RECTIFICARE nr. 4 din 3 februarie 2005la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 7 martie 2005    În anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la capitolul II "Sporuri, indemnizaţii şi majorări ale retribuţiei tarifare prevăzute în Legea nr. 57/1974 - Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59-60 din 23 iulie 1980:", punctul 5, în loc de: "... la Decretul nr. 100/1976, cu modificările ulterioare;" se va citi: "... la Decretul nr. 100/1979, cu modificările ulterioare;";- la capitolul III "Alte sporuri", punctul 1, în loc de: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 163/1969,..." se va citi: "Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1963/1969,...".