ORDIN nr. 147 din 8 martie 2005pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturi spirtoase
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 14 martie 2005    Văzând referatul de aprobare privind denumirile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturi spirtoase,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând denumirile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturi spirtoase, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Lista prevăzută la art. 1 va fi transmisă Uniunii Europene în vederea solicitării protejării denumirilor pentru băuturi spirtoase, prin înregistrarea acestora în conformitate cu legislaţia comunitară, după aderare, în procedură normală.  +  Articolul 3La data publicării prezentului ordin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 214/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând denumirile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturi spirtoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 22 aprilie 2004, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 8 martie 2005.Nr. 147.  +  Anexa LISTAcuprinzând denumirile geografice protejate şirecunoscute în România pentru băuturi spirtoaseI. ŢUICĂ1. Ţuică Zetea de Medieşu Aurit2. Ţuică de Valea Milcovului3. Ţuică de Buzău4. Ţuică de Argeş5. Ţuică de Zalău6. Ţuică Ardelenească de Bistriţa7. Horincă de Maramureş8. Horincă de Cămârzana9. Horincă de Seini10. Horincă de Chioar11. Horincă de Lăpuş12. Turţ de Oaş13. Turţ de MaramureşII. PĂLINCĂ1. Pălincă de Bihor2. Rieni Pălincă de Bihor3. Pălincă de Zalău4. Pălincă de Ardeal5. Pălincă de Maramureş6. Pălincă de Carpaţii Apuseni7. Pălincă de Transilvania8. Pălincă Românească "Tricolor"9. Pălincă de Brad10. Pălincă de Banoviţa11. Pălincă de Câlnău12. Pălincă "Crai Nou"13. Pălincă de Valea Vinului14. Pălincă de Medieşu Aurit15. Pălincă de Cămârzană16. Pălincă de Oaş17. Pălincă de Cluj18. Pălincă de Focşani19. Pălincă de Dragosloveni20. Pălincă de Vrancea21. Pălincă de JarişteaIII. VINARS1. Vinars Târnave2. Vinars Vaslui3. Vinars Murfatlar4. Vinars Vrancea5. Vinars Segarcea-------------