ORDIN nr. 270 din 22 februarie 2005 (*actualizat*)privind aprobarea Procedurii de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii(actualizat până la data de 22 iunie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 iunie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 908 din 15 iunie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn aplicarea prevederilor art. 19 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comisia de recunoaştere a organismelor desemnate pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, constituită în cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în baza Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data publicării prezentului ordin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 289/2003 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 9 aprilie 2003, se abrogă.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 22 februarie 2005.Nr. 270.  +  AnexăPROCEDURA 22/02/2005