinute prin amestecarea bitumului din gudron de huila cu produse rezultate din distilarea gudronului de huila, de exemplu cum sunt uleiurile crezotice sau uleiurile grele antracenice.Gudroanele sunt în principal destinate distilarii în vederea obtinerii intregii game de uleiuri de huila şi produse derivate. Sunt utilizate de asemenea, pentru impermeabilizarea, pentru acoperirea drumurilor etc.Gudroanele care nu sunt obtinute din substante minerale, nu se clasifica la aceasta pozitie: de exemplu gudronul de lemn se clasifica la pozitia nr. 38.07.27.07 - ULEIURI ŞI ALTE PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA GUDRONULUI DE HUILA LA TEMPERATURI INALTE; PRODUSE SIMILARE LA CARE GREUTATEA CONSTITUENTILOR AROMATICI DEPASESTE GREUTATEA CONSTITUENTILOR NEAROMATICI.2707.10 - Benzoli2707.20 - Toluoli2707.30 - Xiloli2707.40 - Naftalena2707.50 - Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice din al caror volum, cel puţin 65% (inclusiv pierderile) se distileaza la 250°C după metoda ASTMD 86.2707.60 - Fenoli- Altele:2707.91 -- Uleiuri de creozot2707.99 -- AltelePozitia cuprinde:1) Uleiurile şi celelalte produse obtinute prin distilarea, în fractiuni mai mult sau mai puţin largi, a gudronului de huila la temperatura înaltă. Aceste uleiuri şi alte produse sunt constituite în principal din amestecuri de hidrocarburi aromatice şi de alti compusi aromatici.Aceste uleiuri şi produse cuprind:- Benzolul, toluolul, xilolul şi benzina solvent (solventul nafta).- Uleiurile şi alte produse naftalenice.- Uleiurile şi alte produse antracenice.- Produsele fenolice (fenoli, crezoli, xilenoli, etc.)- Produsele piridinice, chinolinice şi acridinice.- Uleiurile de creozot.2) Uleiurile şi alte produse similare celor precedente, în care constituentii aromatici predomina ca greutate în raport cu constituentii nearomatici şi care sunt obtinuti prin distilarea gudronului de huila la temperatura joasa, sau a altor gudroane minerale, prin ciclizarea petrolului, prin debenzificarea gazului de huila sau orice alt procedeu.Pozitia nr. 2707 cuprinde uleiurile şi celelalte produse vizate mai sus, fie ca sunt brute sau rafinate. Dar pozitia nu cuprinde produsele cu compozitie chimica definita, prezentate izolat în stare pura sau comercial pura şi obtinute printr-o noua fractionare sau prin orice alt proces de tratare a produselor clasificate la aceasta pozitie (Capitolul 29). Pentru benzen, toluen, xilen, naftalena, antracen, fenol, crezoli, xilenoli, piridina şi anumiti derivati ai piridinei, exista criterii specifice de puritate, care sunt indicate în Notele explicative ale pozitiilor nr. 29.02, 29.07 şi 29.33.Uleiurile de gudron de lemn se clasifica la Capitolul 38.Prezenta pozitie nu cuprinde alchilbenzenii în amestecuri şi alchilnaftalenele în amestecuri obtinute prin alchilarea benzenului şi naftalenei şi care poseda catene laterale relativ lungi (pozitia nr. 38.17).27.08 - SMOALA ŞI COCS DE SMOALA, DIN GUDRON DE HUILA SAU DIN ALTE GUDROANE MINERALE.2708.10 - Smoala2708.20 - Cocs de smoalaSmoala clasificata în aceasta pozitie este un reziduu de la distilarea gudronului de huila la temperatura înaltă sau joasa sau de la distilarea altor gudroane minerale. Ea contine inca o proportie mica de uleiuri grele de gudron. Acest produs de culoare neagra sau bruna, maleabil sau casant, este utilizat în special la fabricarea electrozilor, a gudroanelor reconstituite pentru drumuri, la impermeabilizare sau la prepararea aglomeratelor de huila.Smoala usor modificata prin insuflare de aer este asemanatoare cu smoala neinsuflata, şi se clasifica aici.Cocsul de smoala, clasificat aici, este reziduul final de la distilarea gudroanelor de huila la temperatura înaltă sau joasa sau altor gudroane minerale sau chiar a smoalei acestora. Este utilizat ca materie prima pentru fabricarea electrozilor sau drept combustibil.27.09 - ULEIURI BRUTE DIN PETROL SAU DIN MINERALE BITUMINOASE.Pozitia cuprinde uleiurile brute din petrol sau din minerale bituminoase (sisturi, calcare, nisipuri etc.), adica produsele naturale, oricare ar fi compozitia lor, care se obtin fie din zacaminte de petrol (normale sau de condensare), fie de la distilarea pirogenata a mineralelor bituminoase. Uleiurile brute se clasifica la aceasta pozitie, chiar dacă au fost supuse urmatoarelor operaţii:1) Decantare.2) Desalinizare.3) Deshidratare.4) Stabilizare pentru reglarea tensiunii de vapori.5) Eliminarea fractiunilor foarte usoare în vederea reinjectarii or în zacamintele petroliere pentru ameliorarea drenajului şi menţinerea presiunii.6) Adaugarea de hidrocarburi recuperate în prealabil prin metode fizice în cursul proceselor menţionate mai sus (cu excluderea de orice alte adaugari de hidrocarburi).7) Orice alt proces minor, care nu modifica caracterul esential al produsului.27.10 - ULEIURI DIN PETROL SAU DIN MINERALE BITUMINOASE, ALTELE DECAT ULEIURILE BRUTE; PREPARATELE NEDENUMITE ŞI NECUPRINSE IN ALTA PARTE, CONTINAND IN GREUTATE CEL PUȚIN 70% ULEIURI DIN PETROL SAU DIN MINERALE BITUMINOASE ŞI LA CARE ACESTE ULEIURI CONSTITUIE ELEMENTE DE BAZA.Pozitia cuprinde produsele care au suferit alte tratamente decat cele menţionate în Nota explicativa la pozitia nr. 27.09.Pozitia cuprinde:A) Uleiurile din petrol sau din minerale bituminoase din care au fost eliminate anumite fractiuni usoare printr-o distilare primara mai mult sau mai puţin avansată (topping), ca şi uleiurile usoare, medii sau grele, provenite de la distilare în fractiuni mai mult sau mai puţin largi sau de la rafinarea uleiurilor brute de petrol sau de minerale bituminoase. Aceste uleiuri, mai mult sau mai puţin lichide sau semisolide după caz, sunt în principal constituite din hidrocarburi nearomatice, cum sunt cele parafinice, ciclanice (naftenice).Printre cele rezultate din distilarea fractionata sunt:1) Eterii şi benzinele de petrol.2) White spirit.3) Kerosen (petrol lampant).4) Motorina.5) Pacura.6) Uleiuri de gresare (ungere) şi "spindle oil".7) Uleiuri albe numite vaseline sau parafine.Uleiurile descrise mai sus, rămân cuprinse aici dacă au fost epurate prin orice procedeu (tratament cu baze sau acizi, cu solventi selectivi, prin procedee cu clorura de zinc, cu pamanturi absorbante, prin redistilare etc.), cu condiţia ca aceste produse sa nu fie transformate în produse cu compozitie chimica definita, izolate în stare pura sau comercial pura (Capitolul 29).B) Uleiurile, asemanatoare cu cele precedente, în care constituentii nearomatici predomina în greutate în raport cu constituentii aromatici şi care se obtin prin distilarea huilei la temperatura joasa, prin hidrogenare sau prin orice alt procedeu (cracare, reformare etc.).Pozitia cuprinde în special alchilenele în amestec denumite tripropilene, tetrapropilene, diizobutilene, triizobutilene etc. Sunt amestecuri de hidrocarburi aciclice nesaturate (octilene, nonilene, omoloagele lor şi izomerii lor etc.) şi de hidrocarburi aciclice saturate.Sunt obtinute fie prin polimerizarea (la un grad foarte redus) propilenei, izobutilenei sau a altor hidrocarburi etilenice, fie prin separare (prin distilare fractionata în special), pornind de la anumite produse provenite de la cracarea uleiurilor minerale.Alchilenele în amestec sunt intrebuintate cel mai des la realizarea anumitor sinteze chimice, ca solventi sau ca diluanti. Datorita cifrei lor octanice mari, pot fi de asemenea amestecate în benzina, după adaugarea unor aditivi adecvati.Pozitia nu cuprinde însă, poliolefinele sintetice lichide, la care mai puţin de 60% din volum se distileaza la 300°C raportate la 1013 milibari (101,3 KPa) prin aplicarea unei metode de distilare la presiune joasa (Capitolul 39).În afară de acestea nu se clasifica în aceasta pozitie uleiurile, în care constituentii aromatici predomina în greutate în raport cu constituentii nearomatici, obtinute prin ciclizarea petrolului sau prin orice alt proces (pozitia nr. 27.07).C) Uleiurile descrise în paragrafele A) şi B) de mai sus ameliorate prin adaugarea de mici cantitati de diverse substante, ca şi preparatele care constau în amestecuri mai extinse care conţin minim 70% în greutate uleiuri de la paragrafele A) sau B) şi în care aceste uleiuri constituie elementul de baza; asemenea preparate nu sunt totusi cuprinse aici decat dacă nu sunt denumite şi nici nu sunt cuprinse în alta pozitie mai specifică a Nomenclaturii.Dintre produsele clasificate în această categorie, sunt de mentionat:1) Benzinele de petrol aditivate cu cantitati mici de produse antidetonante (de exemplu tetraetil de plumb şi dibromoetan) şi antioxidanti (butil paraaminofenol).2) Lubrifiantii constand din amestecuri de uleiuri lubrifiante cu diferite cantitati de alte produse, de exemplu produse pentru cresterea proprietăţilor lubrifiante, (cum sunt uleiurile şi unsorile vegetale), antioxidanti, substante antirugina, antispumanti (cum sunt siliconii). Acesti lubrifianti cuprind uleiurile combinate, uleiurile pentru condiţii severe de lucru, uleiurile grafitate (grafit în suspensie în uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase), lubrifiantii pentru partea superioara a cilindrilor, uleiurile textile, ca şi lubrifiantii solizi (unsori) compusi din ulei de ungere şi sapun de calciu, de aluminiu, de litiu etc. (acestea din urma intr-o proportie de ordinul, de exemplu, a 10-15%).3) Uleiurile pentru transformatoare sau disjunctoare, (nu sunt utilizate pentru proprietăţile lubrifiante) şi care sunt uleiuri stabile, rafinate special, la care au fost adaugati inhibitori antioxidanti (cum este paracresol-dibutil tertiar).4) Uleiurile de racire (functiunea principala este racirea în timpul lucrului a sculelor de taiere şi a materialului prelucrat). Sunt uleiuri grele aditionate de exemplu cu 10 până la 15%, agent de emulsionare (sulfricinat alcalin etc.) şi care sunt folosite ca emulsie în apa.5) Uleiurile de spalare (utilizate în principal la curatirea motoarelor sau altor aparate). Acestea sunt uleiuri grele aditivate în mod obisnuit cu cantitati mici de agenti de peptizare permitand eliminarea sedimentelor, gumelor, depunerilor de carbune etc. formate în cursul funcţionarii masinii.6) Uleiurile de separare a formei (utilizate la eliberarea din forma a articolelor ceramice, a stalpilor de beton etc). Printre acestea sunt uleiurile grele, de exemplu cu adaus de grasimi vegetale intr-o proportie de 10%.7) Lichidele pentru transmisii hidraulice (pentru frane hidraulice etc.), obtinute prin adaugarea la uleiurile grele a unor agenti de imbunatatire a proprietăţilor de lubrifiere, antioxidanti, de prevenire a corodarii, antispumanti.Pozitia nu cuprinde: a) Preparate conţinând sub 70% în greutate uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase, de exemplu preparatele pentru textile şi alte preparate lubrifiante din pozitia nr. 34.03 şi lichidele pentru frane hidraulice din pozitia nr. 38.19. b) Preparatele conţinând uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase în orice proportie (chiar peste 70% din greutate) şi care sunt denumite sau clasificate mai specific în alte pozitii a Nomenclaturii şi cele care sunt constituenti de baza ai altor produse decat uleiul din petrol sau uleiul din minerale bituminoase; este cazul în special al preparatelor antirugina din pozitia nr. 34.03, constituite din lanolina în solutie de white spirit, deoarece aici materialul de baza este lanolina, iar white spiritul joaca doar rolul unui simplu solvent la preparate şi care se evapora după aplicare. Este şi cazul preparatelor dezinfectante, insecticide, fungicide etc. (pozitia nr. 38.08), a aditivilor preparati pentru uleiurile minerale (pozitia nr. 38.11), a solventilor şi diluantilor compoziti pentru lacuri (pozitia nr. 38.14) şi anumitor preparate din pozitia nr. 38.24 cum sunt preparatele destinate sa faciliteze demararea motoarelor de benzina conţinând dietileter 70% sau mai multor uleiuri din petrol ca şi alte elemente, dietileterul fiind component de baza.27.11 - GAZ DE SONDA ŞI ALTE HIDROCARBURI GAZOASE.- Lichefiate:2711.11 -- Gaz natural2711.12 -- Propan2711.13 -- Butan2711.14 -- Etilena, propilena, butilena şi butadiena2711.19 -- Altele- În stare gazoasa:2711.21 -- Gaz natural2711.29 -- AltelePozitia cuprinde hidrocarburile gazoase brute, chiar dacă reprezinta gaz natural, gaz provenind din prelucrarea uleiurilor brute din petrol sau gaz obţinut prin procedee chimice. Totusi, chiar în stare pura, metanul şi propanul se clasifica la aceasta pozitie.Aceste hidrocarburi, care sunt gazoase la temperatura de 15°C şi presiunea de 1.013 milibari (101.3 kPa), pot fi prezentate în stare lichefiata în containere metalice. Au adesea adaugate, ca o măsura de securitate, mici cantitati de substante cu miros puternic care să indice scaparile.Pozitia cuprinde în special gazele urmatoare, chiar lichefiate:I. Metanul şi propanul, chiar pure.II. Etanul şi etilena de o puritate sub 95%. (Etanul şi etilena de o puritate de minimum 95% se clasifica la pozitia nr. 29.01).III. Propena (propilena) de o puritate sub 90%. (Propena de o puritate de minimum 90% se clasifica la pozitia nr. 29.01).IV. Butanul conţinând sub 95% n-butan şi sub 95% izobutan. (Butanul conţinând minimum 95% n-butan sau izobutan se clasifica la pozitia nr. 29.01).V. Butenele (butilenele) şi butadienele de o puritate sub 90% (Butenele şi butadienele de o puritate de minimum 90% se clasifica la pozitia nr. 29.01).VI. Amestecurile de propan şi butan.Procentajele vizate mai sus sunt calculate facand referire la volum pentru produsele gazoase şi la greutate pentru produsele lichefiate.Pozitia exclude: a) Hidrocarburile de constitutie chimica definita, (altele decat metanul şi propanul), prezentate izolat în stare pura sau comercial pura (pozitia nr. 29.01) (în ceea ce priveste hidrocarburile de acest tip aditivate cu substante odoriferante, vezi Consideratiile generale de la Nota explicativa a Capitolului 29, partea A), paragraful 5). Pentru etan, etilena, propena, butan, butene şi butadiene exista criterii specifice de puritate, ca cele indicate în paragrafele II, III, IV şi V, de mai sus. b) Butanul lichefiat în recipiente de tipul celor utilizate la alimentarea sau reincarcarea brichetelor sau aprinzatoarelor şi având o capacitate maxima de 300 cmc (altele decat cele constituind o parte integrantă din bricheta sau aprinzator) (pozitia nr. 36.06). c) Părţile brichetelor sau aprinzatoarelor, care conţin butan lichefiat (pozitia nr. 96.13).27.12 - VASELINA; PARAFINA, CEARA DE PETROL MICROCRISTALINA, CEARA DIN PRAF DE CARBUNE (SLACK WAX), OZOCHERITA, CEARA DE LIGNIT, CEARA DE TURBA, ALTE TIPURI DE CEARA MINERALA ŞI PRODUSE SIMILARE OBTINUTE PRIN SINTEZA SAU PRIN ALTE PROCEDEE, CHIAR COLORATE.2712.10 - Vaselina2712.20 - Parafina conţinând în greutate sub 0,75% ulei2712.90 - AlteleA) VaselinaVaselina este o substanţa unsuroasa la pipait, de culoare alba, galbuie sau brun inchis, care este obtinuta pornind de la reziduurile de la distilarea anumitor uleiuri brute din petrol sau prin amestecarea uleiurilor din petrol (cu vascozitate destul de ridicata), cu astfel de reziduuri sau de asemenea prin amestecarea parafinei sau cerezinei cu un ulei din petrol rafinat. Pozitia cuprinde atât vaselina bruta (denumita uneori petrolatum) cat şi vaselina decolorata sau purificata. Pozitia cuprinde şi vaselina obtinuta pe cale sintetica.Pentru a fi clasificata la aceasta pozitie, vaselina trebuie să aibă un punct de solidificare, determinat prin metoda termometrului rotativ (ASTN D 938), de minimum 30°C, o masa volumica sub 0,942 g/cmc la 70°C, o penetratie activa în con la 25°C, determinata conform metodei ASTM D 217*), sub 350, o penetratie la 25°C în con, determinata conform metodei ASTM D 937, de minimum 80.____________ Notă *) Dacă se găseşte un produs prea dur pentru a fi supus incercarii de penetratie în con prelucrat (ASTM D 217), se va trece direct la încercarea de penetratie în con (ASTM D 937).Pozitia nu cuprinde totusi vaselina, potrivita pentru a fi utilizata pentru ungerea pielii şi condiţionată pentru vanzarea cu amanuntul în vederea folosirii ei în acest scop (pozitia nr. 33.04).Parafina, ceara microcristalina de petrol, ceara din praf de carbune (slack wax), ozokerita, ceara de lignit, ceara de turba, alte tipuri de ceara minerala şi produse similare obtinute prin sinteza sau prin alte procedee, chiar colorate.Parafina este constituita din amestecuri de hidrocarburi extrasa din anumite produse de distilare ale uleiurilor din petrol sau din uleiuri obtinute din minerale bituminoase. Este o substanţa translucida, alba sau galbuie, de structura cristalina destul de pronunţată.Ceara microcristalina de petrol este compusa din hidrocarburi. Este extrasa din reziduuri de petrol sau din fractiuni ale uleiurilor lubrifiante distilate sub vid. Este mai opaca decat parafina şi are o structura cristalina mai fina şi mai puţin aparenta. Punctul ei de topire este de obicei mai ridicat decat cel al parafinei. Consistenta ei poate varia între starea moale şi plastica şi starea dura şi casanta, iar culoarea de la alb la brun inchis.Ozocherita (ceara minerala, ceara de Moldova sau parafina nativa) este o ceara minerala naturala; purificata ea este denumita cerezina.Ceara de lignit (cunoscuta şi sub denumirea de Montanwachs) la fel ca produsul zis smoala de ceara de lignit este amestec de esteri extrasi din lignitul bituminos. În stare bruta aceste produse sunt dure şi de culoare inchisa; după rafinare pot fi albe.Ceara de turba prezinta caracteristicile fizice şi chimice analoge cu ceara de lignit, dar este puţin mai moale.Reziduuri parafinoase (slack wax şi scale wax provin de la deparafinarea uleiurilor lubrifiante. Sunt mai puţin rafinate decat parafina şi au un continut mai mare de ulei. Culoarea lor variaza de la alb la brun-deschis.Pozitia cuprinde de asemenea produsele asemanatoare cu parafina sau cu celelalte produse descrise mai sus şi obtinute pe cale sintetica sau prin orice alt procedeu: de exemplu parafina şi ceara de petrol sintetice. Aceasta pozitie nu cuprinde ceara polimerilor superiori, cum este ceara de polietilena, este clasificata la pozitia nr. 34.04.Toate aceste produse sunt cuprinse la aceasta pozitie fie ca sunt brute sau rafinate sau amestecate între ele sau chiar colorate. Sunt intrebuintate în special la fabricarea lumanarilor (lumanari de parafina), la fabricarea cremei de ghete, ca material izolator, ca acoperire protectoare la rugina, apretarea tesaturilor, la impregnarea chibriturilor, etc.Sunt cuprinse, din contra, la pozitia nr. 34.04. a) Ceara artificiala obtinuta prin modificarea chimica din ceara de lignit sau din modificarea chimica a altor tipuri de ceara minerala. b) Amestecurile neemulsionate şi fără solvent constituite din:1°) Ceara şi parafina din aceasta pozitie amestecate cu ceara animala inclusiv cu spermantet, ceara vegetala sau ceara artificiala.2°) Ceara şi parafina din aceasta pozitie aditionate cu grasimi, cu rasini, cu substante minerale sau alte materiale, dacă aceste amestecuri prezinta caracter de ceara.27.13 - COCS DE PETROL, BITUM DE PETROL ŞI ALTE REZIDUURI DE ULEIURI DIN PETROL SAU DIN MINERALE BITUMINOASE.- Cocs de petrol:2713.11 -- Necalcinat2713.12 -- Calcinat2713.20 - Bitum de petrol2713.90 - Alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoaseA) Cocsul de petrol (calcinat sau nu) este un reziduu negru, poros şi solid, provenit de la cracarea sau distilarea extrema a petrolului, sau obţinut din uleiuri din minerale bituminoase. Este utilizat în principal ca materie prima la fabricarea electrozilor (cocs calcinat de petrol) sau drept combustibil (cocs necalcinat de petrol).B) Bitumul de petrol (denumit de asemenea şi smoala sau asfalt de petrol) este obţinut în mod obisnuit ca reziduu de la distilarea petrolului brut. Este un produs de culoare bruna sau neagra, moale sau casant. Este intrebuintat la imbracamintea rutiera, la impermeabilizare, etc. Bitumul de petrol usor modificat prin insuflarea de aer, şi similar cu bitumul neinsuflat, se clasifica la aceasta pozitie.C) Printre celelalte reziduuri ale uleiurilor de petrol clasificate la aceasta pozitie sunt:1) Extractele provenite de la tratarea uleiurilor lubrifiante cu ajutorul anumitor solventi selectivi.2) Guma de petrol şi celelalte substante rasinoase formate prin oxidarea hidrocarburilor din petrol.3) Reziduurile acide şi pamanturile decolorante uzate conţinând o anumita proportie de ulei de petrol.Se clasifica la aceasta pozitie bitumurile, cocsurile şi alte reziduuri obtinute prin tratarea uleiurilor din minerale bituminoase.Pozitia exclude: a) Naftalatii şi sulfonatii de petrol (inclusiv cei care conţin o anumita proportie de ulei de petrol), solubili în apa, ca cei ai metalelor alcaline, ai amoniului sau ai etanolaminelor (pozitia nr. 34.02). b) Naftalatii şi sulfonatii de petrol, insolubili în apa (pozitia nr. 38.24, în măsura în care nu sunt clasificati intr-o pozitie mai specifică). c) Acizii naftalenici, bruti sau purificati (pozitia nr. 38.24).27.14 - BITUMURI ŞI ASFALTURI NATURALE; SISTURI ŞI NISIPURI BITUMINOASE; ASFALTITI ŞI ROCI ASFALTICE (+).2714.10 - Sisturi şi nisipuri bituminoase2714.90 - AlteleBitumurile naturale (inclusiv bitumurile asfaltice) şi asfalturile naturale (inclusiv asfaltul Trinite şi produsele denumite în anumite tari nisipuri asfaltice). Sunt materiale foarte vascoase sau solide, de culoare bruna sau neagra, formate din hidrocarburi asociate în proportii variabile cu materiale minerale inerte.Aceasta pozitie cuprinde:1) Sisturile bituminoase şi nisipurile bituminoase2) Asfaltitii.3) Calcare bituminoase şi alte roci asfaltice.Toate produsele vizate mai sus sunt cuprinse aici, fie ca au fost sau nu tratate în vederea eliminarii apei lor, sau a sterilului lor, sau chiar pulverizate sau amestecate între ele. Simpla adaugare de apa la bitumul natural nu modifica clasificarea produsului în sensul prevăzut de pozitia nr. 27.14. În plus, pozitia cuprinde, în egala măsura, bitumul natural deshidratat şi pulverizat, în dispersie apoasa şi conţinând o cantitate mica de emulsifiant (agent de suprafaţa) adaugat doar cu scopul de a facilita manipularea şi transportul sau, ca şi pentru ratiuni de securitate.Produsele acestei pozitii sunt utilizate la imbracaminte rutiera, la prepararea lacurilor sau a vopselelor, la impermeabilizare etc. Sisturile bituminoase şi nisipurile bituminoase sunt utilizate la obtinerea uleiurilor minerale.Pozitia nu cuprinde: a) Macadamul bituminat pentru sosele (pozitia nr. 25.17). b) Carbunele bituminos (pozitia nr. 27.01. c) Lignitul bituminos (pozitia nr. 27.02). d) Bitum de petrol (pozitia nr. 27.13). e) Amestecurile bituminoase pe bază de bitum natural şi de substante, altele decat apa şi emulsifiantii (agenti de suprafaţa) adaugate cu singurul scop de a facilita manipularea şi transportul lor, ca şi pentru ratiuni de securitate (pozitia nr. 27.15). f) Articole din asfalt din pozitia nr. 68.07.** *Note explicative de subpozitie.Subpozitia nr. 2714.10Subpozitia cuprinde rocile şi nisipurile de origine sedimentara conţinând hidrocarburi, care pot fi separate sub forma unor produse din pozitia nr. 27.09 (uleiuri brute din petrol şi uleiuri obtinute din minerale bituminoase) sau sub o formă care permite extragerea acestor produse. Gazele şi alte produse pot fi de asemenea obtinute. Separarea este efectuata prin incalzire sau prin alte procedee de extractie (de exemplu prin distilare sau prin procedee mecanice). Hidrocarburile continute în sisturi pot fi prezentate sub forma unor substante organice denumite cherogene.27.15 - AMESTECURI BITUMINOASE PE BAZA DE ASFALT NATURAL SAU DE BITUM NATURAL, DE BITUM DE PETROL, DE GUDRON MINERAL SAU DE SMOALA DE GUDRON MINERAL (DE EXEMPLU MASTIC BITUMINOS, "CUT-BACKS").Dintre amestecurile bituminoase ale acestei pozitii sunt de mentionat urmatoarele:1) Cut-backs, care sunt amestecuri constituite de obicei din cel puţin 60% bitumuri într-un solvent şi care sunt intrebuintate pentru imbracaminte rutiera.2) Emulsiile sau suspensiile stabile de asfalt, de bitum, smoala sau gudron în apa de tipul celor utilizate în special pentru imbracaminte rutiera.Masticurile de asfalt şi celelalte masticuri bituminoase, ca şi amestecurile bituminoase similare obtinute prin incorporarea unor substante minerale cum ar fi nisipul sau azbestul. Aceste produse sunt utilizate, după caz, la obturarea fisurilor, ca produs de mulaj etc.Anumite produse de la aceasta pozitie sunt aglomerate în turte sau blocuri destinate a fi retopite înainte de intrebuintare. Turtele şi blocurile de acest tip sunt cuprinse aici. Sunt excluse articolele finite de forma regulata definita (dale, placi etc.) se clasifica la pozitia nr. 68.07.Pozitia nu cuprinde: a) Macadamul bituminat (pietre dure concasate şi inglobate în gudron) (pozitia nr. 25.17). b) Dolomit aglomerat cu bitum (pozitia nr. 25.18). c) Gudroane minerale reconstituite (pozitia nr. 27.06). d) Bitumul natural deshidratat şi pulverizat, în dispersie apoasa şi conţinând o mica cantitate de emulsifiant (agent de suprafaţa) adaugat doar cu scopul de a facilita manipularea şi transportul sau, ca şi pentru ratiuni de securitate (pozitia nr. 27.14). e) Lacurile şi vopselele bituminoase (pozitia nr. 32.10) care se diferentiaza de anumite amestecuri din aceasta pozitie, de exemplu prin gradul de finete al umpluturilor care, dacă este cazul, sunt incorporate aici, prin prezenta eventuala a unuia sau mai multor elemente filmogene altele decat asfaltul, bitumul, gudronul sau smoala, prin capacitatea lor de a se usca la aer ca lacul sau vopseaua, ca şi prin grosimea mica şi duritatea peliculei formate de ele pe suport. f) Preparatele lubrifiante de la pozitia nr. 34.03.27.16 - ENERGIE ELECTRICA (pozitie facultativa).Aceasta pozitie nu cere nici un comentariu._____________