ORDIN nr. 254 din 15 martie 2005pentru aprobarea Listei cuprinzând organismele recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 15 martie 2005    În temeiul art. 36 alin. (3) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând organismele recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Organismele cuprinse în lista prevăzută la art. 1 îşi pot exercita atribuţiile ce le revin pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, pe o perioadă limitată până la data intrării în vigoare a Protocolului sectorial PECA sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu a fost încheiat anterior.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 21 februarie 2005.Nr. 254.  +  Anexa LISTĂcuprinzând organismele recunoscute în domeniulproduselor pentru construcţii───────────┬────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────Denumirea │Numa│ Familii de produse/ │ Numărul │ Sistemul │ Funcţia şi adresa │rul │ Utilizari preconizate │ tabelului(1) │de atestare organismuluiorganismului de │ │ │a confor- │ (3) recunoscut│iden│ │ │ mitatii │           │tifi│ │ │ (2) │           │care│ │ │ │           │ în │ │ │ │           │Re- │ │ │ │           │gis-│ │ │ │           │trul│ │ │ │           │orga│ │ │ │           │nis │ │ │ │           │melor │ │ │           │recu│ │ │ │           │no- │ │ │ │           │scute │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────ICECON CERT│ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU │ 3.2.1-3.2.3 │ Sistem 1+│ Organism deaparţinand │ │PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │certificare produsde ICECON │ │ │ 2.6; 2.7 │ │ S.A. cu │ │IMBINARI STRUCTURALE │ 3.3.1 │ Sistem 1 │ Organism desediul în: │ │ │ ─────── │ │certificare produsBucureşti, │ │ │ 2.8 │ │   Sos. │ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI │ │ │Pantelimon │ │ŞI ACCESORII: │ 3.4.1-3.4.3 │ Sistem 1 │ Organism denr. 266, │ │- Produse din lemn masiv pentru structuri │ ──────────── │ │certificare produssector 2, │ │- Produse lamelate incleiate pentru │ 2.9; 2.11 │ │Cod postal │ │ structuri şi alte produse din lemn │ │ │ 021652 │ │ incleiat │ │ │           │ │ │ │ │           │ │DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU │ 3.6.1-3.6.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │CIRCULATIE: │ ──────────── │ │           │ │- Produse pentru marcarea drumurilor │ 2.13; 2.14; │ │certificare produs           │ │- Indicatoare de trafic rutier şi │2.15;2.16;2.17│ │           │ │ dispozitive de control al traficului │ │ │           │ │ instalate permanent │ │ │           │ │- Stalpi de iluminare a drumurilor │ │ │           │ │- Sisteme de restrictionare pentru vehicule│ │ │           │ │- Sisteme de restrictionare pentru pietoni │ │ │           │ │PRODUSE DIN IPSOS │ 3.7.1-3.7.4 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.18 │ │           │ │ │ │ │           │ │OBIECTE SANITARE: │ 3.8.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Toalete publice modulare şi grupuri │ ────── │ │certificare produs           │ │ de toaleta │ 2.19 │ │           │ │ │ │ │           │ │PERETI CORTINA │ 3.9.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.20 │ │           │ │ │ │ │           │ │PANOURI PE BAZA DE LEMN │ 3.10.1-3.10.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.21; 2.22 │ │           │ │ │ │ │           │ │PARDOSELI │ 3.12.1-3.12.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │- Produse pentru pardoseli rigide │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Pardoseli elastice şi textile │2.26;2.27;2.28│ │           │ │- Materiale pentru şape de pardoseala │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV│ 3.13.1-3.13.4│Sistem 1 │ Organism de           │ │PRODUSE AUXILIARE: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Elemente de construcţie metalice pentru │ 2.30 │ │           │ │structuri │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE TERMOIZOLANTE │ 3.19.1-3.19.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.38 │ │           │ │ │ │ │           │ │MEMBRANE │ 3.20.1-3.20.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.39 │ │           │ │ │ │ │           │ │UŞI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORTI │ 3.21.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ŞI FERONERIE AFERENTA: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Uşi şi porţi (cu sau fără feronerie │2.40,2.41;2.42│ │           │ │ aferenta), pentru utilizare în │ │ │           │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe traseele│ │ │           │ │de ieşire la incendiu │ │ │           │ │- Ferestre (cu sau fără feronerie aferenta)│ │ │           │ │pentru utilizare în compartimentari │ │ │           │ │anti-foc/fum şi pe traseele de ieşire la │ │ │           │ │incendiu │ │ │           │ │- Feronerie pentru cladiri aferenta uşilor │ │ │           │ │şi portilor, pentru utilizare în │ │ │           │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe │ │ │           │ │traseele de ieşire la incendiu │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI │ 3.23.1-3.23.2│ │ Organism de           │ │ŞI PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │Sistem 1+ │certificare produs           │ │- Fibre pentru utilizari structurale │ 2.46 │ │           │ │- Adaosuri de tip II │ 2.44 │Sistem 1 │           │ │ │ │ │           │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │ 3.24.1-3.24.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │- Adezivi pentru placi │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ 2.47;2.48 │ │           │ │ cu rol structural │ │ │           │ │ │ │ │           │ │APARATE DE INCALZIRE A SPATIULUI │3.25.1-3.25.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Aparate de incalzire a spatiului fără │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ sursa de energie interna │ 2.49; 2.50 │ │           │ │- Aparate de incalzire a spatiului cu │ │ │           │ │ ardere de combustibili solizi şi lichizi │ │ │           │ │ │ │ │           │ │TEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE │ 3.26.1-3.26.5│Sistem 1 │ Organism de           │ │FARA CONTACT CU APA DESTINATA CONSUMULUI │ ──────────── │ │certificare produs           │ │UMAN │ 2.51 │ │           │ │- Rezervoare, canale şi conducte de │ │ │           │ │protecţie pentru utilizari în instalaţii │ │ │           │ │de transport/distribuţie/depozitare a │ │ │           │ │combustibilului lichid/gazos prevăzut │ │ │           │ │pentru alimentarea sistemelor de │ │ │           │ │incalzire/racire a cladirii │ │ │           │ │ │ │ │           │ │INVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI │3.29.1-3.29.5 │Sistem 1 │ Organism de           │ │PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIŞ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.62 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR: │3.30.1-3.30.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Mixturi bituminoase │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Tratamente de suprafaţa │ 2.64;2.65 │ │           │ │ │ │ │           │ │STICLA PLANA, STICLA PROFILATA ŞI PRODUSE │3.31.1-3.31.6 │Sistem 1 │ Organism de           │ │DIN STICLA TURNATA: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Panouri de sticlă plana şi curbata, │ 2.67; 2.69; │ │           │ │ pentru utilizari ca vitraj anti-glont sau │ 2.70;2.71 │ │           │ │ antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat│ │ │           │ │ destinat special pentru a servi ca │ │ │           │ │ protecţie la foc │ │ │           │ │- Vitraj izolant, pentru utilizare ca │ │ │           │ │vitraj anti-glont sau antideflagrant sau │ │ │           │ │într-un ansamblu vitrat destinat special │ │ │           │ │pentru a servi ca protecţie la foc │ │ │           │ │- Caramizi de sticlă, pentru vitraje anti- │ │ │           │ │glont sau antideflagrante │ │ │           │ │- Panouri de pereti din caramizi de sticlă,│ │ │           │ │pentru utilizare la compartimentari anti- │ │ │           │ │foc sau ca vitraj anti-glont sau │ │ │           │ │antideflagrant │ │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de etanşare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.72 │ │           │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ │ │           │ │(tip sarcina grea) │ 3.33.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.73 │ │           │ │Ancore metalice de injectie pentru │ │ │           │ │utilizare în zidarii │ 3.35.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.75 │ │           │ │ │ │ │           │ │SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMIC A │ 3.37.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │EXTERIOARA/ SETURI CU TENCUIALA │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.77 │ │           │ │ │ │ │           │ │SETURI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE │ 3.39.1-3.39.5│Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.79 │ │           │ │ │ │ │           │ │SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE │ 3.40.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI │ ──────────── │ │certificare produs           │ │DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ŞI BETON │ 2.80 │ │           │ │ │ │ │           │ │SETURI DE HIDROIZOLATII DE ACOPERIŞ │3.42.1-3.42.3 │Sistem 1 │ Organism de           │ │APLICATE LICHID │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.82 │ │           │ │ │ │ │           │ │SETURI DE ACOPERIŞURI TRANSLUCIDE │3.43.1-3.43.3 │Sistem 1 │ Organism de           │ │AUTOPORTANTE (CU EXCEPŢIA CELOR BAZATE │ ──────────── │ │certificare produs           │ │PE STICLA) │ 2.83 │ │           │ │ │ │ │           │ │Grinzi şi stalpi din compozite uşoare │ 3.45.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ pe bază de lemn │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.85 │ │           │ │Seturi de izolare a pardoselilor flotante │3.48.1-3.48.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │contra vibratiilor şi zgomotelor de impact │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.88 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de izolare contra vibratiilor şi │3.49.1-3.49.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │zgomotelor pentru pereti │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.89 │ │           │ │ │ │ │           │ │Set de ancorare chimica │ 3.53.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.91 │ │           │ │ │ │ │           │ │Set de ancorare din beton epoxi/poliester │ 3.54.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.92 │ │           │ │ │ │ │           │ │PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT │ 3.55.1-3.55.6│Sistem 1 │ Organism de           │ │DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE UŞOARE │ ──────────── │ │certificare produs           │ │AUTOPORTANTE │ 2.93;2.94 │ │           │ │ │ │ │           │ │Sistem de acoperire de interior din placi │ 3.56.1-3.56.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │de ipsos armat cu fibre │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.95 │ │           │ │ │ │ │           │ │Racorduri şi mufe pentru bare de armare │ 3.58.1 │Sistem 1+ │ Organism de           │ │standard │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.96 │ │           │ │ │ │ │           │ │Panouri tip "veture" │3.64.1-3.64.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.102 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de captuşeli pentru pereti exteriori│3.65.1-3.65.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.103 │ │           │ │ │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────AEROQ │ 13 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Organism deBucureşti, │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │certificare produssector 1, │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2;2.3; │ │Str. │ │ │ 2.4;2.5 │ │Feleacu │ │- Cimenturi speciale │ │Sistem 2+ │ Organism denr. 14 B, │ │- Cimenturi calciu-aluminate │ │ │certificare CPFCod postal │ │- Cimenturi pentru zidarie │ │ │ 014186 │ │- Lianti hidraulici rutieri │ │ │           │ │ │ │ │           │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │ 3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Organism de           │ │PENTRU BETOANE │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.6; 2.7 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI │ 3.4.1-3.4.3 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ACCESORII: │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Produse din lemn masiv pentru structuri │ 2.9; 2.10 │ │           │ │- Stalpi din lemn pentru linii suspendate │ │ │           │ │ │ │ │           │ │DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU │ 3.6.1-3.6.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │CIRCULATIE: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Produse pentru marcarea drumurilor │ 2.13; 2.14; │ │           │ │- Indicatoare de trafic rutier şi │ 2.15; 2.16; │ │           │ │ dispozitive de control al traficului │ 2.17 │ │           │ │ instalate permanent │ │ │           │ │- Stalpi de iluminare a drumurilor │ │ │           │ │- Sisteme de restrictionare pentru vehicule│ │ │           │ │- Sisteme de restrictionare pentru pietoni │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE DIN IPSOS │ 3.7.1-3.7.4 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.18 │ │           │ │ │ │ │           │ │OBIECTE SANITARE: │ 3.8.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Toalete publice modulare şi grupuri │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ de toaleta │ 2.19 │ │           │ │ │ │ │           │ │PERETI CORTINA │ 3.9.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.20 │ │           │ │ │ │ │           │ │PANOURI PE BAZA DE LEMN │3.10.1-3.10.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.21 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE DE BAZA ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDARIE│ 3.11.1-3.11.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │- Produse de zidarie de categoria I │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.24 │ │           │ │ │ │ │           │ │- Produse de zidarie speciale de categoria │ 2.23; 2.25 │Sistem 2+ │ Organismde           │ │ I sau II │ │ │certificare CPF           │ │- Mortare de zidarie proiectate fabricate │ │ │           │ │ industrial │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PARDOSELI: │3.12.1-3.12.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Produse pentru pardoseli rigide │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.26; 2.27; │ │           │ │ │ 2.28 │ │           │ │- Pardoseli elastice şi textile │ │ │           │ │- Materiale pentru şape de pardoseala │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV│ 3.13.1-3.13.4│Sistem 1 │ Organism de           │ │PRODUSE AUXILIARE: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │-Secţiuni/profile metalice pentru structuri│ 2.30 │ │           │ │- Elemente de construcţie metalice pentru │ │ │           │ │ structuri │ │ │           │ │- Materiale de sudura, pentru utilizari în │ │ │           │ │structuri metalice │ 2.29; 2.30; │Sidem 2+ │ Organism de           │ │- Piese de legătură cu rol structural │ 2.31; 2.32 │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │PIESE DE FIXARE PENTRU PRODUSE DIN LEMN │ 3.14.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │PENTRU STRUCTURI │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.33 │ │           │ │GEOTEXTILE │3.16.1-3.16.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.35 │ │           │ │PRODUSE TERMOIZOLANTE │3.19.1-3.19.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produ           │ │ │ 2.38 │ │           │ │ │ │ │           │ │UŞI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORTI │ 3.21.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ŞI FERONERIE AFERENTA: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Uşi şi porti (cu sau fără feronerie │2.40;2.41;2.42│ │           │ │ aferenta), pentru utilizare în │ │ │           │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe traseele│ │ │           │ │de ieşire la incendiu │ │ │           │ │- Ferestre (cu sau fără feronerie │ │ │           │ │ aferenta), pentru utilizare în │ │ │           │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe traseele│ │ │           │ │de ieşire la incendiu │ │ │           │ │- Feronerie pentru cladiri aferenta uşilor │ │ │           │ │şi portilor, pentru utilizare în │ │ │           │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe traseele│ │ │           │ │de ieşite la incendiu │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/UŞOR/│ 3.22.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │CELULAR AUTOCLAVIZAT │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.43 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI │ 3.23.1-3.23.2│Sistem 1+ │ Organism de           │ │PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.46 │ │           │ │ │ │ │           │ │- Fibre pentru utilizari structurale │ 2.44; 2.45 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ │ │certificare produs           │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ │ │           │ │betonului │ │ │           │ │- Aditivi, Adaosuri de tip I şi II │ 2.45; 2.46 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │3.24.1-3.24.2 │Sistem 1+ │ Organism de           │ │- Adezivi pentru placi │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.47; 2.48 │ │           │ │ │ │ │           │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ 2.48 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ cu rol structural │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │AGREGATE MINERALE: │3.27.1-3.27.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Agregate minerale │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Anrocament cu piatra sortata │ 2.53; 2.54; │ │           │ │- Balast de cale ferata │ 2.55; 2.56 │ │           │ │- Filere │ │ │           │ │ │ │ │           │ │FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU │3.28.1-3.29.5 │Sistem 1 │ Organism de           │ │PERETI ŞI PLAFOANE │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Tapete în suluri, captuşeli de plafoane │ 2.57; 2.58 │ │           │ │şi dale │ │ │           │ │- şindrile şi dale de placaj │ │ │           │ │ │ │ │           │ │ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI │3.29.1-3.29.5 │Sistem 1 │ Organism de           │ │PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIŞ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.62 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR: │3.30.1-3.30.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Bitum │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.64; 2.65 │ │           │ │ │ │ │           │ │- Mixturi bituminoase │ 2.63;2.64; │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Tratamente de suprafaţa │ 2.65;2.66 │ │certificare CPF           │ │- Produse şi seturi pentru hidroizolarea │ │ │           │ │platformelor de pod │ │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de etanşare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.72 │ │           │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ 3.33.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.73 │ │           │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ 3.34.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │pentru fixarea sistemelor uşoare │ ────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.74 │ │           │ │Ancore metalice de injectie pentru │ 3.35.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │utilizare în zidarii │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.75 │ │           │ │Ancore din plastic pentru utilizare în │ 3.36.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │beton şi zidarii │ ────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.76 │ │           │ │SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMICA │ 3.37.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │EXTERIOARA/ SETURI CU TENCUIALA │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.77 │ │           │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │SETURI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE │3.39.1-3.39.5 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.79 │ │           │ │SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE │ 3.40.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI │ ────────── │ │certificare produs           │ │DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ŞI BETON │ 2.80 │ │           │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │Seturi de post-tensionare pentru structuri │ 3.41.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │precomprimate │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.81 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de scari prefabricate │3.44.1-3.44.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.84 │ │           │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │Sistem de acoperire de interior din placi │3.56.1-3.56.3 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ de ipsos armat cu fibre │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.95 │ │           │ │Racorduri şi mufe pentru bare de armare │ 3.58.1 │Sistem 1+ │ Organism de           │ │standard │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.96 │ │           │ │ │ │ │           │ │Placi de rigidizare ondulate din otel │ 3.59.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.97 │ │           │ │Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere │ 3.62.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.100 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII IN CONTACT CU │ 3.63.1 │Sistem 1+ │ Organism de           │ │APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.101 │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────EITS-OCP │ 14 │APARATE DE INCALZIRE A SPATIULUI: │3.25.1-3.25.2 │Sistem 1 │ Organism deaparţinand │ │- Aparate de încalzire a spatiului fără │ ─────────── │ │certificare produs    de │ │ sursa de energie interna │ 2.49; 2.50 │ │INSTITUTUL │ │- Aparate de incalzire a spatiului cu │ │ │EUROPEAN DE│ │ ardere de combustibili solizi şi lichizi │ │ │   STIINTE │ │ │ │ │ TERMICE │ │TEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FARA │ 3.26.1-3.26.5│Sistem 1 │ Organism decu sediul │ │CONTACT CU APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN │ ─────────── │ │certificare produs    în: │ │- pentru utilizari în instalaţii de │ 2.51; 2.52 │ │Bucureşti, │ │transport/distribuţie/depozitare a │ │ │sector 2, │ │combustibilului lichid/ gazos prevăzut │ │ │Bd.Pache │ │pentru alimentarea sistemelor de încalzire/│ │ │Protopopescu │racire a cladirii │ │ │nr. 66, │ │- pentru utilizari în instalaţii pentru │ │ │Cod postal │ │transportul/ distributia/depozitarea apei │ │ │ 021414 │ │nedestinata consumului uman │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────S.C.QUALITY│ 15 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1 │ Organism deCERT S.A. │ │LIANTI HIDRAULICI │ ─────────── │ │certificare produscu sediul │ │ Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2;2.3;│ │   în │ │ Cimenturi speciale │ 2.4 │ │Bucureşti, │ │ Cimenturi calciu-aluminate │ │ │  Sos. │ │ Cimenturi pentru zidarie │ │ │Panduri │ │ │ │ │nr. 94, │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │ 3.2.1-3.2.3 │Sidem 1+ │ Organism desector 5, │ │PENTRU BETOANE │ ────────── │ │certificare produsCod postal │ │ Produse din otel beton pentru armarea │ 2.6 │ │  050663 │ │betonului │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI │ 3.4.1-3.4.3 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ACCESORII: │ ─────────── │ │certificare produs           │ │- Produse din lemn masiv pentru structuri │ 2.9; 2.11 │ │           │ │- Stalpi din lemn pentru linii suspendate │ 2.9; 2.10 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Produse lamelate incleiate pentru │ │ │certificare CPF           │ │structuri şi alte produse din lemn încleiat│ │ │           │ │ │ │ │           │ │DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU │ 3.6.1-3.6.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │CIRCULATIE: │ ─────────── │ │certificare produs           │ │- Produse pentru marcarea drumurilor; │ 2.13; 2.15 │ │           │ │- Stalpi de iluminare a drumurilor │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE DIN IPSOS │ 3.7.1-3.7.4 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.18 │ │           │ │OBIECTE SANITARE: │ 3.8.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Toalete publice modulare şi grupuri de │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ toaleta │ 2.19 │ │           │ │ │ │ │           │ │PANOURI PE BAZA DE LEMN │3.10.1-3.10.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.21; 2.22 │ │           │ │ │ │ │           │ │ │ 221 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE DE BAZA ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDARIE│ 3.11.1-3.11.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │- Produse de zidarie de categoria I │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.24 │ │           │ │- Produse de zidarie speciale de categoria │ 2.23 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ I sau II │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │PARDOSELI │ 3.12.1-3.12.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │- Materiale pentru şape de pardoseala │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.28 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV│ 3.13.1-3.13.4│Sistem 2+ │ Organism de           │ │PRODUSE AUXILIARE: │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.29;2.30 │ │           │ │-Secţiuni/profile metalice pentru structuri│ 2.31;2.32 │ │           │ │- Elemente de construcţie metalice pentru │ │ │           │ │structuri │ │ │           │ │- Materiale de sudura, pentru utilizari │ │ │           │ │în structuri metalice │ │ │           │ │- Piese de legătură cu rol structural │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE TERMOIZOLANTE │ 3.19.1-3.19.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.38 │ │           │ │UŞI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORTI │ 3.21.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ŞI FERONERIE AFERENTA: │ ─────────── │ │certificare produs           │ │-Uşi porti (cu sau fără feronerie aferenta)│ 2.40; 2.41 │ │           │ │pentru utilizare în compartimentari anti- │ │ │           │ │foc/fum şi pe traseele de ieşire la │ │ │           │ │incendiu │ │ │           │ │ │ │ │           │ │- Ferestre (cu sau fără feronerie aferenta)│ │ │           │ │pentru utilizare în compartimentari anti- │ │ │           │ │foc/fum şi pe traseele de ieşire la │ │ │           │ │incendiu │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/U$OR/│ 3.22.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │CELULAR AUTOCLAVIZAT │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.43 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI │ 3.23.1-3.23.2│Sistem 1+ │ Organism de           │ │PASTEI DE CIMENT: │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.46 │ │           │ │ │ │ │           │ │- Fibre pentru utilizari structural │ 2.44 │ Sistem 1 │ Organism de           │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ │ │certificare produs           │ │betonului │ │ │           │ │- Aditivi, Adaosuri de tip I şi II │ 2.45; 2.46 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │3.24.1-3.24.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Adezivi pentru placi │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.47; 2.48 │ │           │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ 2.48 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │cu rol structural │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │AGREGATE MINERALE: │3.27.1-3.27.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Agregate minerale │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Anrocament cu piatra sortata │ 2.53;2.54; │ │           │ │- Balast de cale ferata │ 2.55; 2.56 │ │           │ │- Filere │ │ │           │ │ │ │ │           │ │FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU │ 3.28.1-3.28.5│Sistem 1 │ Organism de           │ │PERETI ŞI PLAFOANE │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- şindrile şi dale de placaj │ 2.58 │ │           │ │ │ │ │           │ │ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE│ 3.29.1-3.29.5│Sistem 1 │ Organism de           │ │AUXILIARE PENTRU ACOPERIS │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.62 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR │ 3.30.1-3.30.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │- Bitum │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.64;2.65 │ │           │ │ │ │ │           │ │- Mixturi bituminoase │ 2.63 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Tratamente de suprafaţa │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │STICLA PLANA, STICLA PROFILATA ŞI PRODUSE │ 3.31.1-3.31.6│Sistem 1 │ Organism de           │ │DIN STICLA TURNATA │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Panouri de sticlă plana şi curbata, │ 2.67; 2.68;│ │           │ │pentru utilizari ca vitraj anti-glont sau │2.69;2.70;2.71│ │           │ │antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat │ │ │           │ │destinat special pentru a servi ca │ │ │           │ │protecţie la foc │ │ │           │ │- Sticla profilata în U pentru utilizare │ │ │           │ │într-un ansamblu vitrat destinat special │ │ │           │ │pentru a servi ca protecţie la foc │ │ │           │ │- Vitraj izolant, pentru utilizare ca │ │ │           │ │vitraj anti-glont sau antideflagrant sau │ │ │           │ │într-un ansamblu vitrat destinat special │ │ │           │ │pentru a servi ca protecţie la foc │ │ │           │ │ │ │ │           │ │- Caramizi de sticlă, pentru vitraje anti- │ │ │           │ │glont sau antideflagrante │ │ │           │ │- Panouri de perete din caramizi de sticlă,│ │ │           │ │pentru utilizare la compartimentari anti- │ │ │           │ │foc sau în vitraje anti-glont sau │ │ │           │ │antideflagrante │ │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de etanşare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ───────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.72 │ │           │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │Ancore din plastic pentru utilizare în │ 3.36.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │beton şi zidarii │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.76 │ │           │ │ │ │ │           │ │Sisteme de membrane hidroizolante pentru │ 3.38.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │acoperiş fixate mecanic │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.78 │ │           │ │SETURI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE │3.39.1-3.39.5 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.79 │ │           │ │SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE │ 3.40.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI │ ──────────── │ │certificare produs           │ │DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ŞI BETON │ 2.80 │ │           │ │ │ │ │           │ │SETURI DE HIDROIZOLATII DE ACOPERIŞ │ 3.42.1-3.42.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │APLICATE LICHID │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.82 │ │           │ │Seturi de scari prefabricate │ 3.44.1-3.44.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.84 │ │           │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │Grinzi şi stalpi din compozite uşoare pe │ 3.45.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │baza de lemn │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.85 │ │           │ │Seturi de cladiri prefabricate cu cadre │ 3.47.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │şi barne de lemn │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.87 │ │           │ │Set de ancorare chimica │ 3.53.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.91 │ │           │ │Set de ancorare din beton epoxi/poliester │ 3.54.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.92 │ │           │ │ │ │ │           │ │PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT │3.55.1-3.55.6 │Sistem 1 │ Organism de           │ │DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE UŞOARE │ ──────────── │ │certificare produs           │ │AUTOPORTANTE │ 2.93;2.94 │ │           │ │ │ │ │           │ │Sistem de acoperire de interior din placi │ 3.56.1-3.56.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │de ipsos armat cu fibre │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.95 │ │           │ │Placi de rigidizare ondulate din otel │ 3.59.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │ certificare CPF           │ │ │ 2.97 │ │           │ │ │ │ │           │ │Lamba speciala pentru asamblare stalpi │ 3.60.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │ certificare CPF           │ │ │ 2.98 │ │           │ │ │ │ │           │ │Sabot pentru ancorare stalpi │ 3.61.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │ certificare CPF           │ │ │ 2.99 │ │           │ │Seturi de captuşeli pentru pereti exteriori│3.65.1-3.65.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.103 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de hidroizolatii aplicate lichid │ 3.66.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │la platforme de pod │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.104 │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────SOCIETATEA │ 03 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 2+ │ Organism de ROMÂNĂ │ │LIANTI HIDRAULICI: │ ──────────── │ │certificare CPF PENTRU │ │- Lianti hidraulici rutieri │ 2.5 │ │ASIGURAREA │ │ │ │ │ CALITATII-│ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI │ │ │   SRAC │ │ACCESORII: │ 3.4.1-3.4.3 │Sistem 2+ │ Organism decu sediul │ │- produse din lemn masiv pentru structuri │ ──────────── │ │certificare CPF   în: │ │ │ 2.9; 2.10 │ │Bucureşti, │ │ │ │ │  str. │ │Stalpi din lemn pentru linii suspendate │ │ │ Theodor │ │ │ │ │  Burada │ │PANOURI PE BAZA DE LEMN: │3.10-1-3.10.2 │Sistem 2+ │ Organism denr. 6, │ │- Panouri pe bază de lemn pentru elemente │ ──────────── │ │certificare CPF sector 1, │ │structurale │ 2.21 │ │Cod postal │ │ │ │ │  010215 │ │PRODUSE DE BAZA ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDARIE│ 3.11.1-3.11.3│Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Produse de zidarie de categoria I │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Mortare de zidarie proiectate fabricate │ 2.23; 2.25 │ │           │ │industrial │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV│ 3.13.1-3.13.4│Sistem 2+ │ Organism de           │ │ PRODUSE AUXILIARE: │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.29; 2.30;│ │           │ │- Secţiuni/profile metalice pentru structuri 2.31;2.32 │ │           │ │- Elemente de construcţie metalice pentru │ │ │           │ │structuri │ │ │           │ │- Materiale de sudura, pentru utilizari în │ │ │           │ │structuri metalice │ │ │           │ │- Piese de legătură cu rol structural │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PIESE DE FIXARE PENTRU PRODUSE DIN LEMN │ 3.14.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │PENTRU STRUCTURI │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.33 │ │           │ │CO$URI, BURLANE ŞI ALTE PRODUSE SPECIFICE │ 3.15.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.34 │ │           │ │ │ │ │           │ │GEOTEXTILE │3.16.1-3.16.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.35 │ │           │ │MEMBRANE │3.20.1-3.20.3 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.39 │ │           │ │PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/UŞOR/│ 3.22.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │CELULAR AUTOCLAVIZAT │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.43 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI $I │ 3.23.1-3.23.2│Sistem 2+ │ Organism de           │ │PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ 2.45; 2.46 │ │           │ │betonului │ │ │           │ │- Aditivi, adaosuri de tip I │ │ │           │ │ │ │ │           │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │ 3.24.1-3.24.2│Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ ──────────── │ │ certificare CPF           │ │cu rol structural │ 2.48 │ │           │ │ │ │ │           │ │AGREGATE MINERALE: │3.27.1-3.27.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Agregate minerale │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Anrocament cu piatra sortata │ 2.53; 2.54; │ │           │ │- Balast de cale ferata │ 2.55; 2.56 │ │           │ │- Filere │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR: │3.30.1-3.30.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Bitum │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Mixturi bituminoase │ 2.63;2.64; │ │           │ │- Tratamente de suprafaţa │ 2.65; 2.66 │ │           │ │- Produse şi seturi pentru hidroizolarea │ │ │           │ │platformelor de pod │ │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de etanşare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.72 │ │           │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ 3.34.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │pentru fixarea sistemelor uşoare │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.74 │ │           │ │Ancore din plastic pentru utilizare în │ 3.36.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │beton şi zidarii │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.76 │ │           │ │SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMICA │ 3.37.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │EXTERIOARA/ SETURI CU TENCUIALA │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.77 │ │           │ │Sisteme de membrane hidroizolante pentru │ 3.38.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │acoperiş fixate mecanic │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.78 │ │           │ │ │ │ │           │ │SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE │ 3.40.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ŞI BETON │ 2.80 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de scari prefabricate │ 3.44.1-3.44.2│Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.84 │ │           │ │Placi de rigidizare ondulate din otel │ 3.59.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.97 │ │           │ │Lamba speciala pentru asamblare stalpi │ 3.60.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.98 │ │           │ │ │ │ │           │ │Sabot pentru ancorare stalpi │ 3.61.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.99 │ │           │ │Seturi de captuşeli pentru pereti exteriori│3.65.1-3.65.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.103 │ │           │ │Seturi de hidroizolatii aplicate lichid la │ 3.66.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │platforme de pod │ ──────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.104 │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────    S.C. │ 17 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Organism deQUALITAS │ │LIANTI HIDRAULICI: │ ──────────── │ │certificare produs   S.A. │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2;2.3; │ │cu sediul │ │- Cimenturi speciale │ 2.4;2.5 │Sistem 2+ │ Organism de   în: │ │- Cimenturi calciu-aluminate │ │ │certificare CPFBucureşti, │ │- Cimenturi pentru zidarie │ 1.1 │Sistem 2 │ Organism destr. │ │- Lianti rutieri hidraulici │ │ │certificare CPFSpatarul │ │- Varuri pentru constructs │ │ │Preda nr.20│ │ │ │ │bl. 97A, │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │ 3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Organism desc. 1, et.1│ │PENTRU BETOANE │ ──────────── │ │certificare produsap. 6, │ │ │ 2.6;2.7 │ │sector 5, │ │ÎMBINARI STRUCTURALE │ 3.3.1 │Sistem 1 │ Organism deCod postal │ │ │ ──────────── │ │certificare produs 050189 │ │ │ 2.8 │ │           │ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI │ 3.4.1-3.4.3 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ACCESORII │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Produse lamelate incleiate pentru │ 2.11 │ │           │ │structuri │ │ │           │ │ │ │ │           │ │- Stalpi din lemn pentru linii suspendate │ 2.10 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU │ 3.6.1-3.6.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │CIRCULATIE: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Produse pentru marcarea drumurilor │ 2.13;2.14; │ │           │ │- Indicatoare de trafic rutier şi │2.15;2.16;2.17│ │           │ │dispozitive de control al traficului │ │ │           │ │instalate permanent │ │ │           │ │- Stalpi de iluminare a drumurilor │ │ │           │ │- Sisteme de restrictionare pentru vehicule│ │ │           │ │- Sisteme de restrictionare pentru pietoni │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE DE BAZA ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDARIE│ 3.11.1-3.11.3│Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Produse de zidarie de categoria I │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Mortare de zidarie proiectate fabricate │ 2.23; 2.25 │ │           │ │industrial │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI INCLUSIV │ 3.13.1-3.13.4│Sistem 1 │ Organism de           │ │PRODUSE AUXILIARE: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Secţiuni/profile metalice pentru │ 2.30 │ │           │ │structuri │ │ │           │ │- Elemente de construcţie metalice pentru │ 2.29; 2.30, │Sistem 2+ │ Organism de           │ │structuri │ │ │certificare CPF           │ │- Materiale de sudura, pentru utilizari │ 2.31;2.32 │ │           │ │în structuri metalice │ │ │           │ │- Piese de legătură cu rol structural │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PIESE DE FIXARE PENTRU PRODUSE DIN LEMN │ 3.14.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │PENTRU STRUCTURI │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.33 │ │           │ │COŞURI, BURLANE ŞI ALTE PRODUSE SPECIFICE │ 3.15.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.34 │ │           │ │GEOTEXTILE │ 3.16.1-3.16.2│Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.35 │ │           │ │MEMBRANE │ 3.20.1-3.20.3│Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.39 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/UŞOR/│ 3.22.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │CELULAR AUTOCLAVIZAT │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.43 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI │ 3.23.1-3.23.2│Sistem 1+ │ Organism de           │ │PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.46 │ │           │ │ │ │ │           │ │- Fibre pentru utilizari structurale │ 2.44; │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ │ │certificare produs           │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ │ │           │ │betonului │ │ │           │ │- Aditivi, Adaosuri de tip I şi II │ 2.45; 2.46 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │3.24.1-3.24.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.48 │ │           │ │ │ │ │           │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ │ │           │ │ cu rol structural │ │ │           │ │ │ │ │           │ │AGREGATE MINERALE: │3.27.1-3.27.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Agregate minerale │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Anrocament cu piatra sortata │ 2.53; 2.54; │ │           │ │- Balast de cale ferata │ 2.55; 2.56 │ │           │ │- Filere │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR: │3.30.1-3.30.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Bitum │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.63; 2.64 │ │           │ │- Mixturi bituminoase │ 2.65;2.66; │ │           │ │- Tratamente de suprafaţa │ │ │           │ │- Produse şi seturi pentru hidroizolarea │ │ │           │ │platformelor de pod │ │ │           │ │ │ │ │           │ │STICLA PLANA, STICLA PROFILATA ŞI PRODUSE │ 3.31.1-3.31.6│Sistem 1 │ Organism de           │ │DIN STICLA TURNATA │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Panouri de sticlă plana şi curbata, │ 2.67; 2.71; │ │           │ │pentru utilizari ca vitraj anti-glont sau │ │ │           │ │antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat │ │ │           │ │destinat special pentru a servi ca │ │ │           │ │protecţie la foc │ │ │           │ │- Panouri de perete din caramizi de sticlă,│ │ │           │ │pentru utilizari la compartimentari anti- │2.69;2.70;2.71│ │           │ │foc sau vitraje anti-glont sau antidefla- │ │ │           │ │grante │ │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de etanşare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.72 │ │           │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ 3.33.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.73 │ │           │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ 3.34.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │pentru fixarea sistemelor uşoare │ ────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.74 │ │           │ │Ancore metalice de injectie pentru │ 3.35.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │utilizare în zidarii │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.75 │ │           │ │Ancore din plastic pentru utilizare în │ 3.36.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │beton şi zidarii │ ────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.76 │ │           │ │ │ │ │           │ │Sisteme de membrane hidroizolante │ 3.38.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │pentru acoperis fixate mecanic │ ────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.78 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de post-tensionare pentru structuri │ 3.41.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │precomprimate │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.81 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de scari prefabricate │3.44.1-3.44.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.84 │ │           │ │ │ │ │           │ │Grinzi şi stalpi din compozite uşoare pe │ 3.45.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │baza de lemn │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.85 │ │           │ │Şine în U pentru insertii de fixare în │ 3.52.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │beton │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.90 │ │           │ │Set de ancorare chimica │ 3.53.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.91 │ │           │ │Set de ancorare din beton epoxi/poliester │ 3.54.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.92 │ │           │ │ │ │ │           │ │Racorduri şi mufe pentru bare de armare │ 3.58.1 │Sistem 1+ │ Organism de           │ │standard │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.96 │ │           │ │ │ │ │           │ │Placi de rigidizare ondulate din otel │ 3.59.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.97 │ │           │ │Lamba speciala pentru asamblare stalpi │ 3.60.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.98 │ │           │ │Sabot pentru ancorare stalpi │ 3.61.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.99 │ │           │ │Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere │ 3.62.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.100 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII IN CONTACT CU │ 3.63.1 │Sistem 1+ │ Organism de           │ │APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.101 │ │           │ │Seturi de hidroizolatii aplicate lichid │ 3.66.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │la platforme de pod │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.104 │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────Laboratorul│ 18 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de    de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercăriÎncercări │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2;2.3; │ │aparţinând │ │ │ 2.4; │ │    de │ │- Cimenturi speciale │ │ │ CEPROCIM │ │- Cimenturi calciu-aluminate │ │ │  S.A. │ │- Cimenturi pentru zidarie │ │ │cu sediul │ │ │ │ │   în: │ │PARDOSELI: │3.12.1-3.12.2 │Sistem 1 │ Laborator deBucureşti, │ │- Materiale pentru şape de pardoseala │ ──────────── │ │ încercăriBd. │ │ │ 2.28 │ │Preciziei │ │ │ 1.22 │Sistem 3 │ Laborator de nr. 6, │ │ │ │ │ încercărisector 6, │ │ │ │ │Cod postal │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI │3.23.1-3.23.2 │Sistem 1+ │ Laborator de  062203 │ │PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │ │ încercări           │ │ │ 2.46 │ │           │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ 2.45 │Sistem 1 │ Laborator de           │ │ betonului │ │ │           │ │- Adaosuri de tip II │ 2.45; 1.31 │ │ încercări           │ │ │ │ │           │ │ │ │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │ │ │ │           │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │ 3.24.1-3.24.2│Sistem 1 │ Laborator de           │ │- Adezivi pentru placi │ ──────────── │ │ încercări           │ │ │ 2.47 │ │           │ │ │ 2.47;1.33 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR: │3.30.1-3.30.2 │Sistem 1 │ Laborator de           │ │- Tratamente de suprafaţa pentru utilizari │ ──────────── │Sistem 3 │ încercări           │ │în construcţia drumurilor şi în tratarea │ 2.65 │ │           │ │suprafetei drumurilor │ │ │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────Laboratorul│ 19 │APARATE DE ÎNCALZIRE A SPATIULUI │3.25.1-3.25.2 │Sistem 1 │ Laborator de    de │ │- Aparate de incalzire a spaţiului fără │ ──────────── │ │ încercări Încercări │ │ sursa de energie interna │ 2.49; 2.50 │ │ Sisteme şi│ │- Aparate de incalzire a spatiului cu │ 2.49; 2.50; │Sistem 3 │ Laborator deEchipamente│ │ ardere de combustibili solizi şi lichizi │ 1.34; 1.35 │ │ încercări  Termice, │ │ │ │ │ Hidraulice│ │TEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FARA │ 3.26.1-3.26.5│Sistoi 1 │ Laborator de şi Elec- │ │CONTACT CU APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN │ ──────────── │ │ încercări  trice │ │ │ 2.51; 2.52 │ │  INSIST │ │- pentru utilizari în instalaţii de │ 2.52; 1.36 │Sistem 3 │ Laborator deaparţinând │ │transport/distribuţie/depozitare a │ │ │ încercări    de │ │combustibilului lichid/ gazos prevăzut │ │ │UNIVERSITATEA │pentru alimentarea sistemelor de incalzire/│ │ │TEHNICA DE │ │racire a cladirii │ │ │CONSTRUCTII│ │- pentru utilizari în instalaţii pentru │ │ │BUCURESTI │ │transportul/ distributia/depozitarea apei │ │ │cu sediul │ │nedestinata consumului uman │ │ │   în: │ │ │ │ │Bucureşti, │ │ │ │ │sector 2, │ │ │ │ │Bd. Pache │ │ │ │ │Protopopescu │ │ │ │nr. 66, │ │ │ │ │Cod postal │ │ │ │ │  021414 │ │ │ │ │           │ │ │ │ │           │ │ │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────Laboratorul│ 20 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de    de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercăriÎncercări │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2;2.4; │ │în cons- │ │ │ │ │structii │ │- Cimenturi speciale │ │ │Rm. Vâlcea │ │- Cimenturi pentru zidarie │ │ │aparţinând │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator de de S.C. │ │PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │ încercăriHIDROCONST │ │- Produse din otel-beton pentru armarea │ 2.6 │ │RUCTIA S.A.│ │betonului: bare, plase sudate │ │ │Sucursala │ │ │ │ │ Olt │ │PARDOSELI: │ │ │Superior │ │- Produse pentru pardoseli rigide: pavele │ 3.12.1-3.12.2│Sistem 1 │ Laborator decu sediul │ │ │ ──────────── │ │ încercăriîn Rm.Vâlcea │ │ 2.26 │ │jud. │ │ │ │ │Vâlcea, │ │ │ │ │str. Decebal │ │ │ │nr. 9, Cod │ │ │ │ │postal 1000│ │ │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────Laboratorul│ 21 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de    de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercăriÎncercări │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2; │ │în cons- │ │ │ │ │structii │ │- Cimenturi speciale │ │ │ Hateg │ │ │ │ │aparţinând │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator de de S.C. │ │PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │ încercăriHIDROCONST │ │- Produse din otel-beton pentru armarea │ 2.6;2.7 │ │RUCTIA S.A.│ │betonului: bare, plase sudate │ │ │Sucursala │ │- Produse din otel pentru precomprimarea │ │ │Raul Mare │ │betonului: sârme │ │ │Retezat │ │ │ │ │cu sediul │ │ │ │ │în Hateg │ │ │ │ │jud. │ │ │ │ │Hunedoara │ │ │ │ │str. Horia │ │ │ │ │nr. 87 Cod │ │ │ │ │postal 2650│ │ │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────Laboratorul│ 22 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de    de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercăriÎncercări │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2; │ │în cons- │ │ │ │ │structii │ │- Cimenturi speciale │ │ │Târgu Jiu │ │ │ │ │aparţinând │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator de de S.C. │ │PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │ încercăriHIDROCONST │ │- Produse din otel-beton pentru armarea │ 2.6;2.7 │ │RUCTIA S.A.│ │betonului: bare, plase sudate │ │ │Sucursala │ │- Produse din otel pentru precomprimarea │ │ │ Jiu │ │betonului: sârme │ │ │cu sediul │ │ │ │ │în Targu │ │ │ │ │Jiu, jud. │ │ │ │ │ Gorj, │ │ │ │ │str. Hidro-│ │ │ │ │centralei │ │ │ │ │nr. 49 Cod │ │ │ │ │postal 1400│ │ │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────Laboratorul│ 23 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de    de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercăriÎncercări │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2; │ │în cons- │ │ │ │ │structii │ │- Cimenturi speciale │ │ │ Pitesti │ │ │ │ │aparţinând │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator de de S.C. │ │PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │ încercăriHIDROCONST │ │- Produse din otel-beton pentru armarea │ 2.6;2.7 │ │RUCTIA S.A.│ │betonului: bare, plase sudate │ │ │Sucursala │ │- Produse din otel pentru precomprimarea │ │ │Arges │ │betonului: sârme │ │ │cu sediul │ │ │ │ │în Pitesti │ │ │ │ │jud. │ │ │ │ │Arges │ │ │ │ │str. Depo- │ │ │ │ │zitelor │ │ │ │ │nr. 20, Cod│ │ │ │ │postal 0300│ │ │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────Laboratorul│ 24 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de    de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercăriÎncercări │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2; │ │în cons- │ │ │ │ │structii │ │- Cimenturi speciale │ │ │Gura Vaii │ │ │ │ │aparţinând │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator de de S.C. │ │PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │ încercăriHIDROCONST │ │- Produse din otel-beton pentru armarea │ 2.6;2.7 │ │RUCTIA S.A.│ │betonului: bare, plase sudate │ │ │Sucursala │ │- Produse din otel pentru precomprimarea │ │ │Portile de │ │betonului: sârme │ │ │Fier │ │ │ │ │cu sediul │ │ │ │ │în Drobeta │ │ │ │ │Turnu │ │ │ │ │Severin, │ │ │ │ │jud. │ │ │ │ │Mehedinti │ │ │ │ │str. │ │ │ │ │Maresal │ │ │ │ │Averescu │ │ │ │ │nr. 18, │ │ │ │ │bl. T6, Cod│ │ │ │ │postal 0300│ │ │ │ │───────────┴────┴───────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────────    Note:    1) Reprezinta familia de produse prin: numărul tabelului din ANEXA III /    pozitiile aferente subfamiliilor/produselor din familia respectiva din    ANEXELE I şi II la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor    pentru constructii, aprobat cu ordinul Ministrul transporturilor,    construcţiilor şi turismului nr. 1558/2004.    2) Conform prevederilor din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului    nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a    produselor pentru constructii.    3) CPF = controlul producţiei în fabrica--------