ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002 (*actualizată*)privind Parchetul Naţional Anticoruptie(actualizată până la data de 23 decembrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se înfiinţează, la nivel naţional, Parchetul Naţional Anticoruptie, care funcţionează pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie ca parchet specializat în combaterea infracţiunilor de corupţie.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 5 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 15 martie 2004. (2) Parchetul Naţional Anticoruptie are sediul în municipiul Bucureşti şi îşi exercită atribuţiile pe întregul teritoriu al României prin procurori specializaţi în combaterea corupţiei. (3) Parchetul Naţional Anticoruptie se organizează ca structura autonomă, cu personalitate juridică, în cadrul Ministerului Public, este condus de un procuror general şi este coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. Procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie este asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.(3^1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie coordonează Parchetul Naţional Anticoruptie, potrivit legii, prin intermediul procurorului general al acestui parchet. Coordonarea priveşte îndrumări cu caracter general referitoare la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de corupţie, precum şi solicitarea de informări asupra activităţii instituţiei. De asemenea, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează conflictele de competenţa.-----------Alin. (3^1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004. (4) Parchetul Naţional Anticoruptie îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei.  +  Articolul 2Parchetul Naţional Anticoruptie este independent în raport cu instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, exercitandu-şi atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia.  +  Articolul 3 (1) Atribuţiile Parchetului Naţional Anticoruptie sunt următoarele: a) efectuarea urmăririi penale, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi în prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000care sunt, potrivit art. 13, în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie;------------Litera a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţiile procurorului de către ofiţerii de poliţie judiciară aflaţi sub autoritatea exclusiva a procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002. c) conducerea, supravegherea şi controlul activităţilor de ordin tehnic ale urmăririi penale, efectuate de specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, numiţi în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie;c^1) sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege şi pentru judecarea cauzelor privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, care sunt, potrivit art. 13, în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie;------------Litera c^1) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.c^2) participarea, în condiţiile legii, la şedinţele de judecată;------------Litera c^2) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.c^3) exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile prevăzute de lege;------------Litera c^3) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. d) studierea cauzelor care generează şi a condiţiilor care favorizează corupţia, elaborarea şi prezentarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum şi pentru perfecţionarea legislaţiei penale; e) elaborarea raportului anual privind activitatea Parchetului Naţional Anticoruptie şi prezentarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii, nu mai târziu de primul trimestru al anului viitor, iar ministrul justiţiei, în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, va prezenta o informare Parlamentului;-------------Litera e) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004. f) constituirea şi actualizarea bazei de date în domeniul faptelor de corupţie. g) exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege.------------Litera g) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. (2) Parchetul Naţional Anticoruptie exercita drepturile şi îndeplineşte obligaţiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa sa. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie emite ordine.------------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Parchetului Naţional AnticoruptieOrganizarea şi funcţionarea Parchetului Naţional Anticoruptie  +  Articolul 4 (1) Parchetul Naţional Anticoruptie este condus, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), de un procuror general, ajutat de 2 procurori generali adjuncţi, asimilaţi adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie. (2) În activitatea sa procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie este ajutat de 2 procurori consilieri, asimilaţi procurorilor consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie. (3) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie este ordonator principal de credite. (4) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Parchetului Naţional Anticoruptie se asigura de la bugetul de stat. Anual se constituie un depozit în valoare de 20 miliarde lei, pentru acţiuni privind organizarea şi constatarea infracţiunilor flagrante de corupţie, la dispoziţia procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie. Aceasta suma este prevăzută la titlul «Cheltuieli materiale şi servicii» în bugetul Parchetului Naţional Anticoruptie, iar modul sau de gestionare şi utilizare se va stabili prin ordin al procurorului general al acestui parchet.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 5 (1) Parchetul Naţional Anticoruptie este organizat în secţii conduse de procurori şefi secţie, ajutaţi de procurori şefi adjuncţi secţie. Secţiile se înfiinţează, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004. (2) În cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie se pot înfiinţa servicii teritoriale, servicii, birouri şi alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului general al acestui parchet. (3) Sediul serviciilor teritoriale şi circumscripţia acestora se stabilesc de procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie, de regula, în localităţile în care îşi au sediul parchetele de pe lângă curţile de apel şi în raport cu circumscripţia acestora. (4) Serviciile teritoriale, serviciile şi birourile sunt conduse de procurori-şefi. (5) Ofiţerii de poliţie judiciară sunt organizaţi într-o brigada condusă de un poliţist, în calitate de şef de brigada, care să aibă cel puţin gradul profesional de chestor de poliţie.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 6Parchetul Naţional Anticoruptie se încadrează cu procurori, ofiţeri de poliţie judiciară, specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic şi în alte domenii, personal auxiliar de specialitate, precum şi personal economic şi administrativ, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţiuni, aprobat potrivit legii.  +  Articolul 8 (1) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie şi adjunctii acestuia sunt numiţi de către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu recomandarea ministrului justiţiei, dintre procurorii care au o vechime minima de 18 ani în funcţia de magistrat, pe o perioadă de 5 ani, fără posibilitatea reinvestirii. (2) Procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie sunt promovati sau transferati pe baza raportului consultativ al Colegiului de conducere al acestui parchet*).------------Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004.------------  +  Articolul 9 (1) Pentru a fi numiţi în Parchetul Naţional Anticoruptie procurorii trebuie să aibă calităţi şi rezultate profesionale deosebite în combaterea infracţiunilor de corupţie.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002. (2) Condiţiile minime de vechime pe care trebuie să le îndeplinească procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie sunt: a) pentru funcţia de procuror consilier al procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie şi procuror şef secţie al Parchetului Naţional Anticoruptie, o vechime de 18 ani în funcţia de magistrat; b) pentru funcţia de procuror în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, o vechime în funcţia de magistrat de 15 ani.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004.  +  Articolul 10 (1) În scopul efectuării cu celeritate şi în mod temeinic a activităţilor de descoperire şi de urmărire a infracţiunilor de corupţie, în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie funcţionează ofiţeri de poliţie, constituind poliţia judiciară a Parchetului Naţional Anticoruptie. (2) Ofiţerii de poliţie judiciară îşi desfăşoară activitatea numai în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, sub autoritatea exclusiva a procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002. (3) Ofiţerii de poliţie judiciară pot efectua numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie. Ofiţerii de poliţie judiciară îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control nemijlocit al procurorului.-------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. (4) Dispoziţiile procurorilor din Parchetul Naţional Anticoruptie sunt obligatorii pentru ofiţerii de poliţie judiciară prevăzuţi la alin. (1). Actele întocmite de ofiţerii de poliţie judiciară din dispoziţia scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia. (5) Detasarea ofiţerilor de poliţie judiciară în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie se face, la propunerea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, iar numirea acestora în funcţii se face prin ordin al procurorului general al acestui parchet. Pot fi numiţi în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie numai ofiţerii care au absolvit o formă de învăţământ superior şi au minimum 6 ani vechime în structuri cu atribuţii de constatare, investigare şi cercetare a infracţiunilor de corupţie.--------------Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004. (6) Ofiţerii de poliţie judiciară sunt detasati în interesul serviciului pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii detaşării în funcţie, cu acordul acestora.--------------Alin. (6) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004. (7) Ofiţerii de poliţie judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o alta însărcinare în afară unor situaţii şi evenimente excepţionale. În aceste cazuri calitatea lor de ofiţer de poliţie judiciară se suspenda, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, până la încetarea situaţiei excepţionale care a determinat primirea altor însărcinări. (8) Ofiţerii de poliţie judiciară, pe perioada numirii în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru ofiţerii de poliţie, cu excepţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Atribuţiile prevăzute de lege pentru ministrul administraţiei şi internelor privind drepturile şi răspunderile ce revin ofiţerilor de poliţie judiciară se exercită de procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie. Atribuţiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofiţerii de poliţie judiciară se exercită de ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie.-------------Alin. (8) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.--------------Alin. (9) al art. 10 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004.  +  Articolul 11 (1) În cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie sunt numiţi, prin ordin al procurorului general al acestui parchet, cu avizul ministerelor de resort, specialişti cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală. (2) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de funcţionar public şi îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control nemijlocit al procurorilor din Parchetul Naţional Anticoruptie. Specialiştii au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru funcţionarii publici, cu excepţiile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă. De asemenea, specialiştii beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 26 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004. (3) Constatarea tehnico-ştiinţifică efectuată din dispoziţia scrisă a procurorului de specialiştii prevăzuţi la alin. (1) constituie mijloc de proba, în condiţiile legii.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 12Funcţia de procuror, ofiţer de poliţie judiciară sau de specialist în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie este incompatibilă cu orice alta funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.  +  Capitolul III Competenţa Parchetului Naţional AnticoruptieCompetenţa Parchetului Naţional Anticoruptie  +  Articolul 13 (1) Sunt de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite în una dintre următoarele condiţii: a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o paguba materială mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro ori o perturbare deosebit de grava a activităţii unei autorităţi publice, instituţii publice sau oricărei alte persoane juridice ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000 de euro; b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbarii aduse unei autorităţi publice, instituţii publice sau oricărei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie, sunt comise de către deputaţi, senatori, membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat şi asimilaţii acestora, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai Curţii Constituţionale, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului şi adjunctii săi, consilierii prezidentiali şi consilierii de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, consilierii de stat ai primului-ministru, membrii, procurorii şi controlorii financiari ai Curţii de Conturi şi ai camerelor judeţene de conturi, guvernatorul şi viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Concurentei, ceilalţi magistraţi, ofiţeri, amirali, generali şi maresali, ofiţeri de poliţie şi agenţi de poliţie, indiferent de gradul profesional, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti, primării şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti, primării şi viceprimarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, consilierii judeţeni şi locali, prefecţi, subprefecţi, persoane cu funcţii de conducere ale autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, precum şi cele de control ale acestora, notarii publici, avocaţii, comisarii Gărzii Financiare, membrii consiliilor de administraţie şi persoanele care deţin funcţii de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes naţional, al companiilor şi societăţilor naţionale, al băncilor şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar, al instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi al unităţilor centrale financiar-bancare, persoanele prevăzute la art. 8^1 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, lichidatorii judiciari, personalul vamal, executorii judecătoreşti şi executorii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.------------Litera b) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004.------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004. (2) Procurorii specializaţi din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1). (3) Urmărirea penală în cauzele privind infracţiunile prevăzute la alin. (1) săvârşite de militarii în activitate se efectuează de procurori militari din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, indiferent de gradul militar pe care îl au persoanele cercetate. (4) Sunt de competenţa parchetelor de pe lângă instanţe, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura penală, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, care nu sunt date, conform alin. (1), în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 13^1Competenţa de judecată privind infracţiunile săvârşite de procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.-------------Art. 13^1 a fost modificat de pct. 10 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Capitolul IV Dispoziţii proceduraleDispoziţii procedurale  +  Articolul 14 (1) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate sa sesizeze Parchetul Naţional Anticoruptie cu privire la orice date sau informaţii din care rezultă ca s-a săvârşit una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie. (2) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control, în situaţiile prevăzute la alin. (1), sa procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infracţiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmărire penală. (3) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor au obligaţia de a pune la dispoziţie Parchetului Naţional Anticoruptie, de îndată, datele şi informaţiile deţinute în legătură cu săvârşirea infracţiunilor privitoare la corupţie. (4) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor, la cererea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziţie datele şi informaţiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate.-------------Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002. (5) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4) atrage răspunderea juridică, potrivit legii.  +  Articolul 15 (1) Dacă în cursul efectuării urmăririi penale procurorii parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti constata ca infracţiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infracţiunile atribuite de prezenta ordonanţă de urgenţă Parchetului Naţional Anticoruptie, aceştia au obligaţia de a inainta de îndată dosarul acestui parchet. (2) Dacă în cursul efectuării activităţilor specifice de investigare, organele de poliţie şi organele de cercetare penală speciale constata ca fapta care formează obiectul cauzei este una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie, acestea au obligaţia de a inainta de îndată lucrarea acestui parchet.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004.  +  Articolul 15^1Parchetul Naţional Anticoruptie este autorizat să deţină şi sa folosească mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor privitoare la faptele de corupţie prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, în condiţiile legii. Orice informaţie cu valoare operativă de alta natura se transmite de îndată autorităţilor abilitate prin lege, pentru verificarea şi valorificarea acesteia.-------------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 11 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 16 (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârşirea uneia dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie, în scopul strangerii de probe sau al identificarii făptuitorului, pot fi dispuse următoarele măsuri: a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora; b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicaţiilor; c) accesul la sisteme informationale. (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) pot fi dispuse de procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie, pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice aceste măsuri pot fi prelungite de procuror prin ordonanţa motivată, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile. Durata maxima a măsurilor dispuse este de 4 luni. (3) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi dispusă de judecător, potrivit dispoziţiilor art. 91^1 -91^6 din Codul de procedură penală care se aplică în mod corespunzător. (4) Procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie pot dispune sa li se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în condiţiile prevăzute la alin. (1).-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 17 (1) În cazul în care exista indicii temeinice ca s-a săvârşit sau ca se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie, care nu poate fi descoperită sau faptuitorii nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folosiţi, în vederea strangerii datelor privind existenta infracţiunii şi identificarea persoanelor faţă de care exista presupunerea ca au săvârşit o infracţiune, investigatori sub acoperire, în condiţiile legii. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului de Interne, special desemnaţi în acest scop, şi pot efectua investigaţii numai cu autorizarea motivată a procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie. (3) Art. 224^1 -224^4 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.-------------Alin. (3) al art. 17 a fost introdus de pct. 13 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 18Pentru buna desfăşurare a urmăririi penale procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie pot dispune măsuri specifice de protecţie a martorilor, a experţilor şi a victimelor, potrivit legii.  +  Articolul 19Persoana care a comis una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie, iar în timpul urmăririi penale denunta şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.  +  Articolul 20 (1) După începerea urmăririi penale secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului, nu sunt opozabile procurorilor Parchetului Naţional Anticoruptie. Datele şi informaţiile solicitate de procuror se comunică la cererea scrisă a acestuia.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la instanţa de judecată. (3) Verificarea conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora poate fi efectuată numai la cererea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie sau a procurorului anume desemnat de acesta.  +  Articolul 21Persoanele care efectuează urmărirea penală, specialiştii prevăzuţi la art. 11, precum şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi să respecte secretul profesional cu privire la datele şi informaţiile obţinute în aceasta calitate.  +  Articolul 22 (1) În cazul infracţiunilor atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie se aplică dispoziţiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor. (2) Dacă bunurile care fac obiectul infracţiunilor prevăzute la alin. (1) nu se găsesc, se confisca echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora. (3) Pentru a garanta aducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor se pot lua măsurile asiguratorii prevăzute de Codul de procedură penală. Acestea se aduc la îndeplinire de îndată de persoanele anume desemnate din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 22^1Rechizitoriile întocmite de procurorii din cadrul serviciilor teritoriale ale Parchetului Naţional Anticoruptie sunt confirmate de procurorii-şefi ai acestor servicii, cele întocmite de către procurorii-şefi ai serviciilor teritoriale, precum şi cele întocmite de procurorii din cadrul structurii centrale a Parchetului Naţional Anticoruptie sunt confirmate de procurorii-şefi ai secţiilor. Când rechizitoriile sunt întocmite de procurorii-şefi ai secţiilor Parchetului Naţional Anticoruptie, confirmarea se face de către procurorul general al acestui parchet.-------------Art. 22^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.  +  Articolul 23Persoanele arestate preventiv în cauzele de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie sunt deţinute în locuri anume stabilite în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, deservite de personal detaşat de la Direcţia Generală a Penitenciarelor sau, după caz, în secţiile de arest preventiv ale penitenciarelor.------------Art. 23 a fost modificat de pct. 15 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 24Dispoziţiile din Codul de procedură penală, dispoziţiile procedurale din Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi din Legea nr. 115/1999privind responsabilitatea ministerială, republicată, se aplică în mod corespunzător şi în cauzele de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002.  +  Capitolul V Cooperare internationalaCooperare internationala  +  Articolul 25În vederea consultării reciproce în cazul infracţiunilor de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie şi a schimbului de date şi informaţii cu privire la investigarea şi urmărirea acestor infracţiuni se constituie un birou de legătură cu instituţii similare din alte state.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Capitolul VI Dispoziţii finaleDispoziţii finale  +  Articolul 27 (1) Parchetul Naţional Anticoruptie funcţionează cu următorul număr total de posturi: a) 130 de posturi de procurori; b) 170 de posturi de ofiţeri de poliţie judiciară; c) 45 de posturi de specialişti; d) 85 de posturi de personal auxiliar de specialitate; e) 80 de posturi de personal economic şi administrativ. (2) Numărul maxim de posturi al Parchetului Naţional Anticoruptie poate fi majorat prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 14 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 28 (1) Procurorii din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie beneficiază de toate drepturile stabilite pentru magistraţi în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în alte acte normative, precum şi în prezenta ordonanţă de urgenţă. Aceştia sunt salarizaţi potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 2-11 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002. (2) Specialiştii din Parchetul Naţional Anticoruptie beneficiază de drepturile prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/2002privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Salariul de baza al specialiştilor se stabileşte potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 29 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002. (3) Ofiţerii de poliţie judiciară din Parchetul Naţional Anticoruptie beneficiază, cu excepţia sporului pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru şi a celor lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează, de drepturile prevăzute la art. 11 şi în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003privind salarizarea şi alte drepturi ale politistilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Salariul pentru funcţia îndeplinită de ofiţerul de poliţie judiciară se stabileşte potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 29 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, de şeful de birou, potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 28, de şeful de serviciu, potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 27 şi de şeful de brigada, potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 26. (4) Ofiţerii de poliţie judiciară şi specialiştii din Parchetul Naţional Anticoruptie beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute în art. 17 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Personalul prevăzut la alin. (1), judecătorii care compun completele de judecată specializate în infracţiunile de corupţie - potrivit art. 29 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare -, procurorii care participa la judecarea acestor cauze, preşedintele, vicepreşedintele, preşedinţii de secţii şi judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, adjunctii săi şi procurorii din Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie beneficiază de un spor de 40% la indemnizaţia de încadrare bruta lunară. Personalul din Parchetul Naţional Anticoruptie prevăzut la alin. (2) şi (3) beneficiază de un spor de 30% pentru activitatea specializată de combatere a infracţiunilor de corupţie pe care o desfăşoară. (6) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate şi a personalului economic şi administrativ este cea prevăzută de lege pentru aceleaşi categorii de personal al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie. (7) Indemnizaţiile de încadrare brute lunare sau salariile de baza brute, precum şi alte drepturi salariale ale personalului prevăzut la alin. (1)-(3) şi (5) se stabilesc de procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie, potrivit legii. (8) Drepturile băneşti şi materiale ale magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate, cadre militare în activitate, precum şi ale ofiţerilor de poliţie judiciară şi ale personalului civil auxiliar şi de alta specialitate din structurile Parchetului Naţional Anticoruptie se plătesc din fondurile acestui parchet. (9) Modul de acordare a sporurilor la indemnizaţiile de încadrare brute lunare prevăzute la alin. (5) se stabileşte prin norme aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.-------------Art. 28 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004.  +  Articolul 28^1Parchetul Naţional Anticoruptie poate acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile de salarizare, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu aceasta destinaţie. Premiile se pot acorda magistraţilor şi celorlalte categorii de personal care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiaşi an bugetar.-------------Art. 28^1 a fost introdus de pct. 16 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 28^2Parcul auto, consumul de carburanţi şi modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie.-------------Art. 28^2 a fost introdus de pct. 16 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 28^3Drepturile personalului Parchetului Naţional Anticoruptie, trimis în străinătate sau invitat pe contul organizaţiilor ori al altor parteneri străini, se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al procurorului general al acestui parchet, iar cheltuielile necesare pentru deplasarile în străinătate se aproba, în limitele reglementărilor aprobate personalului instituţiilor publice, de către procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie.-------------Art. 28^3 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004.  +  Articolul 29Fondurile necesare aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă se asigura din bugetul Ministerului Public aprobat pe anul 2002, care se suplimenteaza prin hotărâre a Guvernului din Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 30Dispoziţiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în cazul Parchetului Naţional Anticoruptie, în măsura în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se prevede altfel.  +  Articolul 31 (1) Guvernul şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor lua măsuri imediate pentru asigurarea sediului Parchetului Naţional Anticoruptie. (2) Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Ministerul de Interne şi Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor lua măsurile necesare pentru organizarea Parchetului Naţional Anticoruptie. (3) Parchetul Naţional Anticoruptie va începe sa funcţioneze pe data de 1 septembrie 2002.  +  Articolul 32 (1) Pentru cauzele privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, aflate în curs de urmărire penală la data de 1 septembrie 2002, urmărirea penală se efectuează de către procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie. Actele şi lucrările efectuate până la data de 1 septembrie 2002 rămân valabile. (2) Cauzele privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, aflate în faţa instanţelor de judecată, trimise, potrivit Codului de procedura penală, organelor de urmărire penală, sunt de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 33Procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie va adopta, prin ordin, regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 17 al art. IV, Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 34Pe data de 1 septembrie 2002 dispoziţiile art. 28 şi ale art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistru de interne,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbu-------