DECIZIE Nr. 35 din 28 martie 1995privind excepţia de neconstituţionalitate
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 25 aprilie 1995    Vasile Gionea - preşedinteMihai Constantinescu - judecătorMiklos Fazakas - judecătorIon Filipescu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRaul Petrescu - procurorGabriela Dragomirescu - magistrat-asistentPe rol soluţionarea recursului declarat de Juvara Cristache împotriva Deciziei Curţii Constituţionale nr. 126 din 16 noiembrie 1994. La apelul nominal, părţile lipsa. Procedura legal îndeplinită. Magistratul-asistent face referatul cauzei şi informează completul de judecată ca la dosar a fost depusa de către recurent cererea de renunţare la judecata recursului. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele completului da cuvintul procurorului care, faţă de cererea recurentului, solicita să se ia act de retragerea recursului. Preşedintele completului declara dezbaterile închise. CURTEA CONSTITUŢIONALĂ,având în vedere actele şi lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Decizia nr. 126 din 16 noiembrie 1994, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Împotriva acestei decizii, Juvara Cristache a declarat recurs, pe care l-a retras, până la primul termen de judecată, cu adresa din 23 martie 1995, depusa la dosar. Examinînd din oficiu constituţionalitatea soluţiei pronunţate, Curtea Constituţională constata, în condiţiile art. 304^1 din Codul de procedură civilă, că nu exista motive pentru casarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 126 din 16 noiembrie 1994, atacată cu prezentul recurs. În consecinţa, pentru motivele arătate, în temeiul art. 144 lit. c), al art. 145 alin. (2) şi al art. 150 alin. (1) din Constituţie, precum şi al art. 1, art. 3, art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 25 şi art. 26 din Legea nr. 47/1992, CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge recursul declarat de Juvara Cristache împotriva Deciziei Curţii Constituţionale nr. 126 din 16 noiembrie 1994. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 28 martie 1995. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. dr. VASILE GIONEAMagistrat-asistent,Gabriela Dragomirescu-----------------