HOTĂRÂRE nr. 585 din 13 iunie 2002 (*actualizata*)pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România(actualizata până la data de 20 decembrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 5 iulie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 2.202 din 30 noiembrie 2004.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 6 alin. (1), art. 24 alin. (2), art. 30 şi ale art. 42 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informaţiilor clasificate,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autorităţile şi instituţiile publice, agentii economici cu capital integral sau parţial de stat şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat care utilizeaza informaţii clasificate vor emite norme proprii în aplicarea prezentei hotărâri, în termen de 60 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea l.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministru de interne,Ioan Rusp. Ministrul apararii naţionale,Sorin Encutescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Serban MihailescuDirectorul Serviciului Roman de Informaţii,Alexandru-Radu Timofte  +  AnexăSTANDARD 13/06/2002